SEO

SEO eller sökmotoroptimering hjälper din hemsida att ranka högt i sökresultaten för att driva den organiska trafiken och få besökare att konvertera till dina kunder.

Vill du ha hjälp med SEO och få fler kunder?

SEO

Ranka högt och få fler kunder!

SEO potentialen är 55 miljoner sökningar per dag i Sverige

SEO eller sökmotoroptimering innefattar optimeringsarbete av din hemsida i syfte att driva relevant organisk trafik som har potential att omvandlas till riktiga affärer. Med rätt förståelse för din verksamhet kan vi med vår expertis optimera din hemsida och få den att ranka högt i sökresultaten på sökord som är relevanta för tjänster eller produkter som ditt företag säljer.

Vi är ett resultatdrivet SEO företag som hjälper dig att synas bättre bland dem miljontals dagliga sökningar arbetar med samtliga delar av SEO, nämligen: teknisk on-page SEO som tar hand om hemsidans hälsa, innehålls on-page SEO som utgår ifrån sökordsanalysen, samt off-page SEO för länkbyggnad även känd som backlinks. Målet: säker och pålitlig, informativ, samt relevant hemsida!

fler kunder via SEO

Vad är SEO?

SEO är den organiska vägen till fler kunder!

Teknisk on-page SEO

Säker och pålitlig hemsida

Teknisk on-page SEO handlar om att optimera hemsidans hälsa, dvs. dem tekniska parametrarna av din hemsida så att den fungerar bättre och att det blir lättare för sökmotorer att upptäcka och genomsöka den. Dessutom blir den mer säker och pålitlig för dina besökare som betyder att dem får en bättre och smidigare användarupplevelse.

Några av dem viktigaste aspekterna vi undersöker när vi optimerar din hemsida för teknisk on-page SEO är: SSL-certifikatet, webbplatskarta, robots.txt, SEO rubriker, metabeskrivningar, SEO plugin och givetvis Core Web Vitals (LCP, FID, CLS).

Innehålls on-page SEO

Informativ hemsida

Innehålls on-page SEO grundar sig i påståenden ”Content is king!” och ”Google loves fresh content”. Och båda är sanna. Varför? Jo, för att syftet med din hemsida är att informera dina besökare om ditt varumärke, din verksamhet och ditt erbjudande. Och det gör du såklart med hjälp av innehåll. Så när innehåll skapas, då skapas det i första hand för människor som ska läsa det, men även för sökalgoritmer som avgör hur väl innehållet rankar i sökresultaten.

SEO innehåll optimeras utifrån sökordsanalysen, där vi undersöker hur stor är sökvolymen, dvs. hur många Google sökningar görs det i månaden för sökordet vi vill optimera innehållet för. På det sättet kan vi uppskatta den potentiella organiska trafiken som kan drivas till din hemsida. När analysen är klar är vi redo att sätta igång med att skapa SEO innehåll för hemsidan.

Några av parametrar vi tar hänsyn till när vi skapar SEO innehåll är:

 • Finns fokus sökordet i URLn?
 • Finns fokus sökordet i H1 rubriken?
 • Finns fokus sökordet i det första stycket av innehållet?
 • Finns fokus sökordet i H2 och H3 rubriker, ibland även H3 och H4?
 • Hur ser det ut gällande sökordsdistributionen över hela innehållet på sidan?
 • Hur stor är sökordsdensiteten i texten på sidan?
 • Finns det några bilder som kan ha fokus sökordet i alt text?
 • Länkas det någonstans i texten till externa webbplatser?
 • Länkas det någonstans på sidan till andra sidor på webbplatsen?
 • Är textstycken korta och läsvänliga?

SEO innehållet skapas av en content writer som helst också ska vara en SEO expert. Vår egna business designer Mishel Grujicic forskar fram och skapar magiskt innehåll i Inc. Content Lab som du kan kolla in i SEO innehåll portfolion.

Off-page SEO (länkbyggnad)

Relevant hemsida

Off-page SEO innefattar aktiviteter utanför webbplatsen som direkt länkas till webbplatsen, dvs. att bygga länkar som pekar mot din hemsida. Det är väsentligt att länkarna byggs organiskt och kommer från webbplatser med hög domänauktoritet. Syftet med länkbyggnad (backlinks) är att skicka signaler till Googles sökalgoritmer att din hemsida är relevant i en bredare sammanhang på internet.

