Digital marknadsföring – allt du behöver veta för ditt företag

digital marknadsföring marknadsstrategi

Marknadsföring

Marknadsföring syftar till de aktiviteter ett bolag utför för att fånga kunders och potentiella kunders intresse för företagets erbjudande och varumärke. Vidare kan sägas om marknadsföring att det är en process där du som företag visar hur du skapar värde som matchar kundens behov.

Målet med marknadsföringen, rättare sagt marknadsföringsinsatser, är alltid att fånga kundens intresse i gengäld. Man vill ju öka kännedom om sitt varumärke, samt sälja sina produkter eller sina tjänster.

Idag har vi och göra med 2 typer av marknadsföring, nämligen med traditionell  marknadsföring och med digital marknadsföring.

I båda fallen gäller det att följa viktiga steg gällande företagets erbjudande, positionering, kommunikationen och kundvård. Vad? Vart? Hur? Ta hand om!

SEO bolag - SEO Inc. Sweden marknadsföring

Kort historia och några principer för marknadsföring

Begreppet marknadsföring nämns för första gången redan 1959 av Giancarlo Pallavicini som var en italiensk ekonom. Giancarlo Pallavicini hade följande definitioner:

 • Marknadsföring handlar om att definiera och ta fram erbjudande som svarar mot behoven, möter utmaningarna och skapar kundvärde. 
 • Den omfattar också arbetet med att positionera sina produkter eller tjänster på marknaden. 
 • Att kommunicera erbjudanden och konkretisera värden är en vital del av framgångsrik marknadsföring.
 • Som en del i säljarbetet och i de fortsatta kundrelationer har marknadsföring genom kundvård i uppgift att säkerställa att förväntningarna infrias. 

Dessa principer lever än idag och utgör grunden för framgångsrikt arbete med marknadsföring. Dock så tillämpas de på olika sätt beroende om du jobbar med traditionell eller digital marknadsföring. Huvudskillnaden ligger i valet av kanaler det vill säga sättet du når ut till din publik.

Traditionell marknadsföring

Outbound-marketing, även kallat traditionell marknadsföring, handlar om att nå ut med företagets budskap till den breda massan. Mässor, affischer, annonser och TV-reklam är vanliga format på budskap inom outbound marknadsföring. Traditonella kanaler som vi alla är bekanta med. 

 • Fördelar med outbound marknadsföringär att det är möjligt att kommunicera med en stor målgrupp.

 • Nackdelar är att det kan vara svårt att mäta vad som ger ROI samt att budget ofta spenderas på större grupper med många irrelevanta individer för just ditt budskap. 

Eftersom traditionell marknadsföring riktar sig till stora målgrupper kan den typen ofta kännas opersonlig. Det har gjort att många associerar den här typen av marknadsföring med onödig reklam och något som stör mer än stöttar i en redan stressig vardag.

Potentiella kunder behandlas inte som individer, utan som en del av en stor massa, vilket också är känslan många av mottagarna får.

traditionell eller digital marknadsföring

Digital marknadsföring - företag

Inbound marketing eller digital marknadsföring använder digitala verktyg för att utföra aktiviteter som når ut till kunden på digitala plattformar och som sedan leder kunden till företagets hemsida. Denna metoden kännetecknas av möjligheter till att automatisera och effektivisera processer. 

Digital marknadsföring lämpas bäst för digitalt mogna företag, med behov för stark digital närvaro. E-handel, exempelvis, är helt beroende utav aktiviteter som sätts upp genom strategier för digital marknadsföring. Oftast så anlitar man en digital marknadsföringsbyrå för att hjälpa en med inbound marketing.

Det kan handla om seo marknadsföring, om digital annonsering eller om att synas bättre i SoMe kanaler.

Online marketing

Online marknadsföring blir alltmer komplex i takt med att Internet växer och teknologin bakom det växer kraftigt. Vi har aldrig kunnat surfa snabbare och kommunicera smidigare. Det är fullt möjligt att vara uppkopplad 24/7 utan störningar.

Det betyder inte att varenda en enskilda personen är ständigt uppkopplad, utan snarare vi ser på det globala perspektivet eftersom hela världen är uppkopplad.

Det innebär möjligheter för företag att bedriva hela marknadsföring online utan att behöva göra något manuellt. De digitala processerna är automatiserade till en hög grad.

Det finns även en mängd verktyg som används inom digital marknadsföring i syfte att sätta upp, övervaka och analysera företagets digitala närvaro. Utgångspunkten är att skapa en bra marknadsstrategi med konkreta insatser som företaget behöver göra med sin digitala profil.

Digital närvaro och digital profil

För att uppnå en stark digital närvaro behöver ett företag ha en välfungerande digital profil för att maximera resultaten med digital marknadsföring.

