SEO
Sökmotoroptimering

SEO eller sökmotoroptimering är Alfa och Omega för varje företags digitala närvaro. En hemsida som är väl optimerad lockar den organiska trafiken till sig, samt med rätt innehåll och bra CTA struktur får besökare att konvertera till kunder

SEO

SEO eller sökmotoroptimering innefattar optimeringsarbete med din hemsida i syfte att driva den organiska trafiken. Vi optimerar din hemsida för att ranka högt i sökresultaten på sökord som är relevanta för tjänster eller produkter du säljer. Hög position i rankningen är huvudförutsättningen för att leda organisk trafik till din hemsida. Den organiska trafiken brukar oftast ha hög konverteringsfrekvens för mål, som innebär lönsamma resultat!

Vi arbetar med optimering av on-page SEO (teknisk och innehåll) samt Off-page SEO (backlinks). Googles sökalgoritmer och dina potentiella kunder är målgruppen som vi riktar våra insatser mot. Google är känd som världens i särklass största sökmotor. Alla vi ”googlear” dagligen. Bara i Sverige görs det över 50 miljoner sökningar varje dag. Dina potentiella kunder är ständigt online och uppkopplade, därmed redo att upptäcka, uppleva & handla.

Google - Världens största SEO marknadsplats

Som världens primära informationskälla är Google även världens största marknadsplats. När dina potentiella kunder söker efter dina produkter eller tjänster på Google fungerar din hemsida som en del av världens största marknadsplats. Vi vill placera dina produkter (sökord) väl genom att få hemsidan att ranka i topp 10 på de affärsrelevanta sökorden. Nå ut till nya kunder genom att synas bättre i de 50 miljoner dagliga Google sökningar i Sverige.

Nästan alla typer av köp föregås av en sökning på sökmotorn, främst på Google. Därför är det viktigt att ta topp placeringen ifrån konkurrenter och hamna högre än dem. För att driva lyckade affärer behöver du synas i toppen av sökresultaten som dina potentiella kunder söker för. Organisk trafik är pricksäker med hög konverteringsgrad och lönsam sales value. De flesta älskar bäst o handla organiskt på världens största marknadsplats.

APLR process för SEO

SEO Analys
Första steget i vår APLR process är en analys av din hemsida och företagets övergripande digitala närvaro. Utifrån denna analys identifierar vi områden med högst förbättringspotential.

Inc. Plan
Andra steget är att sätta ihop en konkret plan för vidare arbete, med tydliga och mätbara mål, samt förslag på insatser. Vi ser till att planen inkorporeras i enlighet med strategiska riktlinjer & mål.

Lönsamma Resultat
Tredje steget av APLR processen är att mäta lönsamma resultat som SEO arbetet levererar. Vi rapporterar insatser veckovis och resultaten repporteras samt utvärderas månadsvis.

SEO Inc. Sweden + Google = Love

SEO Inc. Sweden loves Google!
Vi älskar det vi gör och det vi gör är Google, så vi älskar Google! Det vi båda älskar är matematik. Och matematiken ljuger inte.

Vi har optimerat 180 sökord att ranka i topp 10! Vårt nästa mål är 500.

Vårt arbete har resulterat i över 3600 lyckade konverteringar! Vårt nästa mål är 10 000!

Sökord som vi optimerade genererar 40 000 mer organisk trafik på årsbasis! Vårt nästa mål är 100 000!

Mishel Grujicic: ”Google loves fresh content!”

Let's create more profits!

Allt om SEO!

SEO Inc. Sweden besvarar alla frågor om sökmotoroptimering. Här har vi samlat svaren till frågor som våra partners har ställt oss i det löpande arbetet med optimeringen av deras hemsidor för sökmotorerna. Har du en fråga som du inte hittar svar på är du välkommen att kontakta oss och få ett välformulerat svar med pedagogisk förklaring!

För att Google loves fresh content! Relevans, domän auktoritet och innehåll som engagerar är nyckelfaktorer för mer business via Google. Simple as that, but not so simple efter allt. Sökmotoroptimering kräver att man studerar och lär sig allt om en digitalt levande organism – Google. Och då menar vi inte att surfa i Chrome, utan att lära sig så mycket man kan.

