Sociala Medier

Dina potentiella kunder finns på sociala medier. Du kan nå ut till dem genom organiska inlägg och genom betalda annonskampanjer.

Vill du ha hjälp med sociala medier?

Sociala medier

Där dina nya kunder finns!

Nätverk som skapar mervärde för dina affärer

Sociala medier kan vara ett potentiellt affärsnätverk för ditt företag. Det gäller dock att göra sig synlig med sitt erbjudande på rätt sätt. På sociala medier kan du kommunicera med din målgrupp genom att dela senaste nyheter om din verksamhet, erbjuda dina produkter och tjänster, samt samla in feedback. Du kan helt enkelt göra dig mer tillgänglig för dina kunder och erbjuda dem en bättre kundupplevelse. Något de kommer värdesätta högt och därmed öka sin lojalitet mot ditt varumärke, som i sin tur skapar mervärde för dina affärer.

Vi på SEO Inc. Sweden är ett resultatdrivet SEO företag som aktivt arbetar med sociala medier genom att skapa intresseväckande innehåll, utökar nätverk och sätter upp framgångsrika annonskampanjer.

social media

Vilka plattformar för sociala medier är bäst?

De bästa plattformar för sociala medier är dem där din målgrupp finns. Detta bestäms utifrån demografiska aspekter men även vad för typ av erbjudande du har. Erbjuder du till exempel B2B tjänster då är det mest lämpligt för ditt företag att synas på Linkedin. Erbjuder du däremot produkter inom B2C kan det vara mer lämpligt att synas på Instagram eller Facebook.

Sociala medier som används mest och oftast av svenskarna är:

 • Youtube
 • Facebook
 • Instagram
 • Snapchat
 • Linkedin
 • Flashback
 • Pinterest
 • Tiktok
 • Twitter
 • Reddit
 • Roblox
 • Twitch

Hur ofta använder svenskarna sociala medier

Möt din målgrupp på sociala medier

Vi hjälper dig!

Har du inte tid eller resurser att möta din målgrupp på sociala medier, kan du vända dig till oss.

Vi kan hjälpa dig med att:

 • genomföra nulägesanalys av din företagsprofil
 • undersöka demografiska parametrar för din målgrupp
 • sätta upp strategi för närvaro i relevanta kanaler
 • skapa intresseväckande innehåll
 • ta hand om interaktionen med målgruppen
 • vara komplement till support avdelningen
 • vidarebefordra intressanta leads till sälj-teamet
 • sätta upp, genomföra och utvärdera annonskampanjer

Vi hjälper dig med din företagsprofil så att du kan fokusera på det du är bäst på!

Vi arbetar systematiskt och metodiskt för att försöka lämna så lite som möjligt åt slumpen. Så här ser ut processen med att ta hand om din företagsprofil i sociala medier:

 • Analys
  Vi börjar med att analysera plattformar där ditt företag har en aktiv företagsprofil. Därefter undersöker vi potentialen för företagsprofilen på övriga plattformar.
 • Sätta upp en plan
  Utifrån analysen, budgeten och resurser ditt företag förfogar över, sätter vi upp en plan med riktlinjer för sociala medier.
 • Delningsschema
  Nästa steg är att skapa ett relevant delningsschema som kommer följa riktlinjerna. Målet är att standardisera delningsformatet för smidig delning över flera kanaler.

Skaffa fler kunder på sociala medier

Vi hjälper dig med att hantera företagsprofilen och göra fler affärer på sociala medier!

Mer om hur svenskarna använder sociala medier

Här har vi samlat några användbara insikter om hur svenskarna använder sociala medier. Vill du veta ännu mer är du välkommen att ta en titt på vår sammanfattning av Svenskarna och internet 2022. Sammanfattningen ger dig en mycket bra inblick i användningen av både sociala medier och internet överlag, samt länkar dig till original rapporten i vilken du kan få tag i ännu mer data. Rapporten är rätt så omfattande och därför har vi valt ut det allra viktigaste och mest användbara för oss som arbetar med sociala medier.