En komplett digital profil för effektiv marknadsföring online innehåller:

 • företagets hemsida
 • plan för innehåll (content) och marknadskommunikation
 • plan för sökmotoroptimering (SEO) med målet att driva den organiska trafiken
 • plan för digital annonsering på exempelvis Google Ads (SEM) eller sociala medier med målet att driva den betalda trafiken
 • företagsprofil i relevanta sociala medier med målet att driva hänvisningstrafik

Har ditt företag inte inhouse kompetens då är det nog klokast att anlita en digital marknadsföringsbyrå.

och digital närvaro för digital marknadsföring

Företagets hemsida som utgångspunkt för digital marknadsföring

Företagets hemsida är den viktigaste samlingspunkten för företagets kommunikation med marknaden. Företagets hemsidan är även utgångspunkten för aktiviteter med digital marknadsföring.

Därför måste din företagshemsida vara högst affärsrelevant, sökmotoroptimerad och mobilanpassad. Håll den uppdaterad!

En responsiv eller mobilanpassad hemsida är bransch standard på dagens marknader. Alla vi använder en smartphone och vill helst uppleva responsiv design. Så mobilanpassad hemsida är absolut viktig.

Den måste vara snabb och ladda med max ett par sekunder. Om laddningstiden är på över 3 sekunder så skulle det absolut kunna försämra användarupplevelsen och öka banvisningsfrekvensen, som sedan kan leda till sämre placeringar i sökresultaten. 

Hemsidan är även platsen där du kan mäta resultat av dina insatser med digital marknadsföring. Det är på hemsidan som köpresan oftast har fullbordats genom att den potentiella kunden tagit kontakt med företaget. Kontakt kan innebära att ett möte har bokats, en förfrågan har skickats eller att kunden handlat direkt online.

I en digital värld där allt fler företag satsar på digital marknadsföring borde varje företag ha en användarvänlig hemsida. Hur ser din hemsida ut? Kolla in våra erbjudanden för företagshemsidor och hör av dig!

Innehållsmarknadsföring (content marketing)

content för digital marknadsföring

Här syftar vi på marknadsrelaterat innehåll för varumärkeskommunikation och därtill relevanta erbjudanden. Innehåll som skapas kan handla om nyhetsartiklar och annan PR-material, om SEO optimerade företagsbloggar, förklarande och säljande copy för produkter och tjänster, e-böcker, onlinekurser, infografik, animerade video, m.m.

Innehåll eller content är kärnan i den operativa processen med digital marknadsföring och publiceras vanligtvis på företagets hemsida och marknadsförs sedan via sociala medier, e-post, sökresultaten, PPC-kampanjer, samt andra relevanta digitala kanaler.

För att kunna skapa relevant och engagerande innehåll ska du alltid hålla dig till följande steg. Utgå ifrån analysen och gör en desk research med tillgång till bra och pålitliga källor. Komplettera analysen med eventuell field research.

Sedan har du draft fasen, där du kan komma att behöva skapa flera utkast som förslag på möjliga slutresultat. Det bästa förslaget omvandlar du till slutprodukten. Nästa steg är publicering och delning där det färdiga innehållet publiceras på hemsidan och sedan delas på plattformar där din målgrupp är.

Spana in vår Inc. Content Lab och se hur vi kan hjälpa dig med att producera innehåll som förklarar och säljer!

SEO - Sökmotoroptimering

SEO byrå kan förklara seo på enkel svenska

Det görs över 55 miljoner sökningar på Google i Sverige dagligen! SEO marknadsföring är den organiska delen av att synas bättre i sökresultaten.

Search Engine Optimization eller sökmotoroptimering som det heter på svenska, innefattar optimeringsarbete med hemsidan i syfte att driva den organiska trafiken till hemsidan från sökmotorer. Organisk trafik uppstår genom att personer söker på ett visst sökord eller sök fras och därefter klickar på något av sökresultaten.

Målet är att optimera hemsida för att ranka högt i sökresultaten på sökord som är högst relevanta för tjänster eller produkter ditt företag erbjuder.

Hög position i rankningen är huvudförutsättningen för att leda organisk trafik till din hemsida, där 75% av trafiken kommer från dem första 3 placeringar och 95% från första sidan dvs topp 10 placeringar. Utav samtliga trafiktyper brukar organisk trafik ha högst konverteringsfrekvensen för mål!

Arbete med sökmotoroptimering är långsiktigt med tidshorisont på 3-6 månader innan insatserna ger tydliga resultat. Ibland kan ta gå mycket snabbare och ibland går det inte alls, allt beroende på konkurrensen och kvaliteten på innehåll du försöker ranka för.

