SEO-ordlista: 200+ termer och definitioner du behöver veta

SEO-ordlista

Du har säkert hört talas om sökmotoroptimering, mer känd som SEO. Men du är kanske någorlunda förvirrad med alla SEO-relaterade termer som du stöter på dagligen? Eller så har du genuin vilja att lära dig mer så att du kan handskas bättre med SEO, oavsett om du arbetar själv med detta eller har anlitat ett SEO företag att sköta det åt dig.

Därför har vi sammanställt en SEO-ordlista med över 200+ definitioner till din hjälp. Här hittar du de vanligaste begrepp och termer som används i digital marknadsföring med fokus på SEO, samtliga starkt kopplade till webben och surfande, ja digital närvaro helt enkelt.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

SEO-ordlista i alfabetisk ordning

A

AJAX

Asynkron JavaScript och XML (AJAX) är en typ av programmering som gör att en hemsida kan skicka och ta emot information från en server för att ändra den sidan dynamiskt utan att behöva ladda om den.

Algoritm

Ett komplext datorprogram som används av sökmotorer för att hämta data och leverera resultat för en fråga. Sökmotorer använder en kombination av algoritmer för att leverera rankade webbsidor via en resultatsida baserat på ett antal rankningsfaktorer och signaler. Grunden för hur Google sökningar samt sökningar via andra sökmotorer fungerar.

Algoritmändring

Google uppdaterar löpande sin algoritm i syfte att förfina sökresultaten och därmed förbättra användarupplevelsen. Vissa algoritmiska förändringar går helt obemärkt förbi. Effekten av en stor algoritmisk förändring kan dock vanligtvis ses ganska snabbt, även om förändringen ibland tar några veckor att rulla ut helt. Algoritmiska förändringar finns i tre former:

 • Algoritmförbättring: Sökmotorn ändrar vissa signaler från en befintlig algoritm.
 • Algoritmuppdatering: Sökmotorn kör om en befintlig algoritm med exakt samma signaler som förra gången.
 • Ny algoritm: Sökmotorn lägger till en ny algoritm för att förbättra sökkvaliteten. Till exempel: Google Panda, Google Penguin.

Alt Attribut

HTML-kod som tillhandahåller information som används av sökmotorer och skärmläsare (för blinda och synskadade) för att förstå innehållet i en bild.

Även känd som: Alt Text

AMP

Accelerated Mobile Pages (AMP) är ett HTML-ramverk med öppen källkod som gör att en första sida på skrivbordet kan levereras snabbare på mobilen. Det användes som ett kriterium för att få synlighet i nyhetskarusellen Top Stories.

AMP-logotypen har sedan dess tagits bort från sökresultaten och Google meddelade att AMP inte längre är ett krav för att visas i Top Stories. Tyngdpunkten ligger nu på Core Web Vitals för att mäta snabbare leverans och sidladdning och påverkan av AMP är nu tveksam.

Analytics

Vetenskapen om att samla in, analysera och tolka data för att vidta framtida åtgärder baserat på vad som har (eller inte) fungerat historiskt. Ett måste helt enkelt för alla som arbetar med sökmotoroptimering eftersom analytics hjälper dig att förstå och mäta resultat av dina SEO insatser.

Ankartext

Det eller de klickbara orden i en länk. Denna text är avsedd att ge kontextuell information till människor och sökmotorer om vad webbsidan eller webbplatsen som länkas till handlar om. Om du till exempel skapade en länk för att skicka dina besökare till SEO Inc. Sweden, så är ”SEO Inc. Sweden” naturligtvis ankartexten i sammanhanget.

Användbarhet

Hur lätt det är för människor att använda din webbplats. Webbplatsdesign, webbläsarkompatibilitet, förbättringar av funktionshinder och andra faktorer spelar alla roll för att förbättra användbarheten och göra din webbplats tillgänglig för så många människor som möjligt.

Användarupplevelse (UX)

Den övergripande känslan som användarna har kvar efter att ha interagerat med ett varumärke, dess onlinenärvaro och dess produkt/tjänster.

Artificiell intelligens (AI)

Vetenskapen om att få datorer att utföra uppgifter som kräver mänsklig intelligens. Istället för att följa en uppsättning programmerade regler (som en algoritm), är ett AI-datorsystem i grunden en digital hjärna som lär sig. AI kan också fatta och genomföra beslut utan mänsklig inblandning.

Auktoritet

Kombinationen av signaler som sökmotorer använder för att bedöma webbplatser och webbsidor i rankningssyfte. Det finns auktorauktoritet (författare) och domänauktoritet (hemsida).

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Auktorauktoritet

Auktorauktoritet är ett koncept för att använda ryktet och meriter för en person som skriver innehåll online som en rankningsfaktor. Ursprungligen testade Google detta i kombination med Google+ men trots flera inlämnade patent, stöder inga bevis för författarens auktoritet som en rankningsfaktor.

Google lägger tonvikt på E-A-T för att minska desinformation online, särskilt inom YMYL-nischer som hälsa och finans. I dessa utrymmen rekommenderas att bygga auktoritet hos en författare för att ett varumärke ska visa trovärdighet, även om det för närvarande inte påverkar rankningen.

Avindexera

När Google tar bort en webbplats eller webbsida, antingen tillfälligt eller permanent, från sökresultaten, särskilt dess sökindex. Google tillhandahåller ett verktyg för att ta bort webbadresser i Search Console för frivilliga fall.

Men en webbplats kan också avindexeras som ett straff för att ha brutit mot Googles riktlinjer för webbansvariga, i form av en manuell åtgärd.

B

B2B

Förkortning för business-to-business. När vi pratar om SEO för B2B, så är köpcykeln längre, produkter och tjänster dyrare och målgruppen är professionella beslutsfattare.

B2C

Förkortning för business-to-consumer. Vid SEO för B2C gäller det att köpcykeln är vanligtvis kortare (även om den fortfarande varierar beroende på bransch), produkter och tjänster är (för det mesta) billigare och målgruppen är konsumenterna.

Backlink (Bakåtlänk)

En länk till en webbsida som kommer från en extern webbplats. Till exempel, när SEO Inc. Sweden länkar till Aftonbladet, räknas det som en bakåtlänk till Aftonbladets sida. En enklare begrepp att förstå är inkommande länk, men backlink är däremot det mest förekommande som används inom branschen.

