Business Stats

 Läs mer om trafiken, rankningen av sökord och vinstgenererande leads som konverterade. Samtliga uppdelade i underkategorier. Du kan även se ett urval på exempel på företagsbloggar vi har skrivit, samt SEO optimerad on-page copy för produkter och tjänster som våra partners erbjuder.

Google loves relevant content

Keywords rank

Keywords rank är en av dem viktigaste aspekterna för bra digital närvaro och lönsamma resultat utav digitala marknadsföringsinsatser. Sökorden måste vara relevanta till tjänster och produkter du erbjuder, med bra copy för läsaren och SEO optimerade för Google.

Under 2021 har vi lyckats med att ha 80 sökord som rankar på någon av dem första 3 placeringar i sökresultaten för respektive sökord. De första 3 placeringar står för i snitt ca 75% av den organiska trafiken, samt ger stor fördel i Google Ads kampanjer. Totalt var det 178 ord som rankade på sida 1, som står för ca 96% av den organiska söktrafiken.

Vi producerade en hel del nytt content och utökade den organiska sökordsdatabasen bland top 100 till över 2000 ord, som utgör momentum för fortsatt stark tillväxt.

Resultat för 2021

1
Top 3 Keywords
1
Top 10 Keywords
1 K+
Top 100 Keywords
1 K+
Organisk trafik

Online means 24/7 - Money Never Sleeps

Trafiken till hemsidor

1 K+
Antal Besökare
1 K+
Unika Besökare

Under året har hemsidor som vi arbetat med haft över 250 000 besökare. 96% av besökarna har besökt sidan för första gången under de sista 2 åren och är därmed unika besökare. Andelen social respektive organisk trafik var 32% respektive 16%.

1 K+
Organisk trafik
1 K+
Social Trafik
SEO Inc. logotype

Konverteringar

Den totala trafiken på en kvartsmiljon besökare resulterade i 3648 konverteringar under 2021. Konverteringsgraden för den totala trafiken hamnade på 1,44%. Med tanke på att det handlar om premium tjänster som ligger i prisintervallet från 12 000kr och uppemot 150 000kr, så har konverteringar genererat riktigt bra sales value som speglas i den fantastiska fyrdubblingen av omsättningen jämfört med det föregående året (2020).

1 K+
Antal Konverteringar
1
Direkta
1
Sociala
1
Organiska

Trafiken från plattformar för sociala medier landade i 721 konverteringar med en konverteringsgrad på 1,08%. Den organiska trafiken ledde till 863 konverteringar, med en konverteringsgrad på fantastiska 2,16%. Rekomenderat intervall ligger på mellan 1-3%. Året innan vi tog över har samtliga partners legat under nedersta värdet för intervallet.

Lönsamma resultat

Omsättning

2021 har varit ett fantastiskt år för alla våra exklusiva partners. Våra insatser inom digital marknadsföring har haft en signifikant påverkan på dem goda resultaten. Den sammanlagda trafiken har lett till lyckade konverteringar som har bidragit positivt till den sammanlagda omsättningen för 2021 som landade på 132 miljoner SEK. Detta är en ökning med fantastiska 318%, jämfört med året innan. Siffror från det första kvartalet 2022 visar tydliga ökningar för samtliga parametrar som signalerar fortsatt stark tillväxt.

1 M+
Total omsättning 2021
1 %
Total ökning i % jmfrt. 2020

Mishel Grujicic: ”A sustainable business is all about profitable results!”

business

The future looks bright

Business Stats 2022 Q1

Vår färska analys av data för årets Q1 (per den 4:e april) visar på otroligt stark tillväxt. Det glädjer oss särskilt mycket att arbetet med Content Rate Optimization och produktion av nytt content ger fantastiska resultat och visar en ökning i antalet konverteringar på hela 132% jämfört med 2021 Q1. Vi lyckades skapa relevant content och nå ut till relevanta målgrupper, därmed är trafiken till hemsidor mer träffsäker. Arbete med SEO optimering, annonskampanjer och social media interaktion har resulterat i ökad trafik överlag.

Konverteringar
1 %
Direkta
1 %
Organiska
1 %
Sociala
1 %
Hänvisning
Besökare och trafik
1 %
Besökare
1 %
Unika
1 %
Organisk
1 %
Social

Keywords 2022 Q1

 "Google loves fresh content!"
1 %
+Top 3 Keywords
1 %
+Top 10 Keywords
1 %
+Top 100 Keywords
1 st
New content

Innehåll som vi producerade och optimerade för Q1 2022 har resulterat i att våra partners nu har avsevärt många fler keywords som rankar i topp. Det betyder att vi lyckades utöka den organiska  räckvidden till respektive partners målgrupp. SEO Inc. är ett SEO bolag som levererar!