Samleva med Google

Det som är knepigt är att Google inte är helt öppen med hur sökalgoritmer fungerar till prick och punkt. Därför måste man börja samleva med Google på heltid. Med tiden bygger man sin förståelse och beroende på hur kreativt- och logiskt lagd man är, så kan man komma på grymma lösningar. 

Varför sökmotoroptimering då? Kanske för att det görs över 50 miljoner sökningar dagligen? Enbart i Sverige. SEO är vägen till din plats på världens största marknadsplats, say no more.

De viktigaste Googles sökordsrankningsfaktorer inkluderar sökavsikt, sökvolym, kvalitet på innehållet, antal bakåtlänkar (backlinks), domänauktoritet och sidladdningshastighet.

On-page SEO är allt det arbete med  sökmotoroptimering som utförs på din webbplats. Delas upp i två segment, där det ena behandlar tekniska aspekter och det andra avser content på hemsidan. 

Teknisk on-page SEO

Innefattar arbete med exempelvis sitemap, robot.txt, indexering, Web Core Vitals, meta descriptions, SEO title, alt text, canonicals, meta taggar, samt andra tekniska delar som förbättrar webbplatsens hälsa och därmed prestanda. Dessa är viktiga att arbeta för att Googles sökalgoritmer ser webbplatsen som säker och användarvänlig.

Innehåll on-page SEO

Handlar om att skriva och optimera innehållet på webbplatsen så att Googles sökalgoritmer kan identifiera texten som relevant för det aktuella sökordet. Minst lika viktigt är att texten skrivs optimerad även för läsaren, en copy som talar till kunden som är en människa.

On-page sökmotoroptimering är den absolut viktigaste aspekten av arbetet initialt i processen. Utan en bra genomförd on-page SEO är det i princip omöjligt att förbättra rankingen på sökmotorer som Google.

Off-page Sökmotoroptimering innebär aktiviteter utanför webbplatsen som direkt länkas till webbplatsen. Man bygger relevanta länkar som pekar mot din hemsida. Det är väsentligt att länkarna byggs organiskt och kommer från relevanta webbplatser med hög Domain Authority.

Syftet med backlinks är att skicka signaler till Googles sökalgoritmer att din hemsida är relevant i en bredare sammanhang på internet.

För att du älskar lönsamhet och vårt arbete med sökmotoroptimering har visat upp goda resultat. Vi är ett SEO bolag som erbjuder exklusivt partnerskap, kreativa affärslösningar och levererar lönsamma resultat. Läs mer om oss och utforska möjligheter för din business.

En responsiv eller mobilanpassad hemsida är standard idag. Smart phone använder vi alla och vi vill helst se responsiv design. Så mobilanpassad hemsida är absolut viktig för lyckat SEO arbete då den har direkt påverkan på teknisk prestanda och användarupplevelsen.

Den måste vara snabb och ladda med max ett par sekunder. Om laddningstiden är på över 3 sekunder så skulle det absolut kunna försämra användarupplevelsen och öka bounce rate, som sedan kan leda till sämre placeringar på Google. 

  • Genom att sätta upp tydliga och mätbara mål. Notera utgångspunkten.
  • Revidera månadsvis vid KPI möten, där business designers of SEO Inc. Sweden går igenom analysresultaten och jämför mot föregående jämförbar period.
  • Vi ställer gjorda insatser, under given budget mot mätbara resultat. Vi får fram ROI värde utav SEO arbete vi utför.

Vi är väldigt matematiskt lagda och arbetar systematiskt. Vi arbetar med mängder utav data som vi bearbetar så att vi kan mäta intern effektivitet av vårt input, samt för att kunna mäta extern lönsamhet av vårt output. 

Lokal Sökmotoroptimering är en mängd åtgärder som är lämpliga för dig som arbetar med en lokal näringsverksamhet  Din målgrupp kan få dina tjänster endast i din stad och närområdet, samt du vill inte konkurrera rikstäckande. En stor del utav sökningarna på Google är idag lokal baserade, som exempelvis ”frisör Göteborg” eller även ”frisör Gamla Stan”.