Baidu

Baidu, den mest populära sökmotorn i Kina, grundades i januari 2000 av Robin Li och Eric Xu.

Betald sökning

Betala-per-klick-annonser som visas ovanför (och ofta under) de organiska resultaten på sökmotorer.

Bing

Namnet på Microsofts sökmotor. Bing lanserades i juni 2009 och ersatte Microsoft Live Search (tidigare MSN Search och Windows Live Search). Sedan 2010 har Bing drivit Yahoos organiska sökresultat som en del av ett sökavtal som Microsoft och Yahoo slöt i juli 2009.

Black Box (svart låda)

Ett komplext datorprogram som är dåligt förstådd. Inputs och outputs kan observeras, men det finns ingen tillgång till själva processen på grund av dess konfidentiella karaktär. Till exempel är Googles algoritm en svart låda (black box).

Black Hat (svart hatt)

Riskfylld taktik som strider mot Googles riktlinjer för webbansvariga. Trots att den kan vara effektiv på kort sikt, är strategin inget att rekommendera då den kan bestraffas på lång sikt.

Blogg

En publikation av innehåll, sorterat i kronologisk ordning, där det senaste innehållet visas högst upp. Innehållet speglar personliga eller företagsintressen och kan skrivas av en individ eller en grupp av bidragsgivare. Ett bra exempel är SEO bloggen om digital marketing och tillväxt som du precis håller på och läser.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Bounce rate (avvisningsfrekvens)

Andelen webbplatsbesökare som lämnar hemsidan utan att besöka en annan sida på den webbplatsen. Avvisningsfrekvensen varierar mycket beroende på bransch och nisch. Även om avvisningsfrekvens kan indikera potentiella innehålls- eller webbplatsproblem, är det inte en direkt rankningsfaktor, enligt Google.

Bot

En bot är ett datorprogram som konstruerats för att automatiskt genomföra operationer. En nyckeldel utav sökalgoritmen.

Breadcrumb

Ett navigeringselement som hjälper användare att enkelt ta reda på var de är på en webbplats.

Bruten länk

En länk som leder till att en sida inte hittas och därmed visar status 404. Vanligtvis bryts en länk när:

 • En webbplats går offline.
 • En webbsida tas bort utan att implementera en omdirigering.
 • Måladressen ändras utan att implementera en omdirigering.

C

Cache

En teknik som tillfälligt lagrar webbinnehåll, till exempel bilder, för att minska framtida sidladdningstider.

Cachad sida

En ögonblicksbild av en webbsida som den såg ut när en sökmotor senast genomsökte den.

ccTLD

En toppdomän med landskod. Till exempel skulle ett företag baserat i Storbritannien ha en domän som denna: www.example.co.uk, där uk är ccTLD.

Click Bait

Innehåll som är utformat för att locka människor att klicka, vanligtvis genom att överlöva eller vara avsiktligt vilseledande i rubriker, så att utgivare kan tjäna reklamintäkter.

Click Depth (klickdjup)

Klickdjup är antalet klick som krävs för att komma från startsidan, eller en ingångssida, till en målsida på en webbplats. Ju fler klick det tar, desto mindre sannolikt kommer Google att genomsöka sidan eller att den rankas.

Sidor som ligger närmast startsidan anses vara de mest auktoritativa och mest sannolika att genomsökas och indexeras av Google. Klickdjup är viktigt för att sidor ska genomsökas effektivt och för flödet av länkkapital; påverkar därför rankingen indirekt.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Click-Through Rate (CTR) (Klickfrekvens)

Klickfrekvensen mäter andel användare som klickar på ett organiskt sökresultat. Detta beräknas genom att det totala antalet organiska klick divideras med det totala antalet visningar och sedan multipliceras med 100. Låg CTR betyder att sidan visas i sökresultaten men att användare inte klickar på den och ger signal om att SEO rubriken eller metabeskrivningen bör ändras till en mer lockande variant.

Cloaking

Visar olika innehåll eller webbadresser för personer och sökmotorer. Ett brott mot Googles riktlinjer för webbansvariga, således att undvika.

CMS

Står för Content Management System. En webbaserad applikation som låter människor skapa, ladda upp och hantera digitala tillgångar. Några exempel på CMS-redigerare är:

 • WordPress.org
 • Drupal
 • Joomla
 • Magento
 • HubSpot
 • Kentico
 • Squarespace

Co-Citation (Samcitering)

Hur ofta två webbplatser (eller webbsidor) nämns tillsammans av en tredje parts webbplats, även om de två första objekten inte länkar till (eller refererar) till varandra. Detta är ett sätt som sökmotorer kan fastställa ämneslikhet.

Content (innehåll)

 • Ord, bilder, videor eller ljud (eller någon kombination därav) som förmedlar information som är avsedd att distribueras till och konsumeras av en målgrupp.
 • En av de två viktigaste Googles rankningsfaktorer (tillsammans med länkar). Sökmotorer vill belöna innehåll som är användbart, informativt, värdefullt, trovärdigt, unikt och engagerande med bättre trafik och synlighet.

"Content is King"

En fras som ofta används av talare på konferenser och skribenter om populära SEO (och digital marknadsföring) publikationer. I det här sammanhanget betyder ”innehåll är kung” vanligtvis att innehåll är viktigt för att du ska få någon framgång inom SEO, digital marknadsföring eller online affärer.

Denna fras går faktiskt tillbaka till en Bill Gates-uppsats, ”Content is King”, publicerad 3 januari 1996.

Conversion Rate Optimization (CRO)

Processen att förbättra antalet eller kvaliteten på konverteringar som sker på en hemsida. Några populära CRO-taktiker inkluderar att testa ändringar av webbdesign, copy, bilder, pris och Call-To-Action (uppmaning).

Core Update (Kärnuppdatering)

När Google gör breda uppdateringar av sin kärnalgoritm. Google tillkännager ibland ett specifikt tema för sina uppdateringar, till exempel uppdateringen av Page Experience, men kärnuppdateringar är däremot ospecifika och sker flera gånger om året.

Core Web Vitals

En uppsättning mätvärden som mäter sidans prestanda relaterat till användarupplevelsen. Core Web Vitals introducerades tillsammans med uppdateringen av Page Experience som de viktigaste signalerna som indikerar en bra användarupplevelse:

 • Largest Contentful Paint (LCP) – laddningsprestanda.
 • First Input Delay (FID) – interaktivitet.
 • Cumulative Layout Shift (CLS) – visuell stabilitet.

