Med lönsamhet i sikte: Business designer Mishel Grujicic

Mishel blogg business designer

Vem är business designer Mishel Grujicic?

Jag är en trevlig, smart och kreativ person som arbetar som business designer, samt är drivkraften bakom teamet på SEO Inc. Sweden. Är 35 år ung och bosatt i Norrköping, men ofta på resande fot. Har hittills bott i 6 olika länder (i Sverige sedan 2002) på 15 olika orter, samt därtill besökt 18 andra länder, så jag har en bit kvar till att erövra hela världen :-).

Min passion ligger i att skapa värde med hjälp av ord, siffror och bilder. Jag tycker galet mycket om fotboll och matematik, samt att läsa böcker och lyssna på inspirerande poddar som exempelvis The Joe Rogan Experience. Skriver även min första bok som borde släppas någon gång under 2023, som går under arbetstiteln ”Hot it Works (The Human Being Manual)”.

Är för övrigt utbildad civilekonom från Linköpings universitet inom företagsekonomi med specialisering inom marknadsföring. Under min studenttid har jag:

 • varit engagerad i föreningen för entreprenörskap (FENA),
 • vässat min analytiska förmåga som börsanalytiker (Börsgruppen),
 • drivit projektet REGenerate som främjade innovation, samhällsentreprenörskap och forskning,
 • samt varit anställd av LiU som marknadsanalytiker för undersökning av kommersialiseringspotentialen av universitets forskningsprojekt.

En stor del av min karriär har jag arbetat med digitalisering och IT (2012-2017, 2020-2022), med stark betoning på IoT och AI där min roll alltid varit från marknads- och marknadsföringsperspektivet. Detta har även lett till att jag under en period varit en del av branschorganisationen IoT Sverige som jag kommer för evigt uppskatta eftersom jag fick äran att samtala och lära mig utav enormt kunniga och duktiga personer som med sina smarta lösningar banar vägen för en bättre framtid.

Ovanstående är bara några highlights ur mitt liv som har spelat sina respektive roller på vägen till att jag blev den jag är idag. Och trots att jag titulerar mig som business designer, så är jag först och främst en människa, precis som du!

Vad älskar du?

Jag älskar möjligheten att få leva, eftersom jag fick uppleva 3 krig innan jag hann bli 11, så livet i sig älskar jag först och främst. Vidare älskar jag att skapa värde, både yrkesmässigt och privat för min omgivning. Jag älskar även tankens makt som tar sitt utryck i ord, idéer och handlingar.

Älskar såklart mina nära och kära! Familjevärderingar värdesätter jag högt och ser fram emot att bli pappa snart för första gången. Så förmodligen kommer denna varelse att ta första platsen på min älska-lista och knuffa ner allt det ovanstående. Helt underbart känner jag!

business designer designar företagets framtid
En business designer designar företagets affärsframtid!

Berätta om din erfarenhet som har lett till att bli business designer...

Ja, så här är det. Jag började arbeta tidigt med just försäljning, då jag hade mitt första sommarjobb som säljare när jag var 13 år, så min erfarenhet daterar till över 20 år tillbaka. Aktiv arbetserfarenhet har jag sammanlagt ungefär 15 år då jag arbetat inom olika roller med marknadsföring och sälj.

Med åren har jag satsat mer på digital marknadsföring, där jag arbetat mest med SEO, skriva innehåll & copy, samt med att hantera sociala medier. Dessutom är jag relativt duktig på att bygga företagshemsidor i WordPress. Spana gärna in hemsidan som jag har byggt för detta SEO företag

Med all akademisk kunskap och praktisk arbetserfarenhet i bagaget, samt stark känsla för kreativitet har jag utvecklat förmågan att förstå en verksamhet och designa den för att möta morgondagens utmaningar på marknaden. Detta är några av egenskaper som gör mig till en grym business designer som förstår din verksamhet i sin helhet och kan därför identifiera de mest effektiva affärslösningar.

