Digital närvaro och vinst med SEO Inc. Sweden

Digital närvaro

Digital närvaro är såklart avgörande för hur ditt företag lyckas med att behålla gamla och attrahera nya kunder genom digitala kanaler. Det kan handla om hur väl du presenterar företagets varumärke och kommunicerar dess erbjudande. Eller om utökade möjligheter gällande support till kunder, SEO,  samt som potentiell försäljningskanal med leads-genererande innehåll och genomtänkt CTA struktur som konverterar dina besökare till riktiga kunder.

Vad är digital närvaro?

Digital närvaro innefattar aktiviteter kopplade till ditt företagets hemsida och företagsprofilen på plattformar för sociala medier. Företagets hemsida kan och bör vara den viktigaste samlingspunkten för företagets digitala kommunikation med marknaden. Därför är det viktigt att ha en användarvänlig hemsida som presenterar varumärket och erbjudandet väl.

När du arbetar med företagets digitala närvaro, så ska du alltid utgå ifrån Googles egna ramverk för digital marknadsföring, S.T.D.C. Ramverket är framtaget redan 2002 och handlar i korta drag om att:

 • vara synlig och tillgänglig till alla oavsett intresse eller nuvarande behov, som betyder att ha en välfungerande hemsida som alltid är online – SEE
 • vara tillgänglig och enkel att hitta till alla som har något slags intresse av dina tjänster/produkter, som innebär aktivt arbete med sökmotoroptimering och sökmotorannonsering – THINK
 • göra det så enkelt som möjligt för dem med högt intresse i ditt erbjudande till att konvertera och bli dina kunder, som betyder att ha en användarvänlig hemsida där det är enkelt för besökaren att bli din kund – DO
 • ta hand om dina befintliga kunder och bygga en solid relation över tid så att ditt bolag alltid är top of mind när behovet för dina tjänster/produkter uppstår, som därmed främjar merförsäljning – CARE

STDC ramverk för SEO bolag

Dessutom är det viktigt att ha företagets kontakt info lättillgänglig. Vi kan även rekommendera att integrera kontakt formuläret med kalendern så att det blir smidigt och enkelt för företagets potentiella kunder att boka in ett möte med relevant person på företaget. Eller så kör du på med ett vanligt kontakformulär som fylls i och visas sedan för dig som e-post meddelande.

En annan viktig komponent för företagets digitala närvaro är hur du sätter upp och driver företagsprofilen på relevanta plattformar för sociala medier. Engagerande innehåll i sociala medier samt interaktion med dina följare kan lätt leda till leads och nya affärer.

Du kan även stärka relationer med dina kunder och agera support. Tekniskt sett, sänder en stark profil med hög interaktions grad i sociala medier, positiva signaler till Google gällande domän auktoritet.

Din företagshemsida och företagsprofilen i sociala medier håller i nycklar till framgången med företagets digitala närvaro. Steg som vi kan rekommendera att följa för att uppnå en bra online närvaro och lönsamma resultat för ditt företag är:

Vägen till bra digital närvaro och vinst
 • Göra en objektiv översyn av marknadsföringen
 • Ta fram en strategisk marknadsplan och marknadsstrategi
 • Ha en välfungerande och användarvänlig hemsida
 • Skapa leadsgenererande innehåll
 • Sätta upp Conversion Rate Optimized CTA struktur
 • Ha lättillgänglig kontaktinfo
 • Arbeta aktivt med SEO sökmotoroptimering
 • Löpande analysera resultat och justera därefter
 • Ha företagsprofil på relevanta sociala medier
 • Publicera och dela interaktionsdrivande innehåll
 • Omvandla interaktionen till riktiga affärer
 • Erbjud en bättre kundupplevelse
 • Räkna med lönsamma resultat

Digital närvaro och företagets varumärke

Företagets varumärke är igenkänningsfaktor nummer ett där ute på marknaden. För att lyckas med varumärkesarbetet krävs det att man är ärlig och tydlig. Det gäller att besvara frågor om vad företaget jobbar med, där du har som mål att urskilja Unique Sales Points som du sedan vill presentera på ett attraktivt och tydligt sätt.