Google bekräftade Core Web Vitals som en rankningsfaktor att räkna med under 2022, men sa att relevans och andra faktorer kan vara viktigare.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Crawl Error (Genomsökningsfel)

 • Webbadresser som en sökmotorrobot inte kan genomsöka.
 • URL:er som returnerar ett statuskodfel.

Crawler

Ett program som sökmotorer använder för att genomsöka webben. Bots besöker webbsidor för att samla in information och lägga till eller uppdatera en sökmotors index.

Även känd som: Bot, Spider, Web Crawler.

Crawling

Processen att samla in information, med hjälp av en sökrobot, från miljarder offentliga webbsidor i syfte att uppdatera, lägga till och organisera webbsidor i en sökmotors index.

CSS

Cascading Style Sheets beskriver hur HTML-element (t.ex. färg, typsnitt) ska visas på webbsidor och anpassa sig när de visas på olika enheter.

D

Data

Alla hårda siffror som representerar verkliga kunder – vem, vad, var, när, varför och hur – som alla behövs för att fatta välgrundade beslut om SEO strategier och -taktik.

Dead-End Page (Återvändssida)

En webbsida som inte länkar till andra webbsidor. När en användare eller bot väl kommer till den här sidan finns det ingen plats att gå vidare, därav återvändssida.

Directory (Katalog)

En lista över webbplatser, vanligtvis åtskilda av relaterade kategorier och underhålls av mänskliga redaktörer. Beroende på katalogen kan inkludering vara gratis eller betald. Tidigare var länkar från kataloger mycket eftertraktade (t.ex. DMOZ), vilket ledde till omfattande missbruk och övergripande devalvering av denna typ av länkbyggnad.

Även känd som: Web Directory, Link Directory.

Direkttrafik

I Google Analytics kallas användare som navigerar direkt till hemsidan genom att skriva in webbadressen direkt i webbläsaren eller genom att klicka på ett bokmärke för direkt trafik. Google kommer också att inkludera i direkt trafik alla trafikkällor som det inte känner igen.

Disavow

Om din länkprofil innehåller ett stort antal spammiga, konstgjorda eller lågkvalitativa inkommande länkar som kan skada din ranking – och inte har möjlighet att få dem borttagna av en legitim anledning (t.ex. om länken finns på en webbplats du har ingen kontroll över) – du kan använda Googles verktyg för Disavow Tool för att tala om för Google att ignorera dessa länkar.

Djuplänk

 • En länk som pekar till någon annan webbsida än hemsidan.
 • En länk som pekar till innehåll i en mobilapp.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Djuplänk Ratio

När en intern länk pekar direkt till en annan sida än hemsidan på en webbplats kallas detta för en djuplänk. Förhållandet mellan djuplänkar jämfört med länkar till din hemsida kallas djuplänksförhållande.

Det anses att att ha länkar direkt till djupsidor på en webbplats indikerar kvaliteten på innehållet på webbplatsen. Ju fler djuplänkar du har desto bättre är webbplatsen. Det finns inga bevis för att djuplänksförhållandet har någon direkt inverkan på rankningen.

Do-follow

En länk som inte använder ”nofollow”-attributet. Med andra ord en länk. Begreppet används i terminologi för länkbygge (backlinks).

Dold text

All text som inte kan ses av en användare och som är avsedd att manipulera sökrankningar genom att ladda webbsidor med innehållsrika sökord och kopiera. Denna teknik strider mot Googles riktlinjer för webbansvariga och kan resultera i en manuell åtgärd. Till exempel lägga till text som är:

 • För liten för att läsa.
 • Samma färg som bakgrunden.
 • Använder CSS för att flytta texten utanför skärmen.

Domän

En webbadress – slutar vanligtvis med ett tillägg som .com, .org eller .net, samt .se i Sverige Till exempel: www.seoinc.se är domänen för denna webbplats.

Domänauktoritet

 • Den övergripande ”styrkan” hos en webbplats, byggd upp över tid, vilket kan hjälpa en ny sidrankning snabbt, även innan innehållet har fått länkar eller engagemang.
 • En poäng, mellan 0-100, använder SEO-programvaruföretagen Moz, Ahrefs, SEMRush, för att förutsäga en webbplats förmåga att rankas i sökresultaten.

Domänhistorik

All aktivitet, inklusive bakåtlänkar och webbplatser som byggts på en domän som tidigare är känd som domänhistorik.

Om en tidigare webbplats på en domän fick en straffavgift kommer denna att förbli kopplad till domänen och orsaka problem för den nya ägaren.

Det rekommenderas att alltid kontrollera domänhistoriken innan du köper en domän.

Domänålder

Datumet då en domän registrerades, till det aktuella datumet kallas domänålder. Till exempel registrerades SEO Inc. Sweden sin domän den 3 mars 2022, så den har en väldigt ungt domänålder, praktiskt taget en bebis. Det ansågs en gång i tiden att en högre domänålder gav en domän mer auktoritet, men denna idé om domänålder som inflytande på rankingen har sedan avfärdats.

Doorway Page (Dörröppningssida)

Webbsidor som skapas för att rankas i sökmotorer för specifika sökord endast i syfte att omdirigera användare som klickar på den sidan till en annan webbplats.

Duplicerat innehåll

När en betydande mängd innehåll på en webbsida matchar, eller är otroligt likt, innehåll som finns någon annanstans på samma webbplats eller en helt annan webbplats.

Dwell Time (Uppehållstid)

Den tid som går mellan det att en användare klickar på ett sökresultat och sedan återgår till SERP från en webbplats. Kort uppehållstid (t.ex. mindre än 5 sekunder) kan vara en indikator på lågkvalitativt innehåll för sökmotorer.

E

E-A-T

Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness var ett koncept som hämtats från riktlinjerna för Google Search Quality Evaluator och blev känt som E-A-T.

E-A-T representerar signaler som Google använder för att fastställa kvalitetsinnehåll men det är inte en direkt rankningsfaktor. Google har förbundit sig att stoppa spridningen av desinformation, särskilt från alla webbplatser som är verksamma inom Your Money Your Life (YMYL) nischer som ekonomi eller hälsa.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Editorial Link (Redaktionell länk)

En länk som ges av en webbplats till en annan utan att mottagaren frågar eller betalar för det. Även känd som: Natural Link (naturlig länk).

