Market Strategy

Som din exklusiva marknadsföringspartner är vi med dig hela vägen från att strategiskt planera marknad till att implementera framgångsrika åtgärder som får din verksamhet att växa.

Market Strategy

Market Strategy är en tjänst för dig som vill ha vår expertis för att ta fram och implementera en lönsam strategisk marknadsplan, innehållande analyser, kalkyler och konkreta åtgärdspaket. Den används för att accelerera tillväxten och ta nya marknadsandelar.

Våra business designers undersöker din verksamhet och gör en objektiv översyn av din marknadsföring och lägger fram förslag på åtgärder som får din verksamhet att växa.

Är du redo för din nästa tillväxtresa?

Market Strategy - från idé till nya marknadsandelar

Har du inte tid att undersöka och sätta upp strategi för din marknad kan du vända dig till oss. Vi kan ta hand om alla analyser och marknadsundersökningar som krävs för att lägga upp en välgenomtänkt strategisk plan för marknad du är verksam på.

Kombinerad med våra andra tjänster erbjuder vi en smart lösning för att ta nya marknadsandelar via digitala kanaler.

SEO Inc. Market Strategy process

Analys
Vi utgår alltid ifrån desk research med tillgång till bra och pålitliga källor. Analysen kompletteras med eventuell field research.

Strategisk Marknadsplan
Utifrån analysen, budgeten och resurser ditt företag hushåller med, tar vi fram och implementerar marknadsplanen.

SEO Inc. + Market = Love Story

SEO Inc. loves market!
Business happens at the market and we love business, so we love market. Vår kunskap om specifika marknaden ger extremt bra förutsättningar att skapa lönsamma affärer för dig. Vi älskar att analysera, planera och agera i syfte att ta nya marknadsandelar.

Mishel Grujicic: ”It is just one big number’s game!”

Let's create more profits!

Allt om Market Strategy!

SEO Inc. besvarar alla frågor om hur vi arbetar med att ta fram och implementera rätt strategi för att framgångsrikt ta nya marknadsandelar. Här har vi samlat svaren till frågor som våra partners har ställt oss i det löpande arbetet med strategisk marknadsplanering. Har du en fråga som du inte hittar svar på är du välkommen att kontakta oss och få ett välformulerat svar med pedagogisk förklaring!

För att det gäller att vara strategisk med sina planer gällande att ta marknadsandelar. Det finns många faktorer att identifiera och agera mot, exempelvis konkurrenter, marknadens uppskatade storlek, demografiska parametrar, köpkraft, regler, och dylikt.

Har du inte tid att undersöka och sätta upp strategi för din marknad kan du vända dig till oss. Vi kan ta hand om alla analyser och marknadsundersökningar som krävs för att lägga upp en plan. Kombinerat med våra andra tjänster så har du en helhetslösning för att ta nya marknadsandelar via digitala kanaler.

För att du älskar att utveckla dina affärer och få din verksamhet att växa. Vi erbjuder exklusivt partnerskap, kreativa affärslösningar och levererar lönsamma resultat.

Läs mer om SEO Inc. och utforska möjligheter för din business.

  • Genom att sätta upp tydliga och mätbara mål. Notera utgångspunkten.
  • Ställ kostnader för att ta nya marknadsandelar mot avkastningen som nya kunder genererar. Räkna fram ROI.

Vi är väldigt matematiskt lagda och arbetar systematiskt. Vi arbetar med mängder utav data som vi bearbetar så att vi kan mäta intern effektivitet av vårt input, samt för att kunna mäta lönsamhet av vårt output. 

Helt beroende på ditt behov. Det kan handla om att vara en strategisk bollplank där vi har strategiska möten under några timmar per månad. Men det kan även handla om en hel affärsplan med stora mängder data att behandla.

Vänligen boka in ett kostnadsfritt möte med oss för att presentera signifikanta detaljer och få ett kostnadsförslag.

We keep business simple & profitable!

Let's create more profits!

KOSTNADSFRI SITE AUDIT (ANALYS) AV DIN HEMSIDA
Vänligen fyll i webbadressen för hemsidan du vill ha kostnadsfri site audit för, samt epost adressen du vill få den skickad till. Det du får är en heltäckande initial SEO analys av både on-page och off-page aspekter av hemsidan för ditt bolag. Det innebär den tekniska analysen av hemsidans hälsa, en enkel sökordsanalys (upp till 5 sökord), analys av backlinks profilen, samt våra rekommendationer på kort och lång sikt.