Med ett starkt varumärke och relevant digital närvaro blir det enklare och effektivare att kommunicera företagets erbjudande. För att kunna göra det, vill du identifiera din marknad inklusive dem demografiska grupper du vill rikta ditt erbjudande till. Därefter gör du en objektiv översyn av marknadsföringen och tar fram en marknadsstrategi.

Potentiell försäljningskanal med ökad digital närvaro

Tider med hard-calls är nästan förbi, då det blir mindre och mindre aktuellt att ringa på måfå eftersom man tar hjälp utav digitala verktyg. En hemsida fungerar som en fysisk butik, dock i virtuell uppsättning. En clean och användarvänlig hemsida ska återspegla en trivsam miljö att agera i, dvs. att målgruppen träffar mål för konvertering vare sig det handlar om att handla direkt via en webbshop eller om att boka in möte eller besök.

Samma gäller även för företagsprofilen i sociala medier. Om allting sköts rätt så har man stor möjlighet att nyttja stor del av potentialen som digitala kanaler erbjuder, i form av en extra försäljningskanal. Vem tackar nej till en extra intäktskälla?

Leadsgenererande innehåll ökar företaget digitala närvaro

Du är förstås medveten om att bra copy säljer. Enkelt. Men kanske inte så enkelt trots allt. Att skriva kan vi i princip alla. Men att skriva för att behaga läsaren är dock lite svårare. Att arbeta med leadsgenererande innehåll för att öka sin digital närvaro är en kärnfaktor i processen.

Copy är närvarande överallt: som beskrivande text på din hemsidan om ditt företag och tjänster du erbjuder; som säljande text i dina digitala annonskampanjer; som ett verktyg för intern och extern kommunikation oavsett vilken plattform eller kanal.

Conversion Rate Optimized CTA struktur

Conversion Rate Optimization handlar om att arbeta med användarresan på hemsidan. Första intryck när hen landar på sidan, samt navigeringen genom sidans innehåll och kvalitet på copy är saker man ser till att optimera för. Kärnan i hela arbetet är att placera ut Call To Action knappar på ett strukturerat sätt som leder besökaren genom en informativ upplevelse där det blir naturligt att landa vid mål för konvertering där besökaren fått all nödvändig trygghet, information och är således redo att omvandlas till en riktig kund.

Arbete med CRO CTA struktur faller under mer avancerat arbete med SEO (Sökmotoroptimering) och ger oftast mycket goda resultat gällande hur effektiv och lönsam företagets digital närvaro blir.

Varför är Google så viktig för mitt företags digitala närvaro?

Som världens primära informationskälla är Google även världens största marknadsplats. Du kan även sätta upp en företagsprofil i Googles egna företagsregister som kallas för Google My Business. Sedan sker det över 55 miljoner sökningar på Google dagligen, enbart i Sverige. Många köp föregås av just en sökning på Google.

Därför är det viktigt för ditt företag att ha en stark digital närvaro på världens största marknadsplats. Världen moderniseras och digitala lösningar erbjuder möjligheter vi bara kunnat drömma om för bara 20-30 år sen. Det gäller att ta vara på det goda som erbjuds i sammanhanget som gynnar dina affärer.

SEO Inc. Sweden hjälper ditt företag att öka sin digitala närvaro

Vi på SEO Inc. Sweden är en SEO byrå som drivs av filosofin om att förbättrad digital närvaro innebär ökad lönsamhet. Våra tjänster visar tydliga resultat gällande trafiken, konverteringar och lönsamheten som vi skapade för våra partners. Därför kan vi dra slutsatsen att det lönar sig att synas i digitala kanaler!

Läs mer om trafiken, rankningen av sökord och vinstgenererande leads som konverterade. Samtliga uppdelade i underkategorier. Du kan även se ett urval på exempel på företagsbloggar vi har skrivit, samt SEO optimerad on-page copy för produkter och tjänster som våra partners erbjuder.

Om du är fastbesluten om att förbättra ditt företags digitala närvaro och öka lönsamheten, är det då fullt rimligt att boka in ett möte med oss och få en inblick i hur SEO Inc. Sweden kan skapa vinst för dig.

Vill du också förbättra din online närvaro och skaffa fler kunder ?

Kontakta oss så hjälper vi dig !

Kostnadsfri site audit – analys av din hemsida

Vänligen fyll i namnet på hemsidan som du vill att vi analyserar kostnadsfritt, samt e-post för leverans av rapporten.