.edu-länkar

Utbildningsinriktade institutioner har en toppdomän (TLD) av .edu. Till exempel, stanford.edu. En länk från en sådan webbplats kallas en .edu-länk.

Länkar från .edu-webbplatser ansågs vara ”svåra att få” och ansågs ha mer värde för länkbyggande. Som ett resultat riktade länkbyggare in .edu-länkar tills många av de mindre kända .edu-webbplatserna devalverades av Google och alla fördelar med länken ignorerades.

E-handel

Köp och försäljning av produkter, allt sker online genom en webbshop.

Engagemangsstatistik

Metoder för att mäta hur användare interagerar med webbsidor och innehåll. Exempel på engagemangsmått inkluderar:

 • Klickfrekvens (CTR)
 • Konverteringsfrekvens
 • Avvisningsfrekvens (Bounce Rate)
 • Tid på sida/sajt
 • Nya kontra återkommande besökare
 • Frekvens och senaste
 • Uppehållstid (Dwell time)

Entiteter

Människor, platser, organisationer, webbplatser, evenemang, grupper, fakta och andra saker.

Extern länk

En länk som leder besökare till en sida på en annan webbplats än den de befinner sig på.

F

Featured Snippet (Utvalt utdrag)

För vissa frågor, vanligtvis frågor (d.v.s. vem/vad/var/när/varför/hur), visar Google ibland ett speciellt block ovanför de organiska sökresultaten. Den här rutan innehåller en sammanfattning (i form av stycke, lista, tabell eller video), samt publiceringsdatum, sidtitel, länk till webbsidan som svaret kommer från och URL.

Första länkprioritet

Ett koncept i intern länkning är att Google behandlar länkar olika om det finns två länkar på en webbsida som pekar till samma sida. Man trodde att Google skulle betrakta ankartexten från den första länken som mer inflytande.

Det finns inga definitiva bevis för hur Google behandlar samma länk på en sida. När du lägger till länkar till en sida, rekommenderas det att du gör detta på en användare-först-basis och tillämpar länken på ankartext där det är relevant.

Fräschhet av innehåll

Friskhet hänvisar till åldern för innehåll som publiceras online.

Det anses att Google prioriterar nytt innehåll i vissa nischer för vissa frågor beroende på vissa faktorer. Till exempel Google sökningar relaterade till covid eller sportresultat.

Query Deserves Freshness (QDF) är en del av Googles algoritm som bestämmer när en fråga ska visa aktuell information, särskilt när det gäller senaste nyheter, återkommande händelser, informationsfrågor och produktfrågor.

G

Google

Sökmotorn som grundades av Larry Page och Sergey Brin i september 1998. Google markerade en radikal avvikelse från mänskligt redigerade webbkataloger, som förlitade sig på webbgenomsökningsteknik och en komplex algoritm för att analysera hyperlänkmönster för att rangordna webbplatser. Google är den mest använda sökmotorn i nästan alla länder i världen. Läs mer om Google.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Google Analytics

Ett gratis webbanalysprogram som kan användas för att spåra publikbeteende, trafikförvärvskällor, innehållsprestanda och mycket mer. Ett måste för alla som vill arbeta med online närvaro och mäta prestationer av företagets hemsida.

Google Bomb

En praxis som syftar till att göra en webbplats nummer ett för en överraskande eller kontroversiell sökfras. Detta åstadkoms genom att ett stort antal webbplatser länkade till en viss webbsida med specifik ankartext för att hjälpa den att rankas för den termen.

Googlebot

Webbsökningssystemet Google använder för att hitta och lägga till nya webbplatser och webbsidor i sitt index.

Google Dance

En term som användes från och med 2002 för den flyktiga tidsperiod under vilken Google uppdaterade sitt sökindex, ungefär varje månad.

Google Hummingbird

En Google-sökalgoritm som tillkännagavs officiellt i september 2013 efter att den hade använts i en månad. Syftet med Hummingbird var att bättre förstå hela sammanhanget för frågor (d.v.s. semantisk sökning), snarare än vissa nyckelord, för att ge bättre resultat.

Google Panda Algorithm

En stor Google-algoritmuppdatering som ursprungligen rullades ut i februari 2011, den följdes av många efterföljande uppdateringar. Målet med Google Panda var att minska synligheten för lågvärdigt innehåll, ofta producerat av ”innehållsfarmar”. 2016 blev Panda en del av Googles kärnrankningsalgoritm.

Google Penguin Algorithm

En stor Google-algoritm som lanserades i april 2012, den följdes av en rad uppdateringar och uppdateringar. Målet med Penguin var att minska synligheten för alltför optimerade webbplatser, eller webbplatser som överdrivet missbrukade vissa skräpposttaktiker (t.ex. att skapa länkar av låg kvalitet, instoppning av sökord). 2016 började Penguin köras i realtid som en del av Googles kärnalgoritm.

Google Pigeon Update

Namnet (givet av SEO-branschen, inte Google) på en betydande uppdatering av Googles lokala sökningar som lanserades den 24 juli 2014. Målet med Pigeon var att förbättra noggrannheten och relevansen av lokala sökningar genom att utnyttja mer traditionella Google-rankningssignaler och förbättra avståndet och lokalisering av rankningsparametrar.

Google RankBrain

En stor Google-algoritmförändring introducerades officiellt i oktober 2015, även om den hade testats i flera månader innan detta. Med RankBrain lade Google till maskininlärning till sin algoritm och har kallats den tredje viktigaste rankningssignalen. I juni 2016 avslöjades det att RankBrain har varit involverad i varje fråga och har en inverkan på rankingen.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Google Sandbox

En teoretiserad och omdiskuterad (men aldrig bekräftad av Google) ”vänteperiod” som hindrar nya webbplatser från att se full nytta av deras optimeringsinsatser. Vanligtvis ses denna effekt oftast med nya webbplatser som riktar in sig på konkurrenskraftiga sökord och kan bara övervinnas när webbplatsen får tillräckligt med auktoritet.