Vilka generationer följer varumärken eller företag på sociala medier?

 • Drygt 4 av 10 internetanvändare följer varumärken eller företag i sociala medier.
 • 90-talister är den generation där det är vanligast att följa varumärken eller företag, vilket 7 av 10 gör.
 • Det är även många, minst hälften, av personer födda från 70-talet till och med 00-talet som följer varumärken eller företag.
 • Något fler kvinnor (48 procent) än män (40 procent) följer varumärken eller företag på sociala medier. Det är även något vanligare bland personer med högskoleutbildning (51 procent). 

På vilka plattformar är det vanligast att följa varumärken eller företag?

 • Instagram är den sociala medieplattform där flest följer varumärken eller företag, vilket 3 av 10 internetanvändare gör.
 • Närmare 6 av 10 90-talister följer varumärken eller företag på Instagram. Andelen följare är däremot stor även bland personer födda på 80-talet och 00-talet, där drygt 4 av 10 följer varumärken eller företag på Instagram.
 • En fjärdedel av internetanvändarna följer varumärken eller företag på Facebook.
 • 70-, 80- och 90-talister är de som i högst grad följer varumärken eller företag på Facebook, vilket närmare 4 av 10 gör.
 • Knappt 1 av 10 följer varumärken eller företag på Linkedin och Youtube. I övriga sociala medier (Tiktok, Twitter och Snapchat) följer endast några få procent varumärken eller företag.
 • Personer födda på 00-talet följer i högre grad varumärken eller företag på Youtube eller Tiktok jämfört med övriga generationer.

Hur skiljer sig användandet av sociala medier mellan män och kvinnor?

 • Lika många män som kvinnor använder sociala medier. Det finns däremot vissa skillnader i vilka plattformar som används.
 • Fler män än kvinnor har under året använt Youtube, Twitter, Reddit och Twitch.
 • Betydligt fler kvinnor än män har använt Instagram och Pinterest. Det är även något fler kvinnor än män som har använt Facebook och Snapchat.
 • Flashback minskar bland både män och kvinnor jämfört med föregående år. Bland män minskar även användandet av Reddit något. Skillnaderna är dock förhållandevis små.
 • Bland kvinnor tenderar användandet av Youtube, Facebook och Pinterest att minska något, men även här är skillnaderna små.

Mer om sociala medier!

Här besvarar SEO Inc. Sweden alla frågor och funderingar gällande sociala medier. Frågor som våra partners har ställt oss i det löpande arbetet med att hjälpa dem med deras företagsprofil. Om du också har något du undrar över, men inte hittar svaret här nedan, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig så gott vi kan!

I dagens värld är vi helt vana med att använda sociala medier. Vi gör det i många syften, ex. hålla kontakten med nära och kära, dela med sig om sitt liv, följa intressanta profiler eller grupper. Som företag är det bra att ha en stark profil i sociala medier pga:

1. Tekniskt sett är det bra för att en stark profil i sociala medier med hög interaktions grad sänder positiva signaler till Google gällande domän auktoritet.

2. Engagerande innehåll i sociala medier samt interaktion med dina följare kan lätt leda till leads och nya affärer. Exempelvis är Linkedin in en underbar plattform för B2B. Dessutom kan du stärka relationer med dina kunder och agera support.

Har du inte tid att undersöka och sätta upp strategi för din marknad kan du vända dig till oss. Vi kan ta hand om alla analyser och marknadsundersökningar som krävs för att lägga upp en plan. Kombinerat med våra andra tjänster så har du en helhetslösning för att ta nya marknadsandelar via social media kanaler.

 • Genom att sätta upp tydliga och mätbara mål. Notera utgångspunkten.
 • Räkna värden på interaktionsparametrar, enligt trattmodellen som resulterar i leads och sales value.