Hur tycker du att digitalisering påverkar marketing & sales? Kan du som business designer ge några exempel?

Digitalisering påverkar marknadsföringen och försäljningen i positiva bemärkelser tycker jag. Huvudsakligen för att den öppnar upp för fler möjligheter att nå ut effektivare med en större räckvidd, samt bättre precision.

Dessutom har jag som business designer och mina kollegor inom market & sales idag tillgång till enorma mängder värdefull data om olika konsumentbeteenden. Data hjälper oss att utvärdera våra insatser mycket närmare som i sin tur ger oss ett så mycket bättre underlag för strategisk planering och taktiskt operativt genomförande.

Några konkreta exempel på hur digitalisering påverkar marketing & sales, enligt mig är som följer:

 • Företagshemsida som fungerar som virtuell butik eller kontor med möjlighet för interaktion med kunden.
 • Organiska sökresultat i en sökmotor som ger möjlighet att bli hittad av kunder på ett nytt sätt, digitalt.
 • Digitala annonser som gör det enklare att annonsera.
 • Support och leadsgenererande aktiviteter på digitala plattformar för sociala medier bidrar till bland annat ökad flexibilitet.
 • CRM system som gör det enklare och effektivare att nå ut med kampanjer.
 • Digitala analysverktyg som ger bättre överblick utav aktiviteter samt utvärdering av dessa insatser.

Ovanstående, tycker jag, ska varje business designer, marknadsförare eller säljare kunna tillämpa och förbättra sina prestationer. Varje sälj- och marknadsavdelning ska vara medvetna och tillämpa ovanstående. Digitalisering är underbar innovation, men det gäller att använda den rätt i ordning att kunna förbättra sina resultat.

Vad skulle du vilja lyfta som bäst med arbetet som business designer på SEO Inc. Sweden?

Det bästa med arbetet som business designer på SEO Inc. Sweden är att jag kan göra några av sakerna jag älskar mest, nämligen att skapa värde genom ord, siffror och bilder. Dessutom har jag full kontroll över innehållet jag skapar och enormt utrymme för min kreativitet att flöda.

Teamet och jag har dessutom en beprövad arbetsmetodik som heter Inc. WorkFlow som garanterar agila processer med tydlig kommunikation och effektivt värdeskapande.

Vi mäter allt vi gör och visar upp det stolt i vår portfolio. Där kan du läsa om alla mätbara parametrar som våra kreativa affärslösningar resulterar i genom business stats, samt allt innehåll och copy vi forskar fram i Content Lab.

Vi har dessutom en familjekänsla som genomsyrar hela vår affärsrörelse och vi sätter ett premium och exklusivt signum på alla relationer vi har med våra partners!

Vad gör du om 3 år, Mr. Business Designer?

Om 3 år kommer jag göra det jag börjar designa idag, haha. Skämt åsido, så ämnar jag att fortfarande vara aktiv med SEO Inc. Sweden som business designer där jag kommer fortsätta leverera lönsamma resultat för våra partners genom att hjälpa dem att synas bättre på marknaden samt generera fler kunder.

I det privata livet är jag en lycklig familjeman, som är förebild till mina barn och en inspiration till alla i min omgivning.

Vidare siktar jag på att föreläsa om innehållet i boken jag skriver och som jag nämnde tidigare (How it Works!). Huvuduppgiften för boken är att belysa utvecklingen av intelligensen ur det historiska perspektivet och hur människan bäst bör ta vara på sin intelligens.

Utifrån det perspektivet försöker jag förklara hur saker och ting i världen fungerar eller bör fungera, vad som är mest effektivt och optimalt för den enskilda individen. Oavsett om man jobbar som business designer eller med något annat yrke, har man i sin uppgift att försöka ta vara på sin intelligens på det bästa möjliga sättet! Därmed vill jag avsluta med några uppmaningsord till er alla där ute:

”Sluta aldrig med att utmana dig själv och fortsätt att utvecklas till den bästa versionen av dig själv! Du är värd det!”

business designer kontakt med Mishel Grujicic
Ta kontakt med business designer Mishel Grujicic

Vad är business design?