Google Search Console

Googles Search Console erbjuder flera användbara funktioner, inklusive möjligheten att övervaka webbplatser för indexeringsfel och webbplatshastighet. Dessa sidor används också för att kommunicera manuella åtgärdsmeddelanden. Ett verktyg som alla använder för att övervaka sin hemsida.

Google Search Quality Rater Guidelines

Google använder ett dokument med riktlinjer för sina interna kvalitetsbedömare som referens vid manuell granskning av webbplatser. Det ursprungliga interna dokumentet var konfidentiellt och sedan släppte Google offentligt riktlinjerna för bedömning av sökkvalitet online som uppdateras då och då.

Informationen i dokumentet är en guide för att skapa kvalitetsinnehåll och innehåller konceptet E-A-T. Riktlinjerna är inte en lista över några direkta rankningsfaktorer. Du kan läsa de generella riktlinjerna här.

Google Trends

En webbplats där du kan utforska datavisualiseringar om de senaste söktrenderna, berättelserna och ämnena.

Besök: Google Trender

Google Webmaster Guidelines

Googles vägledning om goda metoder för webbplatsoptimering, såväl som ”otillåtna” metoder som kan resultera i manuella åtgärder. Helt enkelt:

 • Skapa unika, värdefulla och engagerande webbplatser och webbsidor för användare, inte för sökmotorer.
 • Undvik knep och tekniker som lurar användare och som endast är avsedda att förbättra sökrankningen.

Rekommenderad läsning: Googles riktlinjer för webbansvariga

.gov Länkar

Statliga organisationer har en toppdomän (TLD) av .gov. Till exempel, usa.gov. En länk från en sådan webbplats kallas en .gov-länk.

Endast statliga enheter i USA kan ansöka och få en .gov TLD. Andra länder har sin egen landsspecifika version, som .gov.uk.

Statliga toppdomäner är hårt reglerade och pålitliga informationskällor. Av denna anledning anses en länk från en .gov-domän ha ett betydande värde och har varit måltavla av länkskräppost.

Gray Hat (grå hatt)

Ett förmodat ”grå” område mellan tekniker som följer Googles riktlinjer för webbansvariga, men lägger sedan till ett element som böjer reglerna lite.

Gäst blogginlägg

En populär länkbyggande taktik som går ut på att utveckla innehåll för andra webbplatser i utbyte mot att en bakåtlänk pekar på dina egna sidor.

H

Heading (Rubrik)

HTML-rubriktaggar (H1-H6) delar upp innehåll i sektioner, baserat på vikt, där H1 är det viktigaste och H6 är det minst viktiga. Rubriktaggar bör användas naturligt och bör inkludera dina nyckelsökord där det är relevant, eftersom det kan ge en liten SEO-fördel.

Headline (Huvudrubrik)

H1 tag.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Hilltop Algorithm

Påverkad av HITS-algoritmen och lades till Googles algoritm 2003, tilldelade Hilltop ”expert”-status till vissa webbplatser eller webbsidor som publicerats om ett specifikt ämne som också länkar till icke-anslutna sidor om det ämnet.

Hittabarhet

Hur lätt innehållet på en webbplats kan upptäckas, både internt (av användare) och externt (av sökmotorer).

HITS Algorithm

Hyperlänk-inducerad ämnessökning är en länkanalysalgoritm som bedömer ett värde inte bara baserat på innehåll och inkommande länkar (myndigheter), utan även dess utgående länkar (hubbar).

Homepage

Standard eller inledande webbsida för en webbplats.

.htaccess Fil

En serverkonfigurationsfil som kan användas för att skriva om och omdirigera URL:er.

HTML

Står för Hypertext Markup Language. HTML-taggar är specifika kodelement som kan användas för att förbättra effektiviteten hos SEO för webbsidor och webbplatser.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol är hur data överförs från en datorserver till en webbläsare.

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure använder ett Secure Sockets Layer (SSL) för att kryptera data som överförs mellan en webbplats och webbläsare. HTTPS är en mindre Google-rankningsfaktor.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Hub Sida

En auktoritativ central resurs (t.ex. sida eller artikel), tillägnad ett specifikt ämne (sökord), som kontinuerligt uppdateras och länkas till, och även länkar ut till aktuellt relevanta webbsidor.

I

Index

Databassökmotorerna använder index för att lagra och hämta information som samlats in under genomsökningsprocessen.

Indexerbarhet

Hur lätt en sökmotorrobot kan förstå och lägga till en webbsida till sitt index.

Indexerad sida

En webbsida som har upptäckts av en sökrobot, har lagts till i ett sökmotorindex och är kvalificerad att visas i sökresultat för relevanta frågor.

Informationsarkitektur

Hur en webbplats är organiserad och var olika innehåll och navigeringselement finns på webbsidor.

Informationsinhämtning

Processen att söka efter information (t.ex. text, bilder, video) från en stor databas och sedan presentera den mest relevanta informationen för en slutanvändare.

Inkommande länk

En länk till en webbsida som kommer från en extern webbplats. Till exempel, när SEO Inc. Sweden länkar till Aftonbladet, räknas det som en inkommande länk till Aftonbladets sida. Samma som bakåtlänk (backlink).

Intern länk

En länk som länkar från en sida på webbplatsen till en annan sida på samma webbplats. Exempel: sökmotorannonsering

IP Address

En Internetprotokolladress. IP-adresser kan vara:

 • Delad: Många webbplatser delar en adress inom en server eller en grupp servrar (a.k.a. virtuell värd).
 • Dedikerad: En webbplats har sin egen adress.

Ingen av dem kommer att hjälpa dig att ranka bättre; dock kan en dedikerad IP-adress öka webbplatsens hastighet.

J

JavaScript (JS)

Ett programmeringsspråk som gör det möjligt att dynamiskt infoga innehåll, länkar, metadata eller andra element på webbplatser. JavaScript kan potentiellt göra det svårt för sökmotorrobotar att genomsöka och indexera webbsidor och öka den tid det tar för webbsidan att laddas för användarna.

K

Kanonisk URL

Ett HTML-kodelement som anger en föredragen webbadress, när flera webbadresser har samma eller liknande innehåll, för att minska duplicerat innehåll. Även känd som kanonisering.

Kod till text förhållande

Mängden text som visas på en sida jämfört med mängden kod som används för att konstruera sidan kallas förhållandet mellan kod och text. Ett högre förhållande mellan text och kod anses ge en bättre användarupplevelse men är inte en direkt rankningsfaktor.

