Företagsfilm

företagsfilm

Varför göra en företagsfilm?

En välproducerad företagsfilm kan hjälpa företaget att nå sina mål på flera olika sätt, från att öka försäljningen till att bygga varumärket och attrahera nya talanger till företaget.

Vad är en företagsfilm?

En företagsfilm är en video som skapats för att marknadsföra ett företag eller en organisation.

Syftet med en företagsfilm är vanligtvis att informera och engagera en målgrupp genom att presentera företagets vision, produkter eller tjänster, historia, kärnvärden och personal. Den kan också användas för att visa upp företagets fysiska platser, anställda, produktionsprocesser och andra aspekter av verksamheten.

En välproducerad företagsfilm kan hjälpa företaget att förmedla sin unika berättelse och skapa en starkare koppling till sin målgrupp. Det kan också ge en mer personlig och autentisk bild av företaget än vad som är möjligt med andra typer av marknadsföringsmaterial, som skriftlig text eller statiska bilder.

Du kan publicera filmen på företagets hemsida, sociala medier, e-postutskick eller användas vid presentationer och evenemang.

5 skäl till att göra en företagsfilm

Här listar vi 5 viktiga skäl till varför företag väljer att investera i och skapa en företagsfilm:

1. Marknadsföring

En företagsfilm kan fungera som en effektiv marknadsföringsverktyg. Den kan hjälpa företaget att nå en bredare publik genom att presentera sin produkt eller tjänst på ett mer engagerande sätt än vad som är möjligt med traditionell marknadsföring.

2. Bygga varumärke

Filmen kan hjälpa företaget att förmedla sin unika varumärkesidentitet och värderingar på ett mer visuellt sätt än vad som är möjligt med text eller bilder. Det kan hjälpa företaget att skapa en starkare relation med kunderna och bygga lojalitet till varumärket.

3. Öka försäljningen

En välproducerad företagsfilm kan öka försäljningen genom att övertyga tittarna om att företagets produkter eller tjänster är värdefulla och att de bör välja just det företaget över konkurrenterna.

4. Rekrytering

Du kan använda filmen som ett verktyg för att locka nya talanger till företaget. Det kan ge en mer personlig och autentisk bild av företaget och dess kultur, vilket kan hjälpa att attrahera rätt kandidater.

5. Informera

Du kan använda filmen för att informera om företagets historia, produkter eller tjänster, eller andra aspekter av verksamheten. Det kan hjälpa kunder och potentiella kunder att förstå företaget bättre och öka deras förtroende för företaget.

Fördelar med företagsfilm

Efterfrågad

9 av 10 besökare säger att de vill se fler film från företag

Effektiv

84% av kunder uppger att film övertygat dem att slutföra ett köp

Tillväxtfrämjande

Företag som använder sig av film växer 49% fortare

Hur du kan sälja med företagsfilm

Att sälja med företagsfilm handlar om att skapa en video som engagerar tittaren och övertygar dem om att företagets produkt eller tjänst är värdefull. Här är några tips:

 1. Fokusera på fördelarna: Istället för att bara beskriva produkten eller tjänsten, fokusera på hur den kan hjälpa tittaren att lösa ett problem eller uppnå en önskad effekt. Visa hur produkten eller tjänsten kan förbättra deras liv eller verksamhet.

 2. Skapa en stark början: Börja filmen med en stark och engagerande öppning som fångar tittarens intresse och håller det kvar genom hela videon. En bra början kan vara att ställa en fråga eller berätta en spännande historia.

 3. Använd rätt tonläge: Tonläget i företagsfilmen bör vara anpassat till målgruppen och syftet med videon. Om målet är att sälja en produkt eller tjänst, bör tonen vara övertygande och entusiastisk.

 4. Använd tydlig och lättförståelig kommunikation: Var tydlig och undvik för tekniska termer som kan vara förvirrande för tittaren. Använd ett språk som målgruppen förstår och kommunicera på ett sätt som gör att tittaren känner sig engagerad och inkluderad.

 5. Visa upp produkten eller tjänsten: Visa upp produkten eller tjänsten på ett visuellt sätt som gör att tittaren kan se hur den fungerar och hur den kan hjälpa dem. Använd exempel och berättelser för att illustrera hur produkten eller tjänsten har hjälpt andra kunder.

 6. Avsluta med en handlingsuppmaning: Avsluta företagsfilmen med en tydlig handlingsuppmaning som uppmanar tittaren att agera. Det kan vara att besöka företagets webbplats, kontakta företaget eller köpa produkten eller tjänsten direkt.

Genom att använda dessa tips kan du övertyga tittaren om att företagets produkt eller tjänst är värdefull och öka sannolikheten för att de tar steget att köpa eller kontakta företaget.

nå företagsmålen med företagsfilm

FAQ om företagsfilmer

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande företagsfilmer. Har du en fråga som du inte hittar svaret på här är du välkommen att mejla oss på [email protected].

Gör man SEO för företagsfilmer?

Såklart! SEO eller sökmotoroptimering för företagsfilmer kan göras för Google Sök video resultaten, samt även för sökningar på Youtube.

Det är viktigt att optimera alla tekniska aspekter för att din video ska dyka upp bland resultaten för sökningar. Grundförutsättningen är givetvis sökord som är relaterade till din video, dvs. omfattningen på sökvolymen för dem.

Vad är fördelarna med en företagsfilm?

Fördelarna är många. Till exempel att öka medvetenheten om företaget och dess produkter eller tjänster, öka försäljningen, bygga varumärket och hjälpa företaget att attrahera nya talanger.

Företagsfilmen kan också ge en mer personlig och autentisk bild av företaget och dess kultur, vilket kan öka förtroendet från kunder och potentiella kunder.

Vilka element bör finnas med i en företagsfilm?

En företagsfilm bör innehålla element som hjälper tittaren att förstå företaget och dess erbjudanden. Det kan inkludera en beskrivning av företagets historia, produkter eller tjänster, dess värderingar och kultur.

Det är också viktigt att inkludera en tydlig handlingsuppmaning som uppmanar tittaren att agera, till exempel att besöka företagets webbplats eller köpa produkten eller tjänsten direkt.

Vad är en handlingsuppmaning?

En handlingsuppmaning, eller ”call-to-action” på engelska, är en instruktion som uppmanar en person att utföra en viss handling.

I sammanhanget av företagsfilm kan en handlingsuppmaning vara en instruktion som uppmanar tittaren att utföra en önskad handling, till exempel att besöka företagets webbplats, registrera sig för ett nyhetsbrev, boka en demo eller köpa en produkt eller tjänst.

En effektiv handlingsuppmaning bör vara tydlig, övertygande och lätt att följa, och det är viktigt att inkludera den i filmen för att driva önskad handling och för att mäta framgången av videon.

Hur lång bör en film vara?

Den bör vanligtvis vara mellan 1 och 3 minuter lång. Det är viktigt att hålla tittarens uppmärksamhet och undvika att tråka ut dem. Det kan också vara användbart att ha kortare versioner av företagsfilmen för att använda på olika plattformar och i olika sammanhang.

Vad lämpar sig bäst korta företagsfilmer för?

Korta företagsfilmer passar bäst för att skapa en snabb och effektiv introduktion av ett företag, dess produkter eller tjänster, och dess kärnvärden. De kan användas för att generera intresse och locka tittare till att utforska företagets webbplats, sociala medier, eller att kontakta företaget direkt.

De lämpar sig också bra för att användas i sociala medier och mobila enheter, där tittarna ofta har en kortare uppmärksamhetstid och är mer benägna att titta på kortare videoklipp.

Andra användningsområden för korta företagsfilmer inkluderar marknadsföring på event och mässor, eller som en del av en företagspresentation. De kan också användas för att visa upp företagets kultur och arbetsmiljö för att locka potentiella kandidater till att ansöka om jobb.

Vad lämpar sig bäst långa företagsfilmer för?

Långa företagsfilmer lämpar sig bäst för att ge en mer detaljerad presentation av företaget, dess verksamhet, produkter och tjänster, samt dess historia och värderingar. De är mer lämpade för målgrupper som redan är engagerade och vill veta mer om företaget, dess bransch och historia.

De kan användas för att visa upp mer komplexa produkter eller tjänster och hur de fungerar på ett mer ingående sätt. De kan också användas för att berätta en historia om företaget eller dess grundare, eller för att visa upp anställda och deras arbete.

Andra användningsområden för långa filmer inkluderar utbildning och träning av anställda, marknadsföring till potentiella partners och investerare, eller för att visa upp företagets hållbarhetsstrategier och CSR-arbete.

Det är viktigt att notera att en lång företagsfilm måste vara välplanerad och strukturerad för att hålla tittarens uppmärksamhet och engagemang. En bra berättelse och visuellt engagerande innehåll är avgörande för att hålla tittarna intresserade och för att nå det önskade resultatet.

Hur skapar jag en bra företagsfilm?

Att skapa en bra företagsfilm kräver planering och förberedelse. För att vara effektiv bör du definiera ditt mål med videon, bestämma din målgrupp och vad de är intresserade av, samt identifiera de viktigaste budskapen du vill kommunicera.

När du har gjort detta kan du börja planera filmen, inklusive val av inspelningsutrustning, manus, berättande stil och visuella effekter.

Slutligen bör du testa och justera din film för att säkerställa att den är så effektiv som möjligt.

Var kan jag använda min företagsfilm?

En företagsfilm kan användas på en mängd olika plattformar, inklusive företagets webbplats, sociala medier, marknadsföringsmaterial, e-postmarknadsföring och presentationer. Den kan också visas på event och mässor eller användas som en del av en företagspresentation.

Vilka är de vanligaste typerna av företagsfilmer?

De vanligaste typerna av företagsfilmer inkluderar:

 • företagspresentationer
 • produktpresentationer
 • tjänstepresentationer
 • intervjuer med anställda
 • kundrecensioner
 • reklamfilmer

Vilken typ av företagsfilm du väljer att skapa beror på ditt mål med filmen och vilken typ av innehåll som bäst kommunicerar dina budskap.

Vad kostar en företagsfilm?

Kostnaden för att skapa en företagsfilm varierar beroende på flera faktorer, inklusive längden på filmen, dess komplexitet, samt om det gäller en animerad film eller motion picture. En enkel version kan kosta några tusen kronor, medan en mer påkostad produktion kan kosta tiotusentals kronor.

För mer information kontakta oss så lyssnar vi på ditt behov och därefter tar fram ett kostnadsförslag.

För att välja ditt innehåll så fyller du i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, markerar ”Copy & content” och skriver i meddelande fältet att det är företagsfilm som gäller. Sedan tar vi kontakt med dig för att få reda mer om dig och ditt företag innan vi kan realisera affären.