Business design är en relativt ny disciplin som lever i skärningspunkten mellan business och design. Den har utvecklats för att komplettera den växande relevansen av designmetoder i affärsvärlden.

Design, som praktiseras inom designbyråer, är i sig kundcentrerad och fokuserar på önskvärdhetsaspekten hos produkter och tjänster. Den initiala boomen (och framgången) av designmetoder som används i affärer drevs av detta unika perspektiv och la grunden för yrket business designer.

Företag som utnyttjar design blev allt mer medvetna om att önskvärdhet inte räcker. Om något är önskvärt betyder det inte nödvändigtvis att det är bra för verksamheten. Ja, vi skulle alla vilja ha mer benutrymme i en ekonomiklass (medan vi betalar samma pris som idag) men det är inte lönsamt ur ett affärsperspektiv.

Att hitta lösningen eller snarare balansen mellan det som är önskvärt ur ett kundcentrerat perspektiv och det som är lönsamt för företaget är huvuduppgiften som en business designer behöver arbeta med.

Hur jobbar en business designer övergripande?

Business designer använder designmetoder, framför allt designtänkande. Deras kraft kommer från ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, mycket iterativ natur, användning av abduktivt tänkande och kundcentrerad.

De vanligaste misstagen företag gör när de först använder designtänkande är att sätta ihop ett homogent team. Om ett projektteam är fullt av marknadsförare kan du förvänta dig att deras linser helt dominerar resultatet. Designtänkande fungerar bäst när vi sätter ihop ett heterogent team. Till exempel en forskningsdesigner, en produktdesigner, en business designer, en tjänstedesigner, etc.

Dessutom använder designtänkande abduktivt resonemang. Traditionell utbildning lär mestadels ut induktivt resonemang (från exempel till regler) och deduktivt resonemang (från regler till slutsatser). Induktiva och deduktiva resonemang fungerar bra i väldefinierade miljöer.

Men verksamheten som en business designer arbetar inom är långt ifrån en väldefinierad miljö. Vi har ofullständig information i ett mycket komplext system. Abduktivt tänkande är faktiskt mest lämpat för sådana situationer. Det är en kombination av induktiv och deduktiv. Den tittar på en ofullständig uppsättning observationer och hjälper till att skapa de mest sannolika förklaringarna (hypoteserna).

Slutligen är designmetoder kundcentrerade. Utgångspunkten för varje utmaning är kunderna. Vi börjar med att prata med kunder, lära oss om deras utmaningar, mål, smärtor och deras liv. Detta hjälper oss att designa en lösning som passar mycket bättre i deras livskontext.

En duktig business designer bör kunna komplettera detta med företagets affärsmål och maximera därmed nyttan för både kunden och företaget.

Utmaningar för en business designer

Följande är några av dem viktigaste utmaningar som varje business designer stöter på i sitt arbete:

 • tillväxt (ökande intäkter, få fler kunder (försäljning), ökande marknadsandelar, prissättningsstrategi, go-to-market, etc.),
 • strategi (att hitta en försvarbar position på marknaden, definiera våra avvägningsbeslut),
 • affärsmodeller (att hitta och förbättra hur vi skapar, levererar och fångar värde),
 • kostnadsoptimering (optimering av vår kostnadsstruktur för att förbättra lönsamheten),
 • organisation (optimera affärsprocesser, attrahera talanger, definiera incitament, utforma organisationsstruktur, etc.),
 • varumärke och UX (varumärke och UX är fortfarande till 90 % i händerna på varumärkes-/tjänstdesigners, men affärsdesignen bör ha inflytande över det med avseende på positionering och implikationer för andra affärsområden)
 • produkt/tjänst (definierar ett värdeförslag och produkt- eller tjänstestrategi).