Let's create more profits!

Företagsbloggar

En företagshemsida kan ha en blogg sektion eller inte. Oftast så önskar man ha den, men saknar resurser som ska hålla content på företagsbloggen aktuell och relevant. Vi känner igen sitsen väl.

Vi har skrivit och publicerat tiotals företagsbloggar för våra partners, samt nyheter som används som delbar content för sociala medier.

På företagsbloggen kan du kommunicera med marknaden och därmed bygga ditt varumärke, attrahera besökare och engagera målgruppen som kan leda mer lojala kunder samt stor potential för nya.

Intresseväckande copy, länka till relevanta källor och strategiska CTA knappar gör en företagsblogg attraktiv för läsaren och ger bra förutsättningar att hen leds mot konverteringsmålet.

Copy

Copy inom marknadsföringen syftar på innehållet skrivet för att marknadsföra eller sälja en produkt eller tjänst, alternativt för att övertyga läsaren att vidta en viss åtgärd, s.k. call-to-action.

Copy kan användas på hemsidor för att beskriva företaget, produkter och tjänster, samt inom specifika kampanjer för kundmålgrupper.

Copy inom marknadsföringen är ett användbart verktyg som väcker intresse och utbildar kunder. Bra copy tillhandahåller resurser och detaljerad kontaktinformation för att hjälpa ditt företag att öka medvetenheten om produkter och tjänster du erbjuder.

Därför är bra kännedom om målgruppen den viktigaste aspekten när vi utformar copy. Budskapet är alltid relevant!

01.

Identifiera behovet

Första steget är att du identifierar behovet för marknadsföring av din verksamhet. 

02.

Boka möte

Sedan bokar du in ett möte med oss. Inför mötet förbereder vi mötesunderlag.

03.

Mötet

Under mötet går vi igenom de mest väsentliga element och bekantar oss.

04.

Analys

Vi genomför en ordentlig analys av din verksamhet utifrån Inc. parametrar.

05.

Offert

Mot bakgrunden i analysresultaten tar vi fram ett offert i förhandlingens syfte.

06.

Exklusivt Partnerskap

När slutgiltiga offert accepterats kan exklusivt partnerskap inkorporeras.

Let's create more profits!

Kreativa och lönsamma affärslösningar

Vi optimerar din hemsida för att ranka högt i relevanta sökresultat bland 50 miljoner sökningar som görs dagligen i Sverige. Vi erbjuder tjänster inom både onpage SEO och offpage SEO områden.

Kontakta oss och ta reda på hur vi kan driva mer organisk trafik till din hemsida!

Annonsering av dina produkter och tjänster på sökmotorer. Vi sätter upp, övervakar, rapporterar, analyserar och anpassar ditt företags lönsamma annonskampanjer.

Du kan kontakta oss för att prata om annonsupplägget, säljande copy och kampanjmål för ditt bolags nästa kampanj! 

Vi skapar innehållsschema för din företagsprofil i sociala medier, stärker kundrelationer, driver marknadsföringskampanjer och agerar support. När du saknar tid att möta din målgrupp online, kan du vända dig till oss på SEO Inc. Sweden för lönsam hantering av sociala medier för ditt bolag.

Kontakta oss!

En tjänst för dig som vill ha vår expertis och resurser för att ta fram och implementera en lönsam strategisk marknadsplan, innehållande analyser, kalkyler och konkreta åtgärdspaket.

Kontakta oss om du vill ha en lönsam marknadsstrategi för ditt bolag!

I vårt Inc. Content Lab™  forskar vi fram innehåll och copy för marknadsföring av bolagets erbjudande. Vi skriver företagsbloggar, nyheter, produkt- och kategoritexter, annonscopy, samt onpage innehåll.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig i  innehållslabbet? Kontakta oss!

För en stark digital företagsprofil utvecklar vi affärsrelevanta, mobilanpassade och SEO optimerade företagshemsidor. Som sticker ut och konverterar inkommande trafik till riktiga affärer.

Du är välkommen att kontakta oss och ta reda på hur din nya företagshemsida kan se ut!

KOSTNADSFRI SITE AUDIT (ANALYS) AV DIN HEMSIDA
Vänligen fyll i webbadressen för hemsidan du vill ha kostnadsfri site audit för, samt epost adressen du vill få den skickad till. Det du får är en heltäckande initial SEO analys av både on-page och off-page aspekter av hemsidan för ditt bolag. Det innebär den tekniska analysen av hemsidans hälsa, en enkel sökordsanalys (upp till 5 sökord), analys av backlinks profilen, samt våra rekommendationer på kort och lång sikt.