Konkurrens

Det finns två typer av konkurrenter:

 • Direkta konkurrenter: Företag som säljer liknande produkter och/eller tjänster, tjänar samma behov och riktar sig till en liknande målgrupp både online och offline.
 • SEO-konkurrenter: Företag som tävlar om samma sökord och organisk söksynlighet, men med olika produkter eller tjänster som adresserar olika behov och/eller målgrupper.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Konvertering

När en användare slutför en önskad åtgärd på en webbplats. Exempel på att konvertera användare inkluderar:

 • Slutför ett köp.
 • Lägga till varor i en kundvagn.
 • Fylla i ett formulär (t.ex. begära en demo, registrera dig för ett webinar/event).
 • Ladda ner premiuminnehåll (t.ex. e-bok, PDF karusell).
 • Prenumerera på ett nyhetsbrev via e-post.
 • Videovisningar.

Konverteringsfrekvens

Den frekvens (uttryckt i procent) med vilken webbplatsanvändare genomför en önskad åtgärd. Detta beräknas genom att dividera det totala antalet konverteringar med trafik och sedan multiplicera med 100.

Korrelation

I vilken utsträckning det finns ett samband mellan två eller flera element. Används ofta i SEO-forskning för att sluta sig till relationer mellan variabler i sökrankningar på grund av algoritmernas svarta låda. Kom dock alltid ihåg att korrelation ≠ orsakssamband.

KPI (nyckelprestandaindikator)

Står för Key Performance Indicator (nyckelprestandaindikator). En mätmetod företag använder för att mäta om marknadsförings- och affärsmål uppnås.

Kundresa

Alla potentiella ögonblick (eller kontaktpunkter) då en prospekt exponeras för eller engagerar sig med ett varumärke. Alla dessa interaktioner är utformade för att så småningom övertyga, påverka och omvandla den potentiella kunden till att bli kund, följare eller prenumerant.

Även om kundresor kan variera mycket beroende på företagstyp och bransch, består den vanligtvis av fyra huvudstadier:

Medvetenhet > Omtanke > Beslut > Retention

Googles Avinash Kaushik erbjuder ett alternativt ramverk, nämligen STDC:

See > Think > Do > Care

Kundresa är även känd som: köpprocess, konsumentbeslutsresa, kundresa till onlineköp, marknadsföringstratt, väg till köp, köptratt.

Kunskapsdiagram

En enhetsdatabas som Google använder för att visa fakta och information om personer, platser och saker (a.k.a. enheter) – och deras kopplingar – i en kunskapspanel eller karusell högst upp i sökresultaten för relevanta frågor.

Kunskapspanel

En ruta som visas högst upp på, eller på den högra skenan (endast skrivbord), på sida 1 i Googles sökresultat för relevanta frågor. Den här panelen innehåller fakta och information om personer, platser och saker, samt länkar till relaterade webbplatser eller Google sökningar.

Kvalitetsinnehåll

Innehåll som hjälper dig att framgångsrikt uppnå affärs- eller marknadsföringsmål (t.ex. generera organisk trafik eller sociala andelar, tjäna topprankningar i sökresultaten, generera potentiella kunder/försäljningar).

Kvalitetslänk

En inkommande länk som kommer från en auktoritativ, relevant eller pålitlig webbplats.

L

Landing Page (Målsida)

 • Alla webbsidor som en besökare kan navigera till.
 • En fristående webbsida som är utformad för att fånga potentiella kunder eller generera konverteringar.

Latent Semantic Indexing (LSI)

En metod för informationsinhämtning utformad för att hjälpa sökmotorer att identifiera rätt kontext för ett ord. LSI spelar ingen användbar roll i SEO idag.

Lead

En person som kanske eller kanske inte är intresserad av din(a) produkt(er) och/eller tjänst(er). En lead delar gärna med sig av sin e-postadress (och vanligtvis annan personlig information eller kontaktinformation) i utbyte mot något de anser vara värdefullt från webbplatsen.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Link Bait

Avsiktligt provocerande innehåll som är tänkt att fånga folks uppmärksamhet och locka till sig länkar från andra webbplatser.

Link Equity

Värdet av inkommande länkar, i termer av relevans, auktoritet och förtroende. Återspeglar hur stark ”backlink profilen” av en webbplats är. Ju högre destor starkare, dvs. mer pålitiligt och relevan, därmed större chanser för att uppna bra ranking.

Link Farm

När en grupp webbplatser länkar till varandra, vanligtvis med hjälp av automatiserade program, i hopp om att på konstgjord väg öka sökrankingen. En skräpposttaktik, ej att rekommendera.

Även känd som: Link Network, Blog Network, Private Blog Network

Loggfil

En fil som registrerar användarnas information, såsom IP-adresser, typ av webbläsare, Internetleverantör (ISP), datum/tidsstämpel, hänvisnings-/utgångssidor och antal klick.

Loggfil analys

Processen att utforska data som finns i en loggfil för att identifiera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen, samla in demografisk information och förstå hur sökrobotar genomsöker webbplatsen.

Long-Tail sökord

 • Mycket specifika termer med flera ord som ofta visar högre köpavsikt.
 • Mindre populära sökord som har låg sökvolym som vanligtvis är lättare att ranka efter.

Länk

En koppling mellan två webbplatser byggda med HTML-kod. En länk gör det möjligt för användare att navigera till webbplatser, sociala nätverk och appar. Länkar (backlinks) spelar en avgörande roll för hur sökmotorer utvärderar och rangordnar webbplatser, eftersom de tyder på en allmän accepterad relevans av innehållet på nätet.

Länkar för hela webbplatsen

En länk som visas på varje sida på en webbplats, vanligtvis i ett sidofält eller sidfot på bloggar eller webbplatser som använder mallar.

Länkar, internt

Länkar som navigerar från en sida till en annan sida på samma domän. Interna länkar kan infogas på en sida, i huvudnavigeringsmenyn eller i webbplatskartan.

Interna länkar kan användas för att indikera vikten av en sida på en webbplats. Till exempel en sida som är direktlänkad från startsidan jämfört med en sida som är fyra klick från hemsidan.

Interna länkar är viktiga eftersom Googlebots sökrobotar följer interna länkar för att navigera på din webbplats och hitta nya sidor.