Hur arbetsprocessen för en business designer kan se ut?

Eftersom business design är ett relativt nytt område och således inte fast definierat, så finns det ingen fastslagen arbetsprocess som varje business designer bör följa. Det är fritt fram att prova olika metoder så länge målet är detsamma, dvs. att maximera nyttan för både kunden och företaget.

Här föreslår vi dock en arbetsprocess som en business designer kan följa, i dess typiska icke-linjära fem steg:

 • Empatisera (och utforska)
 • Definiera
 • Idé
 • Prototyp
 • Testa

Empatisera (och utforska) som business designer

Vi börjar med att empatisera med kunder och intressenter. Vi vill förstå vad kunder och intressenter går igenom. Vilka utmaningar står de inför? Hur stora är dessa utmaningar? Vilka alternativ använder de idag? Vad är deras vilja att betala?

Vidare handlar det om att utforska i det här skedet eftersom en business designer inte bara bör förlita sig på kvalitativ data från kunder utan också göra skrivbordsundersökningar om konkurrenter och industri.

Definiera som business designer

Efter att ha genomfört forskning syntetiserar vi våra lärdomar och definierar utmaningen. Kommer du ihåg att business design är väl lämpad för tvetydiga utmaningar? De är så komplexa att du inte vet vad den verkliga utmaningen är förrän du påbörjar den första forsknings fasen.

Så efter empatistadiet har vi äntligen tillräckligt med insikt för att skapa bättre frågor som kommer att leda resten av vår process. Som business designer arbetar man väldigt mycket med att ställa rätt frågor, bilda sig bättre förståelse och återigen ställa rätt frågor för att bilda sig ännu bättre förståelse.

Brainstorma idéer som business designer

Efter att ha definierat vad vi har lärt oss börjar vi komma med de första idéerna för vår lösning. En dedikerad business designer älskar brainstorming sessioner där många idéer frodas. När vi har samlat tillräckligt med idéer kan vi gruppera dem i möjlighetsområden och prioritera dem.

I slutet av detta skede har vi skapat möjligheten för projektgruppen att välja det mest lovande möjlighetsområdet som kontaktpunkt för nästa steg. Om man arbetar som ensamstående business designer är det givetvis kunden som bör kunna agera som substitut till projektgruppen.

Ta fram prototyp som business designer

I prototypfasen börjar vi designa lösningen på vår utmaning. Beroende på utmaningen kan en business design prototyp vara allt från en ny affärsprocess till en helt ny satsning. De vanligaste business design prototyperna är:

 • nya affärsmodeller,
 • artikulering av affärsstrategier,
 • finansiella prognoser,
 • affärsprocesser,
 • organisationsdiagram,
 • föreslagna statistiska ramverk
 • och prissättningsstrategier.

Testa som business designer

I slutskedet lanserar business designer experiment för att lära sig. Vi ställer hypoteser och använder prototyper för att få svar. En business designer är vanligtvis också involverad i att hitta rätt mätvärden (KPI) för varje experiment och att hitta riktmärken (för att veta om vår hypotes accepteras eller förkastas).

Ovanstående process är som sagt bara ett förslag och behöver inte alls nödvändigtvis innehålla samtliga punkter, allt beroende på vad du har arbeta med.

Det gäller att vara flexibel och effektiv, men det är däremot alltid bra att definitivt empatisera med kunder och intressenter samt göra en ordentlig undersökning.

Vill du bli en business designer?

Om du funderar på att starta din karriär som business designer eller vill prata om hur du kan utvecklas mer som business designer så är du välkommen att skriva till mig på Linkedin. Skicka en kontaktförfråga och skriv några rader så tar vi det därifrån. Ser fram emot!

Kostnadsfri site audit – analys av din hemsida

Vänligen fyll i namnet på hemsidan som du vill att vi analyserar kostnadsfritt, samt e-post för leverans av rapporten.