Typer av sökmotoroptimering är on-page SEO som handlar om innehållet och bakomliggande tekniska aspekter av hemsidan, samt off-page SEO som handlar om hemsidans domänauktoritet som bygger på bakåtlänkar eller backlinks. Spridning på sociala medier, användbarhet, samt den analytiska delen är kompletterande element av SEO marknadsföring och ger en full överblick av sökmotoroptimering som en del av digital marknadsföring.

Se hur vi jobbar med SEO och hör av dig om du vill ha hjälp med sökmotoroptimering som en del av insatserna för din digital marknadsföring.

Digital annonsering (SEM eller PPC)

Vill du försöka uppnå snabbare resultat då ska du satsa på pay-per-click annonsering även känd som sökmotorannonsering (SEM). PPC-annonsering gör det möjligt för dig som marknadsförare att nå Internetanvändare på ett antal digitala plattformar via betalda annonser.

Kostnaden är baserad enligt betala per klick modellen, som innebär att du betalar för varje klick som görs på din annons. Varje sökord har sin egen kostnad som beror främst på sökordets sökvolym.

Du kan skapa PPC-kampanjer på sökmotorer som Google och Bing, samt på sociala medier som LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube eller Facebook och visa dina annonser för personer som söker efter sökord eller söktermer relaterade till produkterna eller tjänsterna.

Du kan segmentera användare baserat på deras demografiska egenskaper (t.ex. efter ålder eller kön), eller till och med rikta in dig på deras specifika intressen eller plats när du utformar en PPC-kampanj.

Som en del av PPC kan du även använda dig utav display annonser. Displayannonsering som du kanske känner till som banners, är visuella reklamplatser på webbplatser och mobila applikationer som visas för besökaren.

Annonserna kan vara allt från text och loggor till bilder och videoklipp. Typen av annonser som visas bestäms utav samlade kakor (cookies) från användarens webbhistorik.

Vi arbetar brett med Google Ads annonsering och Paid Social, samt kan hjälpa dig med att sätta upp, övervaka och maximera resultat av annonskampanjerna för framgångsrik digital marknadsföring.

Digital marknadsföring online genom sociala medier

social media kanaler

Plattformar för sociala medier kan vara en potentiell guldgruva för dina blivande leads, om ditt företag har lämpligt erbjudande för målgruppen som är aktiv och bra plan för den potentiella interaktionen med målgruppen.

Det kan handla om att dela de senaste nyheter om din verksamhet, erbjuda dina produkter och tjänster, stärka relationer till kunderna och agera support. Med andra ord göra dig mer tillgänglig för dina kunder som leder till en bättre kundupplevelse som dina kunder lär uppskatta.

För att öka digital närvaro på sociala medier behöver du skapa och dela innehåll som engagerar publiken. Innehåll och kampanjer som träffar rätt med ditt erbjudande. Vid arbete med sociala medier kan du även undersöka demografiska parametrar, ta hand om interaktionen med målgruppen, agera komplement till supporten, driva leads till sälj-teamet.

Digital marknadsföring genom sociala medier ger din verksamhet en helt ny dimension och spelplan! Kolla in hur vi jobbar med sociala medier samt hur vi kan hjälpa ditt företag att förbättra sin digital närvaro genom sociala medier.

Utbildning

Hur blir man då en digital marknadsförare?  Jo, för att arbeta som marknadsförare behöver du vanligtvis en eftergymnasial utbildning från högskola eller universitet eller en yrkeshögskoleutbildning.

Ofta kombineras högskoleutbildning i ekonomi, samhällsvetenskap eller teknik med marknadsföring och reklam.

Om du har praktisk erfarenhet från försäljning och journalistik är det värdefullt på grund av liknande kompetenskrav. Ofta är en teknisk utbildning, branschkunskap, kunskaper om informationsteknik och språkkunskaper bra meriter och grund för att anamma kunskap om digital marknadsföring. 

Framtidsutsikter för jobb inom digital marknadsföring

jobb inom dogotal marknadsföring

Behovet för kompetent personal som skapar, förstår och analyserar digitala kampanjer och aktiviteter ökar bland företag och organisationer i så gott som inom alla branscher och kunskapsområden.

Samtidigt blir det allt fler som skaffar sig kompetens att arbeta inom det område – därför är det svårt att förutspå hur pass svårt eller lätt det blir att få jobb inom de närmsta åren.

För inte så många år sedan fanns det inte en arbetsmarknad specifik för just digital marknadsföring, men idag är det en av de branscher som kanske växer störst. Alla stora och seriösa företag har en avdelning för marknadsföring och det är inte ovanligt att den digitala marknadsföringen är den största biten av ett företags marknadsföring.