En backlink eller bakåtlänk, som det heter på svenska, är en länk till en webbsida som kommer från en extern webbplats. En enklare begrepp att förstå är inkommande länk, men backlink är däremot det mest förekommande som används inom branschen. Det finns 2 typer av bakåtlänkar, nämligen dofollow och nofollow. Man ska eftersträva en bra mix av båda med en större andel av dofollow.

Backlinks fungerar alltid som en sekundär faktor som ger signaler till sökmotorer om att välskrivet, välstrukturerat och indexerat innehåll anses även vara relevant på andra webbplatser, dvs. i en bredare sammanhang på internet. Detta blir då en starkt positiv signal för Google sökalgoritmer att ranka din hemsida bättre för utvalda sökord som leder trafiken och nya kunder till ditt företag.

Skaffa fler kunder med hjälp av SEO

Nu vet du lite mer om vad SEO är för något och hur den fungerar. Därför ska du boka in ett möte med oss så undersöker vi potentialen den har för dina affärer genom att synas på Google sök, bland dem 55 miljoner dagliga sökningar.

Potential med SEO i Sverige

Svenskarna gör över 55 miljoner sökningar varje dag. Ja, du läste rätt, 55 miljoner sökningar dagligen, enbart i Sverige! Det innebär att dina potentiella kunder är ständigt online och uppkopplade, därmed redo att upptäcka, uppleva och handla. Frågan är om din hemsida är väl optimerad för affärs relevanta sökord, så att du kan komma med i matchen och vinna nya affärer? Kontakta oss så hjälper vi dig på traven att få fler kunder!

Fördelar med SEO

Säker och pålitlig hemsida

Mer inkommande trafik

Fler kunder till företaget

SEO på Google

Sökmotoroptimering på världens största marknadsplats

Som världens primära informationskälla är Google även världens största marknadsplats. När dina potentiella kunder söker efter sökord som matchar dina produkter eller tjänster på Google, blir din hemsida en del av världens största marknadsplats. Det innebär stora affärsmöjligheter för ditt företag.

Organisk trafik har dessutom hög konverteringsgrad och lönsam sales value, eftersom den potentiella kunden har redan gjort ett aktivt val vid sökningen i sökmotorn och är således längre fram i köpprocessen. 

Nästan alla typer av köp föregås av en sökning på sökmotorn, där över 90 % på Google. Därför är det viktigt att ta topp placeringen ifrån konkurrenterna och hamna högre än dem. Den som rankar bäst uppfattas av potentiella kunder som bäst, enkel matematik eller hur?

Med vår expertis kan dina produkter och tjänster synas på första sidan i Google sökresultaten. Ta chansen att nå ut till nya kunder genom att synas bättre i de 55 miljoner Google sökningar som görs varje dag i Sverige.

Hur går samarbetet med SEO Inc. Sweden till?

A.P.-LR. process för sökmotoroptimering av din hemsida

Vi arbetar systematiskt och metodiskt för att försöka lämna så lite som möjligt åt slumpen. Trots att många SEO byråer hävdar att det inte finns några garantier på vad exakt man ska göra för att säkra placeringen på första sidan i sökresultaten, så hävdar vi att det inte är en fråga om vad utan snarare om när.

Därför gör vi alltid vårt yttersta med SEO insatser för att hamna i toppen och oftast lyckas vi, förr eller senare. Samarbetet med oss bygger på vår agila arbetsmetoden som heter A.P.-LR. som ser ut enligt följande.

(A) SEO Analys

Det första steget i A.P.-LR. processen är att bilda oss en uppfattning om din verksamhet som vi gör genom egen skrivbordsundersökning samt ställer några frågor till dig om målgruppen, marknaden och konkurrenterna.

Parallellt med detta genomför vi en så kallad site audit som en del av SEO analysen av din hemsida. Där tittar vi på hemsidans hälsa, analyserar innehållet på hemsidan, samt kollar upp hur det ser ut gällande hittills gjorda arbetet med länkbyggnad.