Länkar, NoFollow

I en hyperlänk är rel=”nofollow” ett attribut som lagts till i länken för att visa att du inte skickar någon kredit eller rekommendation till sidan du länkar till

Nofollow introducerades ursprungligen av Google för att begränsa kommentarspam och devalverade alla nofollow-länkar, men de har sedan dess ändrat hur direktivet fungerar.

Nofollow betraktas nu som ett ”tips” vilket betyder att de fortfarande kan använda viss information om länkmönster, men i allmänhet accepterar de fortfarande att ingen vikt ska föras genom länken. Med andra ord är NoFollow backlinks av sämre kvalitet (lägre värde).

Länkar, utgående eller externa

En extern eller utgående länk är en länk från en sida på x-domänsidan till en sida på y-domänen. 

Det ansågs att externa länkar till myndighetswebbplatser gav ett mervärde till en sida eftersom det visar att sidan är väl undersökt och använder pålitliga källor.

Externa länkar anses inte ha något inflytande på rankningen och bör endast användas för att citera källor där det är relevant.

Länkbyggnad (för backlinks)

En process utformad för att få andra pålitliga och relevanta webbplatser att länka till din webbplats för att förbättra din organiska sökrankning och synlighet. Länkbyggande kan göras genom att:

 • Genomföra uppsökande till media, bloggare, influencers och webbansvariga.
 • Attrahera redaktionella länkar naturligt genom att publicera olika typer av högkvalitativt eller sensationellt innehåll.
 • Betalar för dem. Du kan till exempel få länkar via sponsrat innehåll, betalda recensioner eller betala för att en specifik typ av länk visas på en annan webbplats.
 • Skapa partnerskap.
 • Manuellt. Till exempel länkar du ihop olika hemsidor som du hanterar eller äger, eller lägger till din webbplats i online kataloger eller recensionssajter.

Länkhastighet

Hur snabbt (eller långsamt) en webbplats samlar länkar. En plötslig ökning av länkhastigheten kan potentiellt vara ett tecken på spam, eller kan bero på viral marknadsföring eller att göra något nyhetsvärde (antingen avsiktligt eller oavsiktligt).

Länkprofil

Varje typ av länk som pekar till en viss webbplats. Kvaliteten på en webbplats länkprofil kan variera kraftigt, beroende på hur de förvärvades och vilken ankartext som används.

Länkstabilitet

Där en länk finns kvar på en sida konsekvent under en period utan att ändras eller uppdateras.

Google ansökte om ett patent som hänvisade till länkavgång och hur ofta länkarna på en sida ändrades, men det finns inga bevis för att länkstabilitet har någon inverkan på rankningen.

M

Machine Learning (Maskininlärning)

En del av artificiell intelligens där ett system använder data för att lära sig och justera en komplex process utan mänsklig inblandning.

Manual Action (bestraffning)

Googles term för straff. Google kommer att vidta manuella åtgärder på en webbplats efter att en mänsklig granskare (d.v.s. en Google-anställd) manuellt granskat en webbplats för att bekräfta om den inte har uppfyllt Googles riktlinjer för webbansvariga. Straffade webbplatser kan antingen degraderas eller tas bort helt från sökresultaten. Manuella åtgärder kan omfatta hela webbplatsen eller bara vissa sidor.

Meta beskrivning

En tagg som kan läggas till i ”head-delen av ett HTML-dokument. Det fungerar som en beskrivning av en webbsidas innehåll. Detta innehåll används inte i rankningsalgoritmer, men visas ofta som ”utdraget som visas i sökresultaten. Korrekta och engagerande beskrivningar kan öka den organiska klickfrekvensen.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Meta sökord

En tagg som kan läggas till i ”head-delen av ett HTML-dokument. Att lägga till ett gäng sökordhär hjälper dig inte att rangordna – sökmotoralgoritmer har ignorerat denna tagg för rankningsändamål i flera år på grund av missbruk (i form av sökordsfyllning).

Meta tags

Information som visas i HTML-källkoden för en webbsida för att beskriva dess innehåll för sökmotorer. Titeltaggen och metabeskrivningen är de vanligaste typerna av metataggar inom SEO.

Metric

Ett sätt att mäta aktivitet och prestanda för att bedöma framgången (eller bristen på sådan) för ett SEO-initiativ.

N

Negativ SEO

En sällsynt men skadlig metod där tekniker för webbspam används för att skada sökrankingen på en annan webbplats, vanligtvis en konkurrent.

Nisch

En specifik marknad eller ett intresseområde som består av en liten grupp mycket passionerade människor. Identifieras genom arbete med marknadsstrategi.

Noarchive Tag

En metatagg som talar om för sökmotorer att inte lagra en cachad kopia av din sida.

Nofollow-attribut

En metatagg som talar om för sökmotorer att inte följa en specifik utgående länk. Detta görs i fall då en webbplats inte vill överföra auktoritet till en annan webbsida eller för att det är en betald länk. nofollow-attributet ser ut så här:

<a href=”http://www.example.com/” rel=”nofollow”>Ankartext går här</a>

Noindex Tag

En metatagg som talar om för sökmotorer att inte indexera en specifik webbsida i dess index.

Nosnippet Tag

En metatagg som talar om för sökmotorer att inte visa en beskrivning med din annons.

“(not provided)” "(ej tillhandahållen)"

Efter att sökmotorer flyttade till säker sökning 2011 togs sökordsdata bort från Google Analytics, ersattes med ”(ej tillhandahållen)” – vilket gjorde det omöjligt att veta vilka frågor som var ansvariga för att besökarna hittade en webbplats.

O

Off-Page SEO

Efterfrågegenerering och varumärkesmedvetenhetsaktiviteter som äger rum utanför en webbplats. Förutom länkbyggande kan marknadsföringstaktik inkludera marknadsföring i sociala medier, innehållsmarknadsföring, e-postmarknadsföring, influencer-marknadsföring och till och med offlinemarknadsföringskanaler (t.ex. TV, radio, skyltar).

Omdirigera

En teknik som skickar en användare (eller sökmotor) som begärt en webbsida till en annan (men lika relevant) webbsida. Det finns två typer av omdirigeringar:

 • 301: Permanent
 • 302: Tillfällig

On-Page SEO

Dessa aktiviteter sker alla på en webbplats. Förutom att publicera relevant innehåll av hög kvalitet, inkluderar SEO på sidan optimering av HTML-kod (t.ex. titeltaggar, metataggar), informationsarkitektur, webbplatsnavigering och URL-struktur.