Google My Business (Företagsprofil) fungerar som ett lokalt företagsregister och att ha en relevant profil där är utgångspunkten för lyckat arbete med lokal SEO.

Innehållande 2-3 eller fler ord är ”long tail” sökord ofta mer specifika sökfraser, där köparen har filtrerat sitt urval. I jämförelse med de vanliga sökorden genererar long tail sökord oftast betydligt mindre trafik på grund av lägre sökvolymer på dessa fraser.

Men long tail sökord är ofta av högre kvalitet, eftersom relevansen mellan köparens search intent och sökresultaten är väldigt hög. Detta återspeglas i högre konverteringsfrekvens för mål för trafiken som kommer till hemsidan via long tail search.

Det finns däremot ingen skillnad för att optimera för long tail sökfraser jämfört med enstaka sökord, utöver att long tail kan vara svårare att identifiera från början. Därför är det viktigt att göra ordentligt SEO arbete i analysfasen, samt löpande utvärdera möjligheter med sökarens sökintentioner. 

Helt klart beroende på mål, samt hemsidans befintlig skick gällande teksniska aspekter, kvalitet på content och backlinks domän styrka. Även ställd i förhållandet till budgeten och dem planerade/utförda insatserna.

Vanligtvis tar det ungefär 3 månader innan man ser ett resultat av processen med sökmotoroptimering, upp till 9 månader, allt beroende på svårighetsgraden och den aktiva konkurrensen. I många fall har vi på SEO Inc. Sweden sett de första resultaten av våra insatser redan efter en månad.

Hålla sig uppdaterad

Men glöm inte att sökmotoroptimering, som en del av digital marknadsföring och samspel med Google, är en långsiktig och dynamisk process, som kan svänga när som helst beroende på ändringar som Google implementerar i sin sökalgoritmer. Därför gäller det att hänga med och hålla sig uppdaterad med de senaste innovationer och uppdateringar relaterade till sökmotoroptimering.

Sökmotoroptimering kostar vad det smakar, och inte en krona mer!

Arbete med SEO är helt mätbart och kan direkt kopplas till verkliga affärer. I planeringsfasen bestämmer vi mål och budget inom ramar för estimerad ROI.

We keep business simple & profitable!

Organiska sökningar innebär att du använder SEO effektivt för att förbättra din Googles sökordsrankning och söksidans position.

Betalda sökningar innebär att du väljer sökord som du betalar visningsannonser för. Detta kallas även för PPC (pay-per-click) eller SEM, samt sökmotorannonsering.

Betald kan ge snabbare resultat, men kan vara mycket mer kostsamt i det långa loppet. Därför rekommenderar vi en kombination av dessa två, där betald är i fokus under den inledande perioden för att succesivt minska när organisk börjar visa upp goda resultat.

 

Du kan använda olika verktyg för att kontrollera din sökordsrankning, exempelvis Ahrefs, Semrush, Uberssugest, etc. som kostar allt från några hundra lappar i månaden till flera tusen beroende på hur omfattande undersökningsarbete du vill göra.

Sedan har du Google Search Console som är helt gratis, men har inte samma användarvänlighet som ovanstående. Däremot levererar den exakta siffror som du själv får lära dig att analysera och dra slutsatser ifrån. I Google Ads sökordsplaneraren kan du få all information om sökord du vill undersöka, gällande sökvolym, konkurrens och PPC kostnaden.

Övriga SEO Inc. Sweden tjänster

Let's create more profits!

KOSTNADSFRI SITE AUDIT (ANALYS) AV DIN HEMSIDA
Vänligen fyll i webbadressen för hemsidan du vill ha kostnadsfri site audit för, samt epost adressen du vill få den skickad till. Det du får är en heltäckande initial SEO analys av både on-page och off-page aspekter av hemsidan för ditt bolag. Det innebär den tekniska analysen av hemsidans hälsa, en enkel sökordsanalys (upp till 5 sökord), analys av backlinks profilen, samt våra rekommendationer på kort och lång sikt.