Analysen ger oss beslutsunderlag där vi kan identifiera dem områden som har högst förbättringspotential och därmed lägga grunden för kortsiktiga åtgärder samt vidare steg mot en konkret arbetsplan.

seo bolag seo företag hemsida

(P) Inc. Plan för SEO

Det andra steget blir att sätta ihop en konkret arbetsplan för vidare arbete med sökmotoroptimeringen. Planen fokuserar på att åtgärda svagheter på din hemsida, samt lyfta- och maximera styrkorna, samt innehåller:

 • tydliga och mätbara mål
 • förslag på insatser
 • avstämning och rapportering

Planen ska följa strategiska riktlinjer och mål för din verksamhet, samt ligga inom ramen för den uppsatta budgeten. Arbetsplanen är heltäckande, och följer även marknadsförings principer hämtade direkt från Googles egenutvecklade See-Think-Do-Care ramverk för digital marknadsföring. 

STDC ramverk för SEO bolag

(LR) Lönsamma Resultat av SEO arbetet

Det tredje steget i processen är att mäta och rapportera lönsamma resultat som vårt SEO arbete levererar. Vi mäter resultaten löpande och justerar för trender, samt tar vara på nya möjligheter för att maximera nyttan.

Arbetet sammanställs i en KPI rapport och rapporteras in på månadsbasis, med undantag för eventuella avvikelser. KPI rapporten får du först via epost några dagar innan avstämningsmötet. Väl på mötet går vi igenom KPI värden, stämmer av resultaten och utvärderar insatserna.

Arbete med SEO är långsiktigt och tydliga resultat kan börja synas redan efter en månad, men oftast inom intervallet om 3 till 9 månader.
Vi finns där för dig från utgångspunkten, hela vägen till toppen!

seo bolag seo företag seo byrå
KOSTNADSFRI SITE AUDIT (ANALYS) AV DIN HEMSIDA
Vänligen fyll i webbadressen för hemsidan du vill ha kostnadsfri site audit för, samt epost adressen du vill få den skickad till. Det du får är en heltäckande initial SEO analys av både on-page och off-page aspekter av hemsidan för ditt bolag. Det innebär den tekniska analysen av hemsidans hälsa, en enkel sökordsanalys (upp till 5 sökord), analys av backlinks profilen, samt våra rekommendationer på kort och lång sikt.

Mer om SEO!

Här besvarar SEO Inc. Sweden alla frågor och funderingar gällande sökmotoroptimeringen av hemsidor i syfte att ranka bättre på Google sök. Frågor som våra partners har ställt oss i det löpande arbetet med sökoptimeringen. Om du också har något du undrar över, men inte hittar svaret här nedan, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig så gott vi kan!

Du ska satsa på SEO för att med hjälp av SEO kan ditt erbjudande synas i en lönsam försäljningskanal, nämligen Google sök. Sökmotoroptimering hjälper dig att driva mer organisktrafik till din hemsida och därmed fler kunder till ditt företag.

Det görs ju över 55 miljoner sökningar på Google i Sverige, varje dag. Se till att ta vara på den potentialen genom att satsa på sökmotoroptimering och med hjälp av rätt SEO byrå kan du positionera dig i toppen på världens största marknadsplats.

När du känner dig redo för att utöka din försäljning är du varmt välkommen att boka in ett kostnadsfri möte med oss, så diskuterar vi affärspotentialen som sökmotoroptimering kan ha för just ditt företag!

De viktigaste rankingsfaktorer för Google sök är:

 • hemsidans hälsa och hemsidans prestanda (Core Web Vitals)
 • kvalitet på innehållet med avseende på fokussökordet (både ur sökmotorernas och användarnas perspektiv)
 • domänauktoritet som bestäms utav antal och kvalitet av bakåtlänkar (backlinks)

Sökmotoroptimering handlar om att ha en säker och pålitlig hemsida som är informativ för besökare och som uppfattas som relevant i en bredare sammanhang på internet. Därför har ovanstående faktorer den största påverkan på ranking av en hemsida i Google sökresultaten.

Mobilanpassad hemsida är absolut viktig för lyckat SEO arbete då den har direkt påverkan på teknisk prestanda och användarupplevelsen, som mäts genom Core Web Vitals parametrar.

En responsiv eller mobilanpassad hemsida är standard idag. Smart phone är något som används av nästan all som surfar på internet som innebär att många hemsidor besöks genom mobila enheter. För att ha en optimal användarupplevelse vill vi helst uppleva en responsiv (mobilanpassad) design.

