Digital marknadsföring – allt du behöver veta för ditt bolag

allt om digital marknadsföring market

Marknadsföring

Digital marknadsföring och traditionell marknadsföring syftar till de aktiviteter ett bolag utför för att fånga kunders och potentiella kunders intresse för företagets erbjudande och varumärke. Marknadsföring kan definieras som en process där du som företag visar hur du skapar värde som matchar kundens behov för att fånga kundens intresse i gengäld.

Process för digital marknadsföring

Begreppet marknadsföring nämns för första gången redan 1959 av Giancarlo Pallavicini som var en italiensk ekonom. Giancarlo Pallavicini hade följande definitioner:

  • Marknadsföring handlar också om att definiera och ta fram erbjudande som svarar mot behoven, möter utmaningarna och skapar kundvärde. 
  • Det omfattar också arbetet med att positionera sina produkter på marknaden
  • Det omfattar också att kommunicera erbjudanden och konkretisera värden.
  • Som en del i säljarbetet och i de fortsatta kundrelationer säkerställa att förväntningarna infrias. 

Dessa principer lever än idag och utgör grunden för arbete med marknadsföring. Dock så tillämpas dem på olika sätt beroende om du jobbar med traditionell eller digital marknadsföring. Skillnaden utgörs av kanaler och sättet du når ut till målgruppen av potentiella kunder.

Traditionell marknadsföring

Outbound marketing är termen som används för traditionell marknadsföring eftersom man pratar om utgående aktiviteter där företaget måste nå ut hela vägen till kunden via traditionella kommunikationsplattformar. Manuella processer kännetecknar denna metod som även kan vara kostnadsintensiv i förhållandet till resultaten den ger. 

Traditionell marknadsföring utgör fortfarande utgångspunkten för att ta fram rätt strategi för företagets marknadsföring. Vissa branscher är inte än digitaliserade och fungerar utmärkt med traditionell marknadsföring.

Traditionell eller digital marknadsföring?

Digital marknadsföring

Inbound marketing eller digital marknadsföring använder digitala verktyg för att utföra aktiviteter som når ut till kunden på digitala plattformar och som sedan leder kunden till företagets hemsida. Denna metoden kännetecknas av möjligheter till att automatisera och effektivisera processer.

Digital marknadsföring lämpas bäst för digitalt mogna företag, med behov för stark digital närvaro. E-handel, exempelvis, är helt beroende utav aktiviteter som sätts upp genom strategier för digital marknadsföring. Online marketing är begreppet som används världen över och uppfattas av alla inom branschen oavsett språket man pratar.

Online marketing och digital närvaro

Online marketing blir alltmer komplex i takt med att Internet växer och teknologin bakom det växer kraftigt. Vi har aldrig kunnat surfa snabbare och kommunicera smidigare. Det är fullt möjligt att vara uppkopplad 24/7 utan störningar. Det betyder inte att en enskild person ska vara ständigt uppkopplad, utan snarare vi ser på det globala perspektivet eftersom hela världen är uppkopplad.

Det innebär möjligheter för företag att konstant marknadsföra sina erbjudande online utan att ständigt behöva göra något manuellt. De digitala processerna är automatiserade till en hög grad. Det finns även en mängd verktyg som används inom digital marknadsföring i syfte att sätta upp, övervaka och analysera företagets digital närvaro. Utgångspunkten är att skapa en bra marknadsstrategi med konkreta insatser som företaget behöver göra med sin digital profil.

Digital profil

För att uppnå en stark digital närvaro behöver ett företag ha en välfungerande digital profil som uppnår bäst räckvidd på webben. En komplett digital profil för effektiv online marketing innehåller: företagets hemsida, plan för innehåll och marknadskommunikation, sökmotoroptimering plan för den organiska trafiken, kampanj plan för annonsering, samt företagsprofil i relevanta sociala medier.

digital profil för lyckad digital närvaro

Hemsidan 

Hemsida är den viktigaste samlingspunkten för företagets kommunikation med marknaden. Företagets hemsidan är även utgångspunkten för aktiviteter med digital marknadsföring. Därför måste din företagshemsida vara högst affärsrelevant, sökmotoroptimerad och mobilanpassad.

