Inc. Content Lab

Vi skapar nyhetsartiklar och annan PR-material, skriver SEO optimerade företagsbloggar, samt copy både förklarande och säljande. Genom Inc. Content Lab har vi möjlighet att ta hand om hela ditt företags kommunikationsinnehåll.

Inc. Content Lab

Inc. Content Lab är platsen där vi skapar marknadsrelaterat innehåll för varumärkeskommunikation. Vi skapar nyhetsartiklar och annan PR-material, skriver SEO optimerade företagsbloggar, samt förklarande och säljande copy för dina produkter & tjänster.

Genom Inc. Content Lab har vi möjlighet att ta hand om hela ditt företags behov för kommunikationsinnehåll, både internt och externt. Vi skapar professionell innehåll som tydligt förmedlar ditt budskap till rätt målgrupp och ökar varumärkets trovärdighet.

Content Lab - från idé till...

Allting börjar med en tanke som sedan formas till en idé. Den kan vidare ta sitt uttryck i verbala ord, skriftliga ord, bilder, video, musik, animeringar, etc. Eller bara försvinna om det inte finns någon som omvandlar och tar emot informationen.

Du har säkert många idéer du vill förmedla till din målgrupp som vi kan formulera för att få din målgrupp att upptäcka och handla.

Inc. Content Lab process

Analys
Vi utgår alltid ifrån desk research med tillgång till bra och pålitliga källor. Analysen kompletteras med eventuell field research.

Draft
Under draft fasen skapar vi flera utkast som förslag på möjliga slutresultat. Det bästa förslaget omvandlas till slutprodukten.

Publicering & Delning
Det färdiga innehållet ansvarar vi för att publicera på hemsidan. Sedan delar vi content på plattformar där din målgrupp är.

SEO Inc. + Content = Love Story

SEO Inc. loves content!
Vi älskar det vi gör och det vi gör är att skapa content, så vi älskar content! Vår kärlek till content tar sitt avtryck i att fler kunder nås.

SEO Inc. har skapat och optimerat content för över 180 sökord att ranka i topp 10! Vårt nästa mål är 500.

Content som vi skapade och optimerade genererar över 40 000 mer organisk trafik på årsbasis! Vårt nästa mål är 100 000.

Mishel Grujicic: ”The challenge of life is to create value!”

Let's create more profits!

Allt om Content Lab!

SEO Inc. besvarar alla frågor om produktion och optimering av content. Här har vi samlat svaren till frågor som våra partners har ställt oss i det löpande arbetet med content. Har du en fråga som du inte hittar svar på är du välkommen att kontakta oss och få ett välformulerat svar med pedagogisk förklaring!

För att Google loves fresh content & people love relevance! Relevans av innehållet som engagerar är nyckelfaktor för din varumärkeskommunikation. Du använder digitala kanaler för att prata med din målgrupp, i syfte att väcka intresse för dina produkter eller tjänster.

En bra copy är kärnan i kommunikationen. Tydlighet, relevans och CTA uppmaning är huvudelement av en bra copy.

Andra format av content är video, animeringar, infographics, etc. SEO Inc. Lab är platsen där vi skapar innehåll som bäst beskriver ditt varumärke, engagerar din målgrupp och genererar fler affärer till din verksamhet.

För att du älskar ditt varumärker och är mån om att kommunicera relevant budskap till din målgrupp. Vi erbjuder exklusivt partnerskap, kreativa affärslösningar och levererar lönsamma resultat.

Läs mer om SEO Inc. och utforska möjligheter för din business.

  • Genom att sätta upp tydliga och mätbara mål. Notera utgångspunkten.
  • Följ utvecklingen av valda parametrar och analysera effekterna av insatser som content bidrar med.

Vi är väldigt matematiskt lagda och arbetar systematiskt. Vi arbetar med mängder utav data som vi bearbetar så att vi kan mäta intern effektivitet av vårt input, samt för att kunna mäta lönsamhet av vårt output. 

Priset är varierande helt beroende på typ av content. Även beroende på omfattningen av projektet, om det handlar om enskilda beställningar eller om ett längre samarbete inkluderande kampanjer.

För text, beroende på typ av copy som efterftågas är priset mellan 2 och 4 kronor per ord, inklusive eventuellt analytiskt förarbete. 

Video och animation gör vi mot beställning och prissättningen är således individuell.

We keep business simple & profitable!

Let's create more profits!

KOSTNADSFRI SITE AUDIT (ANALYS) AV DIN HEMSIDA
Vänligen fyll i webbadressen för hemsidan du vill ha kostnadsfri site audit för, samt epost adressen du vill få den skickad till. Det du får är en heltäckande initial SEO analys av både on-page och off-page aspekter av hemsidan för ditt bolag. Det innebär den tekniska analysen av hemsidans hälsa, en enkel sökordsanalys (upp till 5 sökord), analys av backlinks profilen, samt våra rekommendationer på kort och lång sikt.