Social Media

Plattformar för sociala medier är en potentiell guldgruva för dina leads. Våra kreativa affärslösningar ökar din digitala närvaro på sociala medier och driver leads till din hemsida.

Social Media

Social Media plattformar är en potentiell guldgruva för blivande leads. Där kan du dela de senaste nyheter om din verksamhet, erbjuda dina produkter och tjänster, stärka relationer till kunderna och agera support. Med andra ord göra dig mer tillgänglig för dina kunder och erbjuda en bättre kundupplevelse.

Våra kreativa affärslösningar ökar din digitala närvaro på sociala medier genom att skapa och dela innehåll som engagerar publiken. Vi skapar content och kampanjer som träffar rätt med ditt erbjudande. Vi tar hand om hela interaktionsprocessen och hänvisar leads till ditt sälj-team, samt övriga till respektive kontaktperson. Din verksamhet får en ny dimension och spelplan!

Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, TikTok, Twitter, Pinterest. Samt andra relevanta externa kanaler.

Möt din målgrupp på sociala medier

Har du inte tid att möta din målgrupp på sociala medier, kan du vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med att:

– genomföra nulägesanalys
– undersöka demografiska parametrar
– skapa och dela innehåll
– ta hand om interaktionen med målgruppen
– agera komplement till supporten
– driva leads till sälj-teamet
– driva reklamkampanjer

Kombinerad med våra andra tjänster erbjuder vi en smart lösning som tar hand om hela ditt företags digitala närvaro.

SEO Inc. Social Media process för företag

Analys
Vi börjar med att analysera plattformar där ditt företag har sin profil. Därefter undersöker vi potentialen med övriga plattformar.

Sätta upp en plan
Utifrån analysen, budgeten och resurser ditt företag hushåller med, sätter vi upp en plan med riktlinjer för sociala medier.

Delningsschema
Nästa steg är att skapa en relevant delningsschema som kommer följa riktlinjerna. Målet är att standardisera delningsformat.

Interaktion med målgruppen
Delningsschema ska engagera målgruppen och interaktion som skapas tar vi hand om och hänvisar till support/sälj vid behov.

SEO Inc. + Social Media = Love Story

SEO Inc. loves social media!
I dagens värld är vi helt vana med att använda sociala medier. Vi gör det i många syften, ex. hålla kontakten med nära och kära, dela med sig om sitt liv, följa intressanta profiler eller grupper. Som företag är det bra att ha en stark profil i sociala medier pga:

1. Tekniskt sett är det bra för att en stark profil i sociala medier med hög interaktions grad sänder positiva signaler till Google gällande domän auktoritet.

2. Engagerande innehåll i sociala medier samt interaktion med dina följare kan lätt leda till leads och nya affärer. Dessutom kan du stärka relationer med dina kunder och agera support.

Mishel Grujicic: ”Social media connects people & business!”

Let's create more profits!

Allt om Social Media!

SEO Inc. besvarar alla frågor om hur vi arbetar med att ta hand om din företagsprofil och närvaro i sociala medier. Här har vi samlat svaren till frågor som våra partners har ställt oss i det löpande arbetet med sociala medier. Har du en fråga som du inte hittar svar på är du välkommen att kontakta oss och få ett välformulerat svar med pedagogisk förklaring!

I dagens värld är vi helt vana med att använda sociala medier. Vi gör det i många syften, ex. hålla kontakten med nära och kära, dela med sig om sitt liv, följa intressanta profiler eller grupper. Som företag är det bra att ha en stark profil i sociala medier pga:

1. Tekniskt sett är det bra för att en stark profil i sociala medier med hög interaktions grad sänder positiva signaler till Google gällande domän auktoritet.

2. Engagerande innehåll i sociala medier samt interaktion med dina följare kan lätt leda till leads och nya affärer. Dessutom kan du stärka relationer med dina kunder och agera support.

Har du inte tid att undersöka och sätta upp strategi för din marknad kan du vända dig till oss. Vi kan ta hand om alla analyser och marknadsundersökningar som krävs för att lägga upp en plan. Kombinerat med våra andra tjänster så har du en helhetslösning för att ta nya marknadsandelar via digitala kanaler.

För att vi kan sociala medier och har resurser för att komplementera din verksamhet.

Läs mer om SEO Inc. och utforska möjligheter för din business.

  • Genom att sätta upp tydliga och mätbara mål. Notera utgångspunkten.
  • Räkna värden på interaktionsparametrar, enligt trattmodellen som resulterar i leads och sales value.

Vi är väldigt matematiskt lagda och arbetar systematiskt. Vi arbetar med mängder utav data som vi bearbetar så att vi kan mäta intern effektivitet av vårt input, samt för att kunna mäta lönsamhet av vårt output. 

Helt beroende på ditt behov. Vi bestämmer en budget utifrån målen och därefter hur många resurstimmar som behöver läggas ned på arbetet med ditt företagsprofil på sociala medier.

Vänligen boka in ett kostnadsfritt möte med oss för diskutera fram ett kostnadsförslag.

We keep business simple & profitable!

Let's create more profits!

KOSTNADSFRI SITE AUDIT (ANALYS) AV DIN HEMSIDA
Vänligen fyll i webbadressen för hemsidan du vill ha kostnadsfri site audit för, samt epost adressen du vill få den skickad till. Det du får är en heltäckande initial SEO analys av både on-page och off-page aspekter av hemsidan för ditt bolag. Det innebär den tekniska analysen av hemsidans hälsa, en enkel sökordsanalys (upp till 5 sökord), analys av backlinks profilen, samt våra rekommendationer på kort och lång sikt.