För dig som har ett intresse inom ämnet är utsikterna goda. Något som blir allt vanligare inom digital marknadsföring är distansarbete. Eftersom det mesta arbetet sker via dator väljer många företag att anställa på distans. På så sätt kan de få tag på den bäst lämpade, oavsett var i landet personen bor. Enligt framtid.se.

Vad gör en marknadsförare?

Låt oss ta en titt på det praktiska, så vad jobbar en marknadsförare med? Som du vid det här laget förstår är marknadsföring ett brett fält där man kan nischa in sig mer specifikt till respektive område. Dock så bör man alltid utgå ifrån en helhetsuppfattning som är affärsorienterad.

Gällande personliga egenskaper, så är det grymt om du har lätt för att samarbeta med andra och trivs med att skapa nya kontakter. Du är drivande och bra på att organisera. Vidare är du analytisk och ser konstruktiva lösningar. Dessa egenskaper är inte nödvändiga, men ses som positiva och underlättar arbete med digital marknadsföring.

Som digital marknadsförare har du möjlighet att välja att arbeta inom yrkesroller såsom datakonsult inom webb eller med digital marknadsföring på större eller mindre företag. De övergripande ansvarsområden som en digitala marknadsförare arbetar med inkluderar:

 • Skapa varumärkeskännedom
 • Driva potentiella kunder framåt i köpresan genom digitala kanaler
 • Mäta uppsatta KPI:er
 • Utvärdera aktiviteter

Digital marknadsföring för företag

Det är många anledningar till varför ett företag ska satsa på digital marknadsföring. En av stora anledningar är att synas bättre på Google. Varför är Google så viktig för digital marknadsföring då? Som världens primära informationskälla är Google även världens största marknadsplats

Matematiken är enkel. Marknadsföring online erbjuder många möjligheter för företag att synas och nå ut med sitt erbjudandepå ett effektivt sätt.

Du kan även sätta upp en företagsprofil i Googles egna företagsregister som kallas för Google Företagsprofil. Ett mycket användbart verktyg för lokal SEO, eftersom den baserar sina visningar främst på geografiska parametrar, utifrån sökarens position.

Har din verksamhet en fysisk butik som kunden uppmanas besöka, då är Google Företagsprofil ett utmärkt sätt för dig att synas.

Sedan ska vi inte glömma att det sker över 55 miljoner sökningar på Google dagligen, enbart i Sverige. Även många online köp föregås av just en sökning på Google, där köparen sökt efter ett specifikt sökord exakt eller nära relaterad till produkten hen köpte.

Google är med andra ord rätt så central pelare för företag som vill synas online.

Därför är det viktigt för ditt företag att lyckas med att ha en stark digital närvaro på världens största marknadsplats. Världen moderniseras och digitala lösningar erbjuder möjligheter vi bara kunnat drömma om för bara 20-30 år sen.

Marknadsföring är ett spel som inte längre spelas under samma förutsättningar, då möjligheter är fler i den digitala världen. Står ditt företag välrustad och är digital mogen för lyckad digital marknadsföring?

Digital marknadsföringsbyrå SEO Inc. Sweden

SEO Inc. Sweden, med säte i Linköping, är digital marknadsföringsbyrå som har i uppdrag att leverera lönsamma resultat för sina partners.

Objektiv syn på marknadsföringen och marknadsstrategier. Proaktiva analyser. Hemsidor. SEO och sökmotorannonsering. Sociala medier. Innehåll i olika format. Komplett uppsättning för lyckad digital marknadsföring.

Spana in våra tjänster.

Spana in vår portfolio.

Exklusiv Partner

SEO Inc. Sweden har som policy att leverera sina tjänster endast till en aktör inom en viss bransch. När du betalar för våra tjänster kan du vara säker på att att vi gör inga deals med dina konkurrenter.

Vi är en digital marknadsföringsbyrå som arbetar mot utvalda branscher och blir helt dedikerade till din verksamhet för att komplettera, stärka och effektivisera din marknadsavdelning. 

Vi vårdar vårt varumärke som premium och detta signum genomsyrar alla våra verksamhetsprocesser. Därmed vårdar vi även våra relationer i premium anda och skapar exklusiva partnerskap.

Låts oss hjälpa ditt företag med att synas bättre på marknaden så att ni kan fokusera på att göra det ni är bäst på!

Vill du också förbättra din online närvaro och skaffa fler kunder ?

Kontakta oss så hjälper vi dig !

Kostnadsfri site audit – analys av din hemsida

Vänligen fyll i namnet på hemsidan som du vill att vi analyserar kostnadsfritt, samt e-post för leverans av rapporten.