Konvertering av hemsidans inkommande trafik till riktiga affärer

konvertering av trafik till hemsidan

Konvertera trafik till kunder

Konvertering av trafiken som kommer in till företagets hemsida är förstås ett av huvudmålen med företagets online närvaro. Den är även den slutgiltiga destinationen för en kundresa på webben, då målet har nåtts och besökaren har konverterat till potentiell kund eller faktisk kund. Syftet med att ha en digital företagsprofil är att öka företagets synlighet på webben och därmed öka kännedom om varumärket och företagets erbjudande.

När synligheten ökar så blir det automatisk mer trafik till företagets hemsida. All trafik behöver nödvändigtvis inte vara bra och lönsam trafik. Tvärtom. Mycket av trafiken som kommer till hemsidan kan komma från vilseledande söktermer, felplacerade bakåtlänkar eller från helt helt fel målgrupp företaget riktat sig mot i en dåligt uppsatt kampanj. Anledningar kan vara många och därför är det viktigt att kunna analysera de olika parametrarna såsom:

 • totalt antal besökare
 • antal unika besöka
 • antal återkommande besökare
 • källan trafiken kommer ifrån – vilken kanal
 • besökarens beteende – var och hur hen klickat
 • hur används CTA knappar
 • antal sessioner
 • genomsnittlig sessionstid
 • anvisningsfrekvens
 • och den absolut viktigaste konvertering för mål
 • samt många fler parametrar för att bryta ner trafiken i demografiska målgrupper

Google Analytics för spårning av konvertering

Google Analytics är ett gratisverktyg för analys av trafiken till hemsidan. Tjänsten registrerar vilka hemsidor besökarna använder sig av och därtill relevant beteendedata, lagrar det och presenterar det som statistik för webbplatsens ägare. På bilden nedan kan du se ett utdrag från verktyget. som du ser behandlar GA frågor som när kommer dina användare, vilka är dessa, genom vilka enheter kommer dina användare, samt vilka sidor de besöker.

Google Analytics för spårning av konvertering

Vidare kan du övervaka din hemsida i realtid där du kan se platser, trafikkällor, innehåll, händelser och konverteringar. Nästa flik erbjuder insikter i data om målgruppen med avseende på demografi, intressen, geografiskt område, beteende, teknik, mobil, benchmark, samt BETA versioner av aktuellt värde och kohortanalys samt spårning av flera enheter.

I nästa steg kan du titta på förvärv, dvs. hur har användare hittat till din hemsida, om det var genom direkt trafik, organisk, betald, hänvisnings- eller social trafik. Den kan brytas ned i många fler typer av kanaler, men dessa är grundläggande för att ge en bra överblick. Här kan du även koppla på och få insikter från Search Console och Google Ads.

Under beteende kan du följa beteendeflöden , webbplatsinnehåll, webbplatshastighet, webbplatssökning, händelser och utgivare. Slutligen så har du konverteringar där du kan skapa vyer för mål på hemsidan, e-handel eller flerkanalstrattar. För att kunna spåra mål för konverteringar, behöver du skapa mål där du lägger in adresser från din hemsida där en händelse behöver ske för att kunna registreras som konvertering. Läs mer om detta i fortsättningen av texten.

Mål för konvertering – konverteringsmål

mål för konvertering

Vad som kan klassas som önskad affär eller “konvertering av besökaren” som sker på hemsidan kan variera från företag till företag. Det bestäms även om den tekniska prestationsförmåga av hemsidan vi analyserar är på den nivån att det är möjligt att sätta upp olika mål för konverteringar. Oftast så handlar det om köp, beställ, be om offert eller kontakta oss knappar, som innebär att besökaren har tagit aktivt steg mot att bli kund, dvs, har konverterat från besökaren till kund.

De vanligaste konverteringsmål som vi kan mäta uppstår när besökaren: 

 • tar kontakt med företaget via telefon
 • skickar iväg ett mail till företaget
 • fyller i kontaktformuläret
 • bokar ett möte direkt i företagets kalender
 • hör av sig på chatten
 • laddar ner en guide eller annan material
 • prenumererar på nyhetsbrev
 • tar del av specifik kampanj
 • besöker en viss sida på webbplatsen
 • och såklart beställer/köper en vara eller tjänst direkt på hemsidan

Konverteringsoptimering med kännedom om målgruppen

Genom att analysera besökarnas beteende på hemsidan kan du bestämma den optimala kundresan från landningssida med hjälp av Call-To-Action knappar hela vägen till konvertering. För att användarresan ska vala optimal behöver du optimera och anpassa innehållet så att det stämmer bäst överens med användarens preferenser.

Innehållet kan handla om texter, bilder, animationer, infografik, förklarings- eller presentationsvideo, guider och annat material som ska ska uppmana användaren att handla. Positionering av CTA knappar är oerhört viktig eftersom det är CTA knappar som leder besökaren till att konvertera till potentiell eller faktisk kund.

Konverteringsgrad som mått på effektivitet

Konverteringsgrad eller konverteringsfrekvensen för mål mäter hur stor andel av trafiken, dvs. besökarna som har utfört en åtgärd på hemsidan som klassas som önskat konverteringsmål. Den mäter främst effektivitet av trafiken som sker på hemsidan och är det mest användbara måttet vid analys.

Trafik som konverterar med SEO Inc. Sweden

Vi på SEO Inc. Sweden är en SEO-byrå bestående av ett team av kreativa och affärsorienterade marknadsförare som hjälper bolag över hela Sverige med att förbättra sin digitala närvaro och marknadsföra bolagets erbjudande. Målet är att generera mer relevant trafik till hemsidan som sedan konverterar till riktiga affärer.

Läs gärna om vår arbetsmetodik Inc. WorkFlow. Vi vårdar vårt varumärke som premium och detta signum genomsyrar alla våra verksamhetsprocesser.

Konvertering av trafiken med SEO Inc. Sweden

Ta en rundtur på vår hemsida och läs gärna om våra tjänster:  

 • Marknadsstrategi innefattar strategisk planering av din marknadsföring för att ta nya marknadsandelar (objektiv översyn av marknadsföringen)
 • SEO Sökmotoroptimering (On-Page tekniskt och innehåll, samt Off-Page backlinks – långsiktiga resultat)
 • SEM Sökmotorannonsering (Digitala annonskampanjer för att snabbt öka synligheten – snabba resultat)
 • I vårt Content Lab skapar vi leadsgenererande innehåll samt säljande copy (företagsbloggar, onpage copy, kampanj copy, m.m.)
 • Sociala Medier är en potentiell guldgruva för nya leads – vi har insights, tid och resurser (Linkedin, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube)

Se till att boka in en tid som passar dig bäst via kalendern på vår hemsida, så kan vi prata om hur vi genom trafiken som konverterar kan skapa mer lönsamhet till ditt företag. Vi ser fram emot ett givande möte där värdeskapande för ditt företag står på agendan!

Kostnadsfri site audit – analys av din hemsida

Vänligen fyll i namnet på hemsidan som du vill att vi analyserar kostnadsfritt, samt e-post för leverans av rapporten.