Organisk sökning

De naturliga eller obetalda listorna som visas på en SERP. Organiska sökresultat, som analyseras och rangordnas av algoritmer, är utformade för att ge användarna det mest relevanta resultatet baserat på deras sökfråga. Detta är vad SEO handlar om.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Orphan Page

Varje webbsida som inte är länkad till av någon annan sida på den webbplatsen, därför ”föräldralös”.

Ovanför vecket

Innehåll som visas på en webbplats innan användaren scrollar ner. Google skapade denna algoritmen för sidlayout 2012 för att sänka rankingen av webbplatser som har för många annonser i detta utrymme. Målet var att förbättra användarupplevelsen genom att minska banner annonser som av många upplevdes som stöttande.

P

Page Rank

Enligt Google: ”PageRank är måttet på vikten av en sida baserat på inkommande länkar från andra sidor. Enkelt uttryckt läggs varje länk till en sida på din webbplats från en annan webbplats till din webbplatss PageRank. Alla länkar är inte lika.” Algoritmen har fått sitt namn efter Googles grundare Larry Page.

Page Speed (sidhastighet)

Hur lång tid det tar för en webbsida att laddas helt. Sidhastighet är rankningsfaktor. Kollas upp via www.pagespeed.web.dev  

PBN

Står for Private Blog Network. Samma som länk farm. 

PDF

Står för Portable Document Format file. PDF-filer kan innehålla text, bilder, länkar, videor och andra element.

Persona

En fiktiv representation av en idealisk webbplatsbesökare eller kund – deras demografi, beteende, behov, motivation och mål – allt baserat på faktiska data.

Även känd som: Buyer Persona, Marketing Persona

Personalisering

När sökmotorer använder sökhistorik, webbläsarhistorik, plats och relationer för att skapa en uppsättning sökresultat som är skräddarsydda för en specifik användare.

PHP

Hypertext Preprocessor är ett skriptspråk som används för att skapa dynamiskt innehåll på webbsidor.

Piratkopiering

Sökmotorer syftar till att minska den organiska sökrankingen av innehåll som gör intrång i upphovsrätten. Google introducerade ett filter 2012 som minskar synligheten för webbplatser som rapporterats för många DMCA-relaterade förfrågningar om borttagning.

Pogo-sticking

När en sökare, efter att ha angett en fråga, studsar fram och tillbaka mellan en SERP och sidorna som listas i dessa sökresultat.

PPC (betala per klick)

En typ av annonsering där annonsörer debiteras ett visst belopp (som vanligtvis bestäms av bud, relevans, kontohistorik och konkurrens) varje gång en användare klickar på annonsen. Att kombinera PPC och SEO kan resultera i fler SERP-positioner, klick och omvandlingar. Dessutom kan PPC-data informera din SEO-strategi, och det omvända är också sant.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Q

QDF

Står för Query Deserves Freshnes (fråga förtjänar färskhet), där en sökmotor kan besluta att visa nyare webbsidor i sökresultaten (istället för äldre sidor) om en viss sökterm är trendig, kanske för att en nyhetshändelse har resulterat i en ökning av sökningar på det ämnet.

Query (fråga)

Ordet, orden eller frasen som en användare anger i en sökmotor.

Även känd som: En sökning.

R

Ranking

Där en webbsida visas i de organiska sökresultaten för en specifik fråga.

Rankingfaktor

En enskild komponent som bidrar till en komplex serie av algoritmer som bestämmer var webbsidor ska visas med de organiska sökresultaten för en specifik fråga. I flera år har Google sagt att dess algoritmer ”litar på mer än 200 unika signaler” för att hjälpa användare att hitta den mest relevanta webbsidan eller svaret.

Även känd som: Rankingsignal.

Relevans

Ett sätt som sökmotorer mäter hur nära sammankopplat innehållet på en webbsida är anpassat för att matcha sammanhanget för en sökfråga.

Rykteshantering

Praxis att skapa en positiv onlineuppfattning om ett varumärke eller en person – inklusive i sökresultat och på sociala medier – genom att minimera synligheten av negativa omnämnanden.

Även känd som: Reputation Management online, PR

Responsiv hemsida

En hemsida som är utformad för att automatiskt anpassa sig till en användares skärmstorlek, oavsett om den visas på en stationär eller mobil enhet.

Rich Snippet (rikt utdrag)

Strukturerad data som kan läggas till i HTML-koden för en webbplats för att ge kontextuell information till sökmotorerna under genomsökningen. Denna information kan sedan visas i SERP:erna, vilket resulterar i en förbättrad listning, känd som ett rikt utdrag.

robots.txt

Robots Exclusion Protocol (eller Standard) är en textfil, tillgänglig i roten av en webbplats, som talar om för sökmotorernas sökrobotar vilka delar av en webbplats som bör ignoreras.

Return on Investment (ROI) - avkastning på investering

Ett sätt att mäta resultatet av SEO-aktiviteter. Detta beräknas genom att dividera hur mycket intäkter du tjänade via organisk sökning med kostnaden för den totala investeringen och sedan multiplicera med 100.

S

Schema

En form av mikrodata som, när den väl har lagts till på en webbsida, skapar en förbättrad beskrivning (allmänt känd som ett rikt utdrag), som visas i sökresultaten.

Search Engine Marketing (SEM) - sökmotorannonsering

En paraplyterm för att öka en webbplatss synlighet på sökmotorernas resultatsidor, som omfattar både betalda och organiska aktiviteter. Används dock i praktiken främst för sökmotorannonsering.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Search Engine Results Page (SERP)

Sidans sökmotorer visar för användare efter att ha gjort en sökning. Vanligtvis visar sökmotorer cirka 10 organiska sökresultat, sorterade efter relevans. Beroende på frågan kan andra sökfunktioner visas, inklusive:

 • AdWords-annonser (ovanför och under de organiska sökresultaten)
 • Utvalda utdrag (a.k.a. position noll)
 • Bilder
 • Kunskapspaneler
 • Local Pack (med karta)
 • Nyheter
 • Relaterade frågor
 • Relaterade sökningar
 • Shoppingresultat
 • