Är vi på väg in i en lågkonjunktur 2024?

Tsunamin av oroväckande ekonomiska nyheter tar ut sin rätt på konsumenter, kollegor, din chef, på i princip alla i vår omgivning. Bensinpriser har nått en svindlande hög nivå, hyror och bolåneräntorna stiger, inflationen är på allas läppar. Aktiemarknaden påvisar en nedåtgående trend och bringar osäkerhet. Kryptovalutor fortsätter att krascha. 

Är lågkonjunkturen verkligen på väg eller befinner vi oss redan i en lågkonjunktur under 2024?

Det är förståeligt att du kan vara rädd för hur allt detta kommer att påverka ditt varumärke. Det är bra om du känner för att skrika…

Men det finns några steg du kan ta till för att hjälpa till att skydda ditt varumärke från det värsta som kan komma. 

När det finns så mycket annat som pågår i världen, att kämpa för människors redan upptagna uppmärksamhet är inte så lätt.

Därför måste varumärken flytta sina insatser från att hålla ett image till att verkligen påverka. Här är några saker som vi vet fungerar och några saker som vi föreslår att du kan göra för ditt varumärke för att fortsätta påverka under en tid av lågkonjunktur.

Det räcker inte längre, särskilt inte i tider av lågkonjunktur, för företag att projicera en ytlig bild ut i världen. Konsumenter vill se påverkan som ditt varumärke gör i deras liv. Hur agerar du för att göra deras liv och världen i stort bättre? 

Nu är det tid för ditt varumärke att stå upp på scenen och sticka ut från konkurrens.

lågkonjunktur

Frågor som snurrar i huvudet i samband med en lågkonjunktur

Vi hoppas att informationen du hittar i denna artikel kommer att hjälpa dig med att hitta svaren på nedanstående frågor. Och att du får ett bra grepp om insatser du behöver göra för ditt varumärke så att du kan slå igenom under en eventuell lågkonjunktur.

 • Vilken roll har mitt varumärke under en nedgång? Bör mitt varumärke vidta åtgärder för att hjälpa människor att ta sig igenom en kris?
 • Är mina varumärkestillgångar relevanta i tider av nedgång?
 • Varför ska jag fortsätta spendera på marknadsföring under en nedgång?
 • Hur anpassar jag mig till förändrat konsumentbeteende?
 • Hur kan jag få konsumenternas uppmärksamhet?
 • Hur ska jag rikta in mig på mina konsumenter under en lågkonjunktur?
 • Hur förändras konsumenternas attityder och köpvanor?
 • Hur kan jag behålla synlighet om budgetarna är snäva?
 • Kan jag inte bara trycka på ”pausa” på mina marknadsföringsutgifter under lågkonjunktur?
frågor vid lågkonjunktur

Lågkonjunktur och långsiktiga åtgärder

Vad vi vet

Att investera i varumärkesbyggande och bibehålla annons utgifter under en nedgång hjälper till att vinna mest på lång sikt

 • Att minska annons utgifterna är förknippat med sjunkande försäljning och försvagade företags resultat på lång sikt. Det är mer kostsamt och utmanande att återta varumärkes andelar och förlorade marknadsandelar genom att bli osynlig än det är att behålla dem med ens blygsamma investeringar.
 • Att bli osynlig under en period så kort som sex månader kan ha skadliga effekter på kärnvärden för varumärket och kan vara svårt att vända. Att minska marknadsföringsinsatserna kan förvärra de redan negativa effekterna av lågkonjunkturen och kommer sannolikt att äventyra framtida försäljning och vinster.
 • På andra sidan av myntet är reklam under lågkonjunktur starkt förknippad med positivt aktieägarvärde, kundlojalitet, överlägsen långsiktig lönsamhet och en minskning av priskänsligheten.
 • Det finns otaliga forskningsstudier och fallstudier från verkliga livet som bevisar detta, men många märken följer fortfarande inte denna princip.

Vad vi föreslår

Fortsätt spendera för att skapa effekt – om du slutar då kommer du inte fram

 • Håll din röst hörd och spela det långsiktiga spelet. Tänk på det populära ordspråket ”När tiderna är goda bör du annonsera. När tiderna är dåliga, du måste annonsera.”
 • Bygg din relation med konsumenterna genom fortsatta och kraftfulla varumärkes meddelanden.
 • Fortsätt bygga förtroende och främja en meningsfull relation. Ge trygghet och förtrogenhet bland osäkerhet med styrkan i ditt varumärke.
 • Ta denna forskning bortom marknadsavdelningen. Visa dina finans partners och andra beslutsfattare hur investeringar i reklam kan ge långsiktiga vinster.

Vad vi vet

Impaktledda varumärken skapar starkare och motståndskraftiga kundrelationer i en nedgång genom att spela en positiv roll

 • Impaktledda varumärken skapar starkare och mer motståndskraftiga kundrelationer, vilket leder till mer försäljning och större livstidsvärde.
 • Varumärken med upplevd positiv påverkan (med andra ord som uppfattas som målmedvetna) överträffar varumärken som inte eller endast delvis är det. Under en period på 12 år har varumärken med hög upplevd positiv påverkan en varumärkes tillväxt på 175 %, jämfört med 86 % för medelhög positiv påverkan och 70 % för låg positiv påverkan.
 • Varumärken som visar genuin solidaritet i svåra ekonomiska tider skördar långvariga fördelar. Varumärkesbyggande strategier är viktiga under en lågkonjunktur eftersom de ger långsiktig försäljningstillväxt.

Vad vi föreslår

Lova stabilitet när det går söderut. Gör påverkan till din första prioritet genom att göra berättelser innan du berättar.

 • Väv in påverkan som en central del av vem du är och aktivera den inte bara i kris, utan gör den till en grundläggande del av din organisation.
 • Var transparent och ansvarig för allt genom att aktivera autentiska ändamåls drivna varumärken.
 • Engagera bortom transaktions- och makt upplevelse med syfte, inkludering, mångfald och hållbarhet.
 • Helst ska du vara tydlig och fastställa vilken påverkan ditt varumärke är tänkt att göra innan en period av lågkonjunktur.

Exempel från Cadbury India

Not Just A Cadbury Ad Campaign Video

 • Under lockdown insåg Cadbury Indien att småföretag inte kunde få tillbaka försäljningen på nivån som före pandemin. Och de bestämde sig för att göra något åt det.
 • De tog sig an Indiens största superstjärna för att bli ambassadör för dessa småföretag med #NotJustACadburyAd.
 • Maskininlärning användes för att återskapa SRK:s namn och röst i annonserna för att lokalisera dem och göra dem relevanta.

Åtgärder på medellång sikt vid en lågkonjunktur

Vad vi vet

Lågkonjunkturen är uppkomsten av bristtänkandet som förändrar köpbeteenden

 • På grund av den ekonomiska osäkerheten som drivs av inflationen omprövar konsumenterna sina totala utgifter, och många försenar eller väljer bort köp.
 • De sätt på vilka konsumenter reagerar på en ekonomisk nedgång förstås bäst i termer av pågående utgifter, inte minskad köpkraft. J. Walker Smith beskrev tre distinkta konsumentmål – kassaflöde, resultaträkning och balansräkning – vart och ett drivs av deras sätt att spendera under en lågkonjunktur. Utsikterna för konsumenternas utgifter i en lågkonjunktur kan inte ses med ett ”one size fits all”-perspektiv.
 • Dessa förändringar i konsumtionen leder till förändringar i efterfrågan mellan sektorer. Som ett resultat måste många företag rationalisera sina portföljinvesteringar och omfördela utgifterna bakom de mest aktuellt relevanta segmenten och SKU:erna.
 • Att växa kärnprodukter och varumärken inom ditt företag är den mest effektiva tekniken under tuffare tider av en lågkonjunktur. Varumärkes- eller produkttillägg som dränerar dina resurser bör minskas.

Vad vi föreslår

Trimma fettet och bevara muskeln. Investera i områden där du överträffar dina rivaler eller har ett försprång för att få effekt i hälsosammare ekonomiska tider.

 • Dina kärnvarumärken och produkter är din livsådra under tuffa tider som kommer i samband med en lågkonjunktur. Att placera strategiskt fokus på att växa kärnan i din verksamhet kommer att hjälpa dig att överleva och förbereda för fart i återhämtningen.
 • Detta strategiska fokus bör innefatta en kärnhälsokontroll för att bedöma eventuella skador och avgöra vilka utmaningar eller möjligheter din kärna kan ta itu med för ditt varumärke som helhet.
 • Leverera konsekvent bättre värde genom att analysera konsumentinsikter och beteenden för att se vilka behov som inte tillgodoses av nuvarande produkterbjudanden.
 • Om din kärna är hälsosam eller stabil behöver du kanske bara renovera för att förbli relevant för dina konsumenter. Om det står stilla eller är på tillbakagång kan en ompositionering göra det möjligt för dig att leverera nya fördelar eller rikta in dig på nya användare. Och om det är i stark nedgång kan det vara dags att återuppfinna och hitta ett helt nytt sätt att leverera dina fördelar till konsumenterna.

Exempel från Deutsche Bahn

No need to fly

 • Deutsche Bahn ville öka sitt åkarantal från lokalbefolkningen.
 • Tyskarna hade en lust att resa, men trodde att de behövde avlägsna resmål och stora prislappar för att få det de ville ha.
 • Genom att rikta in sig på individer som undersökte resor och omdirigera dem till lokala destinationer som är tillgängliga med tåg, skapade Deutsche Bahn ett övertygande argument för ett segment av kunder som ville resa, men med en budget.

Vad vi vet

Även under utmanande tider vill människor fortfarande känna glädje, vördnad och till och med skratta

 • Reklam driver kultur och när det går söderut, kommunikation
  som empati skapar genomslag.
 • Humoreffekten är en kognitiv fördom som gör att människor kommer ihåg information bättre när de uppfattar den som humoristisk. Humor är ett effektivt sätt att berätta sanningen på ett mänskligt sätt, eftersom människor söker efter fler mänskliga berättelser.
 • Under utmanande tider som lågkonjunktur visar människor en önskan att skapa meningsfulla kontakter med andra, en acceptans av att visa sig som vårt fulla jag och en ökad empati.

Vad vi föreslår

Planera för viktiga ögonblick då människor kommer att vara mottagliga för empati i din kommunikation.

 • Tuffa tider under en lågkonjunktur behöver inte översättas till varma, känslomässiga annonser eller snyftande sånger. Annonserna som är djärva, på varumärket och som ger människor en anledning att le, är de som slår igenom.
 • Nu mer än någonsin letar vi alla efter mänsklig koppling, berättelser eller möjlighet att visa generositet och lite humor för att lindra den tyngd vi alla känner.
 • Oavsett om du planerar för en kommande kampanj eller lanserar ett nytt initiativ, är det ingen dålig idé att börja med empati och dra nytta av funktionerna i högerhjärnan som har visat sig ge resonans.
 • Eftersom många milstolpeevenemang eller helgdagar har visat sig vara de bästa utgifterna under hela året, är detta en möjlighet att utnyttja mer mottagliga konsumenter med empati och solidaritet.

Exempel på vanliga reklam och BK med humor

Lågkonjunktur och kortsiktiga åtgärder

Vad vi vet

Människor söker komfort och förtrogenhet från varumärken i tider av turbulens som en lågkonjunktur medför.

 • Konsumenter ser i allt högre grad till varumärken och företag för att hjälpa till att vidta åtgärder. 86 % av konsumenterna vill att varumärken ska ta ställning i sociala frågor.
 • 89 % av konsumenterna godkänner varumärkesreklam som hjälper människor med den aktuella situationen (dvs. Covid-19 eller en framtida lågkonjunktur). Innehåll som hjälper till att styra människor genom en kris kan driva kortsiktig försäljning.
 • Från deras svar på tidigare frågor (inklusive Covid-19) har varumärken bevisat för människor att de kan vidta drastiska åtgärder för att ge en hjälpande hand, och det är ett växande sätt för dem att ansluta och bygga förtroende med konsumenter.
 • De handlingar som får mest beröm är inte självtjänande, och de gör faktiskt något aktivt för att hjälpa till att lösa ett problem.

Vad vi föreslår

Erbjud trygghet och förtroende genom att stå upp under osäkra tider.

 • Gå från att vara ambitiös till inspirerande – istället för att sätta ditt varumärke på en piedestal, ge andra en känsla av hopp och inspiration.
 • När en lågkonjunktur närmar sig kommer det att vara viktigt för varumärken att fortsätta använda sina röster för att hjälpa alla människor, från anställda till kunder. Använda sig av
  sekventiellt berättande för att kommunicera vad du gör för att hjälpa.
 • Var smidig och svara snabbt. Agera på omedelbara behov för att bevisa att ditt varumärke kan göra något för att hjälpa. Använd detta som en möjlighet att skapa värde för konsumenterna, vilket kommer att vara viktigt i tuffa tider. Genom att engagera dig i åtgärder som hjälper dina intressenter kan du bevisa för dem att du erbjuder mer än konkurrenterna.
 • Även om dessa handlingar kan bidra till att förbättra uppfattningen om ditt varumärke, bör de aldrig vara egennyttiga. Människor är känsliga för varumärken som drar nytta av tragedi och kan sniffa upp falsk generositet på mils avstånd.

Exempel från IKEA in Taiwan

ikea erbjudande under lågkonjunktur
 • 70 % av taiwaneserna trodde felaktigt att eftersom IKEA importeras måste det vara dyrt. Och med den extra ekonomiska effekten av Covid-19, fanns det ett behov av att höja människors vilja att handla.
 • För att bryta från IKEAs sed att kategorisera produkter efter hemmets olika rum, lanserade Ikea historiens första elektroniska katalog sorterad efter pris, ”IKEA Dollar Catalogue”: 100 artiklar, 100 sidor, 100 priser, från 1 till 100 taiwanesiska dollar.
 • Genom att använda en mer intuitiv UX/UI-upplevelse skapade IKEA en mer direkt anslutning. Förutom katalogen utökade IKEA idén till en video, räknande sekunder som var lika med produktpriserna, och till trappan till ett underjordiskt parkeringsgarage, där ett produktpris visades på varje steg. Det hela speglade helt varumärkesandan: ”Affordable Makes Wonderful.”

Vad vi vet

När omedelbar överlevnad är i fokus är marknadsföringsbudgetar ofta de första som skärs ned.

 • I en lågkonjunktur, när varumärken kämpar för att överleva, är marknadsföringsbudgetar ofta de första som skärs ned. Speciellt i den här miljön har vissa kategorier fått en skarp och omedelbar träff på sin slutresultat.
 • Synlighet kommer inte enbart från traditionell reklam. Det finns många andra kanaler och sätt att få kontakt med konsumenterna. Varje interaktion, från förpackningar till organisk från sociala medier, till kundtjänstrepresentanter, kan användas för att upprätthålla relationer med konsumenter.
 • Medan många företag, särskilt de som är börsnoterade, måste uppfylla kvartalsförväntningarna, kan kortsiktiga beslut göra det svårt att återhämta sig (och frodas) på lång sikt.

Vad vi föreslår

Tryck inte på panikknappen. Var kreativ med hur du bibehåller synlighet.

 • För varumärken och branscher som är starkt påverkade av en lågkonjunktur är det viktigt att se till andra kanaler för att upprätthålla synlighet.
 • Använd dina ägda kanaler för att upprätthålla synlighet till en lägre kostnad. Organiskt socialt är ett bra sätt att skapa engagemang hos en publik. Du kan också få ut det mesta av oväntade beröringspunkter, som dina kundtjänstrepresentanter eller din förpackning.
 • För att undvika att slösa bort värdefulla marknadsförings pengar på irrelevanta målgrupper bör du använda anpassning i stor skala för att rikta in dig på målgrupper som du vet kommer att vara mest mottagliga för ditt budskap.
 • PR-stunt kan också erbjuda kreativa sätt att få kontakt med en publik utan att spendera för mycket på media.
 • Överväg en diversifierad GTM-strategi – investera i olika medier för att öka chanserna till avkastning.
 • Prioritera digitala medier där kreativitet kan testas och optimeras för det som presterar bäst.

Exempel från IKEA

#HomeWorkIKEA

 • Som ett varumärke som handlar om hemmet hade IKEA en relevant anledning att prata med människor under ”stanna-hemma” perioden.
 • Människor tillbringar oöverträffade mycket tid både hemma och på videosamtal. De två går inte alltid bra ihop, och ibland våra hem är inte redo för videochatt.
 • För att få kontakt med människor på en oväntad men ändå relevant kanal skapade IKEA en serie videokonferensbakgrunder för att få ditt hem att se ut som om det kom ut ur en IKEA-katalog (bokstavligen).

Lågkonjunktur ger störningar, men också dynamik

Lågkonjunktur är skrämmande. För organisationer innebär den risker att göra misstag men ger också möjligheter att dra nytta av. Lågkonjunktur skakar om sittande modeller och skapar nya. Beroende på formen av lågkonjunktur gör företag vanligtvis mer dramatiska vinster eller förluster under en nedgång än under en stabil period.

Marknadsföringstjänster du kan satsa på under en lågkonjunktur:

1.

Gå inte in i panikläge och börja sänka kostnaderna. Reaktioner med knäskott kan skapa mer långvarig skada än kortsiktig vinst.

2.

När lågkonjunktur slår till är det absolut nödvändigt att fokusera på din kärnkompetens, satsa på allt i ett försök att se vilken pinne som är ett dåres ärende.

3.

Proaktivt tänkande och att vara redo gör dig bättre förberedd än att vara reaktiv eller agera för långsamt. Stå välrustad inför en lågkonjunktur!

4.

Satsa på innovation under en lågkonjunktur. Satsa på smartare lösningar som kan hjälpa ditt varumärke att sticka ut och vara lönsamt i många år framöver.

Tack för din tid och har du frågor om hur du ska göra bäst med din marknadsföring under en lågkonjunktur 2024, hör av dig!

Kostnadsfri site audit – analys av din hemsida

(värde 10 000 kr)

Vänligen fyll i namnet på hemsidan som du vill att vi analyserar kostnadsfritt, samt e-post för leverans av rapporten.