En mobilanpassad hemsida måste även ladda innehållet snabbt och stabilt för att behålla besökarens uppmärksamhet. Om laddningstiden tar mer än 3 sekunder brukar användaren lämna sidan, eftersom seg laddning uppfattas som dålig användarupplevelse. Detta kan leda till ökad  avvisningsfrekvens (bounce rate), som i sin tur kan ha negativ påverkan på att behålla en bra placering i sökresultaten på Google sökmotorn. 

Du mäter resultat av SEO arbetet genom att sätta upp tydliga och mätbara mål.

 • KPI som du ska ta hänsyn till är hemsidans tekniska hälsa, antal organisk trafik, samt besökare som konverterar till kunder. Det finns fler KPI som kan bestämmas, men dessa är dem absolut viktigaste.
 • Notera utgångspunkten.
 • Revidera månadsvis vid KPI möten, där du (och din SEO byrå) går igenom analysresultaten och jämför mot föregående jämförbar period.
 • Genom att ställa gjorda insatser (budgeterad kostnad) mot mätbara resultat (ökad synlighet + intäkter) kan vi få fram ROI värde som SEO arbtet resulterat i.

En SEO analys innefattar analysarbete som undersöker hur säker och pålitlig en hemsida är, samt huruvida informativ den är för användare, samt hur relevant den uppfattas av andra webbplatser på internet.

Man börjar med tekniska on-page aspekter, där man undersöker hemsidans användarvänlighet och prestanda. Vidare tittar man på innehållet på hemsidan, där man utgår ifrån en sökord analys. Den sista biten man analyserar är hemsidans backlinks profil som visar hur stark är domänauktoritet, dvs. hur relevant uppfattas hemsidan i en bredare sammanhang på internet.

Lokal SEO  innebär en mängd åtgärder som är lämpliga för dig som arbetar med en lokal näringsverksamhet  Din målgrupp kan få dina tjänster endast i din stad och närområdet, samt du vill inte konkurrera rikstäckande. En stor del utav sökningarna på Google är idag lokal baserade, som exempelvis ”frisör Göteborg” eller även ”frisör Gamla Stan”.

Google My Business (Företagsprofil) fungerar som ett lokalt företagsregister och att ha en relevant Företagsprofil registrerad på Google är utgångspunkten för lyckat arbete med lokal SEO.

Med en företagsprofil kan du:

 1. Visa korrekt information om ditt företag online
  • Informera Google om öppettider, webbplats, telefonnummer och plats (gatuadress, serviceområde eller platsmarkör, beroende på din verksamhet).
  • Använda Google Maps och Sök för att hålla reda på din onlinenärvaro var du än befinner dig.
 2. Kommunicera med kunder
  • Lägg upp bilder på ditt företag och dina produkter eller tjänster.
  • Läs och svara på kunders recensioner.
 3. Nå nya kunder
  • Förbättra ditt företags onlinenärvaro så att nya kunder kan hitta dig.
  • Leda kunder till din webbplats.

”Long tail” sökord  kan vara sökfraser som innehåller fler ord eller helt enkelt lägre sökvolym. Däremot är dem ofta mer specifika, där köparen har filtrerat sitt urval. I jämförelse med de ”vanliga sökorden” genererar long tail sökord oftast betydligt mindre trafik på grund av lägre sökvolymer, men mindre kan i vissa fall betyda mer.

Long tail sökord kan ofta vara av hög kvalitet, eftersom relevansen mellan köparens sökavsikt och sökresultaten är oftast väldigt konkret. Detta återspeglas i högre konverteringsfrekvens för mål för trafiken som kommer till hemsidan genom long tail sök.

Det finns däremot ingen skillnad för att optimera för long tail sökfraser jämfört med enstaka sökord, utöver att long tail kan vara svårare att identifiera från början. Därför är det viktigt att göra ett ordentligt SEO arbete i analysfasen, samt löpande utvärdera möjligheter genom att studera potentiella kunders sökavsikter och på så sätt identifiera intressanta long tail sökord. 

Resultat av SEO arbete beror på mål, samt hemsidans befintliga skick gällande tekniska aspekter, kvalitet på innehåll och domäns off-page (backlinks) styrka. En annan viktig faktor är hur stor budget du har, dvs. vilka resurser över tid har du tillgång till.

Vanligtvis tar det ungefär 1-3 månader innan du ser ett resultat av processen med sökmotoroptimering, men det kan dröja upp till 9-12 månader. Det beror mycket på svårighetsgraden av sökorden samt hur aktiva konkurrenterna är.