En responsiv eller mobilanpassad hemsida är bransch standard på dagens marknader. Vi alla använder en smartphone och vill helst uppleva responsiv design. Så mobilanpassad hemsida är absolut viktig. Den måste vara snabb och ladda med max ett par sekunder. Om laddningstiden är på över 3 sekunder så skulle det absolut kunna försämra användarupplevelsen och öka bounce rate, som sedan kan leda till sämre placeringar i sökresultaten. 

Insatser gällande digital marknadsföring uppnår sitt resultat ofta på hemsidan genom att köpresan har fullbordats med att den potentiella kunden tog kontakt med företaget. Kontakt kan innebära att ett möte har bokats, en förfrågan har skickats eller att kunden handlat direkt online.

Innehållsmarknadsföring

Här syftar vi på marknadsrelaterat innehåll för varumärkeskommunikation och därtill relevanta erbjudanden. Innehåll som skapas kan handla om nyhetsartiklar och annan PR-material, om SEO optimerade företagsbloggar, förklarande och säljande copy för produkter och tjänster, e-böcker, onlinekurser, infografik och dylikt.

Innehåll är kärnan i den operativa processen med digital marknadsföring och publiceras vanligtvis på företagets hemsida och marknadsförs sedan via sociala medier, e-post, sökresultaten, PPC-kampanjer, samt andra relevanta digitala kanaler.

innehållsprocess för digital marknadsföring

För att kunna skapa relevant och engagerande innehåll ska du alltid hålla dig till följande steg. Utgå ifrån analysen och gör en desk research med tillgång till bra och pålitliga källor. Komplettera analysen med eventuell field research. Sedan har du draft fasen, där du kan komma att behöva skapa flera utkast som förslag på möjliga slutresultat. Det bästa förslaget omvandlar du till slutprodukten. Nästa steg är publicering och delning där det färdiga innehållet publiceras på hemsidan och sedan delas på plattformar där din målgrupp är.

Sökmotoroptimering (SEO)

Det görs över 55 miljoner sökningar på Google i Sverige dagligen! Search Engine Optimization eller sökmotoroptimering som det heter på svenska, innefattar optimeringsarbete med hemsidan i syfte att driva den organiska trafiken till hemsidan från sökmotorer. Organisk trafik uppstår genom att personer söker på ett visst sökord eller sök fras och därefter klickar på något av sökresultaten.

Målet är att optimera hemsida för att ranka högt i sökresultaten på sökord som är högst relevanta för tjänster eller produkter ditt företag erbjuder. Hög position i rankningen är huvudförutsättningen för att leda organisk trafik till din hemsida, där 75% av trafiken kommer från dem första 3 placeringar och 95% från första sidan dvs topp 10 placeringar. Utav samtliga trafiktyper brukat organisk trafik ha högst konverteringsfrekvensen för mål!

seo strategi digital marknadsföring

Arbete med sökmotoroptimering är långsiktigt med tidshorisont på 3-6 månader innan insatserna ger tydliga resultat. Ibland kan ta gå mycket snabbare och ibland går det inte alls, allt beroende på konkurrensen och kvaliteten på innehåll du försöker ranka för. Typer av sökmotoroptimering är on-page SEO som handlar om innehållet och bakomliggande tekniska aspekter av hemsidan, samt off-page SEO som handlar om hemsidans domänauktoritet som bygger på bakåtlänkar eller backlinks. Spridning på sociala medier, användbarhet, samt den analytiska delen är kompletterande element av SEO och ger en full överblick av sökmotoroptimering som en del av digital marknadsföring.

Pay-per-click annonsering (PPC)

Vill du försöka uppnå snabbare resultat då ska du satsa på pay-per-click annonsering även känd som sökmotorannonsering. PPC-annonsering gör det möjligt för dig som marknadsförare att nå Internetanvändare på ett antal digitala plattformar via betalda annonser. Kostnaden är baserad enligt betala per klick modellen, som innebär att du betalar för varje klick som görs på din annons. Varje sökord har sin egen kostnad som beror främst på sökordets sökvolym.

Du kan skapa PPC-kampanjer på sökmotorer som Google och Bing, samt på sociala medier som LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube eller Facebook och visa dina annonser för personer som söker efter sökord eller söktermer relaterade till produkterna eller tjänsterna. Du kan segmentera användare baserat på deras demografiska egenskaper (t.ex. efter ålder eller kön), eller till och med rikta in dig på deras specifika intressen eller plats när du utformar en PPC-kampanj.