Alla på vår SEO byrå är väldigt matematiskt lagda och arbetar systematiskt. Vi arbetar med mängder utav data som vi bearbetar så att vi kan mäta intern effektivitet av vårt input, samt för att kunna mäta lönsamhet av vårt output. 

Helt beroende på ditt behov. Vi bestämmer en budget utifrån målen och därefter hur många resurstimmar som behöver läggas ned på arbetet med ditt företagsprofil på sociala medier.

Vänligen boka in ett kostnadsfritt möte med oss för diskutera fram ett kostnadsförslag.

 • Youtube används förhållandevis brett över generationerna och är en av de plattformar som flest använder under ett år. Det dagliga användandet av Youtube är däremot betydligt lägre än exempelvis Facebook och Instagram.
 • Bland 90- och 00-talister har nästan samtliga använt Youtube under året.
 • Nästan lika många, närmare 9 av 10 av 10-talisterna har också använt Youtube. Användandet sjunker sedan i de äldre generationerna.
 • Det sker inga nämnvärda förändringar i hur Youtube används jämfört med föregående år.
 • Youtube används i första hand för att titta på videoklipp för underhållning, följt av instruktionsfilmer. Omkring hälften av användarna använder även Youtube för att lyssna på musik.
 • Bara ett fåtal av användarna (3 procent) lägger upp egna filmer.
 • Män använder Youtube i högre grad än kvinnor för att titta på instruktionsvideor, titta på dokumentärer/vetenskap, innehåll relaterat till arbetet, titta på sport och titta på nyhetsinslag. Det är även vanligare bland män att prenumerera på någon kanal jämfört med kvinnor.
 • Kvinnor använder Youtube i högre grad än män för att ta del av träningspass och ta del av innehåll specifikt för barn.
 • Facebook är en av de mest använda sociala medieplattformarna och används av mer än hälften av internetanvändarna även i de äldsta generationerna.
 • Användandet av Facebook har däremot en tydlig topp bland 90-talister, därefter sjunker användningen kraftigt bland de yngsta 00- och 10-talisterna.
 • Bland 00-talisterna har hälften använt Facebook under ett år och endast 2 av 10 använder Facebook dagligen.
 • Bland 10-talisterna är användningen nästintill obefintlig. Detta beror dock sannolikt på att barnen är i åldern 8–12 år och därmed inte har åldern inne för att skapa ett konto enligt Facebooks rekommendationer.
 • De vanligaste aktiviteterna som användarna gör på Facebook är att gratulera sina vänner på födelsedagen och chatta med personer man känner. Hälften av användarna brukar även delta i olika grupper.
 • Det är något vanligare bland personer med någon funktionsvariation att chatta med personer som de känner (70 procent) och personer som de inte känner (16 procent) på Facebook jämfört med Facebookanvändarna i genomsnitt.
 • Kvinnor använder generellt Facebook på fler olika sätt än män. Det är bland annat fler kvinnor som använder Facebook för att gratulera vänner på födelsedagen, chatta med personer de känner samt köpa och sälja saker på Marketplace. Det är även fler kvinnor än män som lägger upp egna inlägg med texter, foton eller videoklipp.
 • Instagram är särskilt populärt bland personer födda på 80-, 90- eller 00-talet. Bland 90-talister använder hela 7 av 10 Instagram på daglig basis.
 • Instagram används även i förhållandevis hög grad av personer födda på 50-, 60- eller 70-talet. Bland 60- och 70-talister använder knappt hälften Instagram dagligen.
 • Om man jämför vilka som använder Instagram respektive Facebook, så skiljer de sig i hög grad åt åldersmässigt. Bland personer födda på 80-talet eller tidigare är Facebook den plattform som flest använder på daglig basis. Bland 90-talister är Facebook och Instagram jämnstora. Bland 00-talister använder däremot få Facebook på daglig basis medan Instagram är avsevärt större.
 • Nästan samtliga som använder Instagram brukar titta på inlägg i flödet och över hälften tittar på händelser (Stories). Det är även vanligt att användarna lägger upp egna inlägg, vilket närmare hälften gör.
 • Kvinnor använder generellt Instagram på fler olika sätt än män. Det är bland annat fler kvinnor som använder Instagram för att titta på inlägg i flödet, titta på händelser (Stories) samt chatta med personer man känner.
 • Det är även betydligt vanligare att kvinnor lägger upp egna inlägg (57 procent jämfört med 32 procent bland män) och egna händelser/Stories (32 procent jämfört med 16 procent bland män).
 • Det är betydligt vanligare bland användare med någon funktionsvariation att chatta med personer man inte känner på Instagram, vilket 28 procent har gjort jämfört med 10 procent av användarna i genomsnitt. 
 • Snapchat används främst bland personer födda på 00-talet, men till viss del även bland 90- och 10-talister. I övriga generationer är användandet förhållandevis lågt.
 • Bland 00-talister använder närmare 8 av 10 Snapchat på daglig basis. Snapchat är bland 00-talister den sociala medieplattform som flest använder dagligen.
 • 9 av 10 användare skickar meddelanden genom att snappa, chatta och messa med personer som de känner i verkliga livet.
 • Hälften av användarna följer vänner och familj på Snapchat och drygt en tredjedel av användarna tar självporträtt (selfies) med eller utan olika filter.
 • Kvinnor/flickor använder Snapchat i högre grad än män/pojkar för att följa familj och vänner, liksom för att följa var familj och vänner befinner sig på den så kallade Snapkartan. 
 • Det är också betydligt vanligare att kvinnor/flickor tar selfies med eller utan olika filter och det är fler kvinnor/flickor som lägger upp material i ”Min story”.
 • Det är betydligt vanligare bland användare med funktionsvariation att chatta med personer man inte känner, vilket 36 procent har gjort jämfört med 16 procent av användarna i genomsnitt. 
 • Tiktok används nästan enbart i yngre generationer. Flest användare finns bland 00-talisterna där cirka 2 av 3 har använt Tiktok under året och drygt hälften använder Tiktok dagligen.
 • Tiktok används även bland 10-talister och 90-talister. Bland 10-talisterna har drygt 4 av 10 använt Tiktok under året och 3 av 10 använder Tiktok dagligen.
 • Bland 90-talisterna är användningen något lägre. Knappt 3 av 10 har använt Tiktok under året och drygt 1 av 7 använder Tiktok dagligen.
 • Nästan samtliga som använder Tiktok tittar på videor från ”tiktokers” som de inte känner i verkliga livet.
 • Hälften av användarna tittar på videor från kändisar som de följer. Fler kvinnor/flickor (61 procent) än män/pojkar (47 procent) följer kändisar på Tiktok. 
 • Det är också betydligt vanligare bland kvinnor/flickor att titta på vänner och familjs videor (47 procent jämfört med 28 procent bland män/pojkar) och posta egna videor (25 procent jämfört med 11 procent bland män/pojkar).
 • Roblox används nästan enbart av de allra yngsta, 10-talisterna. Bland dem är däremot användandet stort – drygt 6 av 10 har använt Roblox under året och nästan 3 av 10 använder Roblox dagligen.
 • 7 av 10 brukar ta del av inlägg i flödet på Linkedin.
 • Omkring 3 av 10 brukar marknadsföra sig själva eller sitt professionella jag och ungefär lika många brukar söka efter platsannonser.
 • 2 av 10 använder Linkedin för att chatta med personer de känner i verkliga livet.
 • Drygt 1 av 10 marknadsför sitt företag/organisation och lika många brukar skicka direktansökan till utannonserade tjänster.
 • Knappt 1 av 10 brukar skapa egna inlägg.
 • Det är nästan inga skillnader mellan vad kvinnor respektive män gör på Linkedin.

Skaffa fler kunder på sociala medier

Vi hjälper dig med att hantera företagsprofilen och göra fler affärer på sociala medier!

Relaterade bloggar inom sociala medier