Hålla sig uppdaterad

Men glöm inte att sökmotoroptimering, som en del av digital marknadsföring och samspel med Google, är en långsiktig och dynamisk process, som kan svänga när som helst beroende på ändringar som Google implementerar i sin sökalgoritmer. Därför gäller det att hänga med och hålla sig uppdaterad med de senaste innovationer och uppdateringar relaterade till sökmotoroptimering.

Sökmotoroptimering är en långsiktig investering som har en högre initial kostnad eftersom det initialt krävs stora insatser för att sätta sig in i verksamheten, undersöka on-page och off-page SEO aspekter, göra sökordsanalys, samt ta fram relevant åtgärdsplan.

På längre sikt blir kostnader för SEO lägre, medans resultaten blir högre, därmed ökar lönsamheten. Arbete med SEO är helt mätbart och kan direkt kopplas till försäljningsvärde, förutsatt att KPI har bestämts från början vilket är egentligen en naturlig del av processen. 

Vi kan hjälpa dig genom att:

 • se till att alla tekniska aspekter fungerar rätt, så att din hemsida blir en säker och pålitlig plats
 • skapa innehåll som är användarvänligt för dina besökare, samt optimera innehållet för sökmotorer
 • ta fram en plan för länkbyggnad för att öka relevansen av din webbplats i en bredare sammanhang på internet

Resultat du kan förvänta dig blir att:

 • din hemsida rankar högt i sökresultaten för sökord som är affärs relevanta för din verksamhet
 • din hemsida får fler besökare från organisk trafik 
 • ditt företag får fler kunder

För att ta reda på mer och få ett konkret affärsförslag är du välkommen att boka in ett kostnadsfritt möte.

Betald trafik syftar till annonser som visas högst upp i sökresultaten (markerade med ”Annons”) när någon söker på ett visst sökord. Dessutom kan betald trafik komma från andra källor än just sökresultaten. PPC (pay-per-click), SEM, Google Ads eller sökmotorannonsering är begrepp som används för arbete med betald trafik. Läs mer om betald trafik.

Organisk trafik syftar till dem organiska resultaten som visas i sökresultaten (strax under annonser). Organiska resultat kan vara vanliga resultat eller s.k. rika resultat som är oftast utvalda utdrag. 

När det gäller resultat så kan betald trafik ge snabbare resultat, men kan vara mycket mer kostsamt i det långa loppet. Därför är det bäst att satsa på båda typer av trafik när du vill uppnå den bästa online närvaro i sökresultaten. Betald trafik kommer ha mest effekt under den inledande perioden för att succesivt minska när organisk börjar visa upp goda resultat. I det långa loppet är organisk trafik (SEO) mer lönsam än betald trafik.

Du kan använda olika verktyg för att kolla upp din hemsidas sökordsrankning, exempelvis Ahrefs, Semrush, Uberssugest, etc. som kostar allt från några hundra lappar i månaden till flera tusen beroende på hur omfattande undersökningsarbete du vill göra.

Sedan har du Google Search Console som är helt gratis, men har inte samma användarvänlighet som ovanstående. Däremot levererar den exakta siffror som du själv får lära dig att analysera och dra slutsatser ifrån. I Google Ads sökordsplaneraren kan du få all information om sökord du vill undersöka, gällande sökvolym, konkurrens om sökordet, samt PPC kostnaden. Google Analytics hjälper dig spåra all trafik som kommer till din hemsida.

För att bara kolla upp rankingen för ett specifikt sökord kan du enkelt skriva in sökordet i sökrutan på Google och få fram samtliga resultat, där du manuellt hittar din position för din hemsida. 

Vi kan SEO och vi arbetar i enlighet med Googles S.T.D.C. ramverk för digital marknadsföring, som hjälper oss maximera effekten av våra insatser. 

För att du älskar lönsamhet och vårt arbete med sökmotoroptimering har visat upp goda resultat. Vi är ett SEO bolag som erbjuder exklusivt partnerskap, kreativa affärslösningar och levererar lönsamma resultat. Läs mer om oss och utforska möjligheter för din business.

Skaffa fler kunder med hjälp av SEO

Nu vet du lite mer om vad SEO är för något och hur den fungerar. Därför ska du boka in ett möte med oss så undersöker vi potentialen den har för dina affärer genom att synas på Google sök, bland dem 55 miljoner dagliga sökningar.