Som en del av PPC kan du även använda dig utav display annonser. Displayannonsering som du kanske känner till som banners, är visuella reklamplatser på webbplatser och mobila applikationer som visas för besökaren. Annonserna kan vara allt från text och loggor till bilder och videoklipp. Typen av annonser som visas bestäms utav samlade kakor (cookies) från användarens webbhistorik.

Närvaro i sociala medier 

Plattformar för sociala medier kan vara en potentiell guldgruva för dina blivande leads, om ditt företag har lämpligt erbjudande för målgruppen som är aktiv och bra plan för den potentiella interaktionen med målgruppen. Det kan handla om att dela de senaste nyheter om din verksamhet, erbjuda dina produkter och tjänster, stärka relationer till kunderna och agera support. Med andra ord göra dig mer tillgänglig för dina kunder som leder till en bättre kundupplevelse som dina kunder lär uppskatta.

sociala medier för digital marknadsföring

För att öka digital närvaro på sociala medier behöver du skapa och dela innehåll som engagerar publiken. Innehåll och kampanjer som träffar rätt med ditt erbjudande. Vid arbete med sociala medier kan du även undersöka demografiska parametrar, ta hand om interaktionen med målgruppen, agera komplement till supporten, driva leads till sälj-teamet. Digital marknadsföring genom sociala medier ger din verksamhet en helt ny dimension och spelplan!

Digital marknadsförare utbildning

Hur blir man då en digital marknadsförare som jobbar med digital marknadsföring och skapar kreativa lösningar för företag? Jo, för att arbeta som marknadsförare behöver du vanligtvis en eftergymnasial utbildning från högskola/universitet eller en yrkeshögskoleutbildning. Ofta kombineras högskoleutbildning i ekonomi, samhällsvetenskap eller teknik med marknadsföring och reklam.

Om du har praktisk erfarenhet från försäljning och journalistik är det värdefullt på grund av liknande kompetenskrav. Ofta är en teknisk utbildning, branschkunskap, kunskaper om informationsteknik och språkkunskaper bra meriter och grund för att anamma kunskap om digital marknadsföring. 

Framtidsutsikter inom digital marknadsföring

Behovet av kompetent personal som skapar, förstår och analyserar digitala kampanjer och aktiviteter ökar bland företag och organisationer i så gott som inom alla branscher och kunskapsområden. Samtidigt blir det allt fler som skaffar sig kompetens att arbeta inom det område – därför är det svårt att förutspå hur pass svårt eller lätt det blir att få jobb inom de närmsta åren.

framtidsutsikter inom digital marknadsföring

För inte så många år sedan fanns det inte en arbetsmarknad specifik för just digital marknadsföring, men idag är det en av de branscher som kanske växer störst. Alla stora och seriösa företag har en avdelning för marknadsföring och det är inte ovanligt att den digitala marknadsföringen är den största biten av ett företags marknadsföring.

För dig som har ett intresse för digital marknadsföring är utsikterna goda. Något som blir allt vanligare inom digital marknadsföring är distansarbete. Eftersom det mesta arbetet sker via dator väljer många företag att anställa på distans. På så sätt kan de få tag på den bäst lämpade, oavsett var i landet personen bor. Enligt framtid.se.

Vad gör en marknadsförare?

Låt oss ta en titt på det praktiska, så vad jobbar en marknadsförare med? Som du vid det här laget förstår är marknadsföring ett brett fält där man kan nischa in sig mer specifikt till respektive område. Dock så bör man alltid utgå ifrån en helhetsuppfattning som är affärsorienterad.

Gällande personliga egenskaper, så är det grymt om du har lätt för att samarbeta med andra och trivs med att skapa nya kontakter. Du är drivande och bra på att organisera. Vidare är du analytisk och ser konstruktiva lösningar. Dessa egenskaper är inte nödvändiga, men ses som positiva och underlättar arbete med digital marknadsföring.

Som digital marknadsförare har du möjlighet att välja att arbeta inom yrkesroller såsom datakonsult inom webb eller med digital marknadsföring på större eller mindre företag. De övergripande ansvarsområden som en digitala marknadsförare arbetar med inkluderar:

  • Skapa varumärkeskännedom
  • Driva potentiella kunder framåt i köpresan genom digitala kanaler
  • Mäta uppsatta KPI:er
  • Utvärdera aktiviteter

Digital marknadsföring eller snarare marknadsföring överlag börjar kallas av visa förespråkare inom branschen för business design. Varför? Jo, för att du kan inte bestämma framtiden av ditt företag, men du kan designa den, enligt uttalande från Startegy. Väldigt innovativ och objektiv syn på digital marknadsföring.

Digital marknadsföring för företag

Det är många anledningar till varför ett företag ska satsa på och bedriva digital marknadsföring. En av anledningar är att synas på Google. Varför är Google så viktig för digital marknadsföring då? Som världens primära informationskälla är Google även världens största marknadsplats. Matematiken är enkel.

digital marknadsföring på Google

Du kan även sätta upp en företagsprofil i Googles egna företagsregister som kallas för Google My Business. Ett mycket användbart verktyg för lokal SEO, eftersom den baserar sina visningar främst på geografiska parametrar, utifrån sökarens position. Har din verksamhet en fysisk butik som kunden uppmanas besöka, då är Google My Business utmärkt för dig.

Sedan ska vi inte glömma att det sker över 55 miljoner sökningar på Google dagligen, enbart i Sverige. Även många online köp föregås av just en sökning på Google, där köparen sökt efter ett specifikt sökord exakt eller nära relaterad till produkten hen köpte. Google är rätt så central för digital marknadsföring.

Därför är det viktigt för ditt företag göra digital marknadsföring rätt och lyckas med att ha en stark digital närvaro på världens största marknadsplats. Världen moderniseras och digitala lösningar erbjuder möjligheter vi bara kunnat drömma om för bara 20-30 år sen. Marknadsföringen spelas inte längre under samma förutsättningar, då möjligheter är fler i den digitala världen. Står ditt företag välrustad och är digital mogen för lyckad digital marknadsföring?

Digital marknadsföringsbyrå SEO Inc. Sweden

SEO Inc. Sweden, med säte i Linköping, är digital marknadsföring byrå som har i uppdrag att leverera lönsamma resultat för sina partners. Objektiv syn på marknadsföringen och marknadsstrategier. Proaktiva analyser. Hemsidor. Sökmotoroptimering och sökmotorannonsering. Sociala medier. Innehåll i olika format. Komplett uppsättning för lyckad digital marknadsföring.

resultat utav digital marknadsföring

Exklusiv Partner inom digital marknadsföring

SEO Inc. Sweden har som policy att leverera sina tjänster endast till en aktör inom en viss bransch. När du betalar för våra tjänster kan du vara säker på att att vi gör inga deals med dina konkurrenter.

Vi arbetar mot utvalda branscher och blir helt dedikerade till din verksamhet för att komplettera, stärka och effektivisera din marknadsavdelning. Business design är vår primära

Vi vårdar vårt varumärke som premium och detta signum genomsyrar alla våra verksamhetsprocesser. Därmed vårdar vi även våra relationer i premium anda och skapar exklusiva partnerskap.

How it works!

Om du är verksam inom vad vi anser vara fel bransch eller om du inte kan möta våra affärsetiska kriterier och arbetsmoral, så kommer vi tyvärr inte kunna göra affärer med ditt företag. Däremot kommer vi kunna hänvisa dig till någon av våra samarbetspartners som har bättre förståelse och expertis för din verksamhet och bransch.

boka möte för digital marknadsföring

Om din verksamhet matchar våra kriterier och om du delar samma passion för kreativa affärslösningar som leder till lönsamma resultat, välkommen att kontakta oss för vi är rätt SEO bolag som kan utveckla din verksamhet till nya höjder!

Let’s partner up!

KOSTNADSFRI Site Audit (ANALYS) av DIN HEMSIDA
Vänligen fyll i webbadressen för hemsidan du vill ha kostnadsfri site audit för, samt epost adressen du vill få den skickad till. Det du får är en heltäckande initial SEO analys av både on-page och off-page aspekter av hemsidan för ditt bolag. Det innebär den tekniska analysen av hemsidans hälsa, en enkel sökordsanalys (upp till 5 sökord), analys av backlinks profilen, samt våra rekommendationer på kort och lång sikt.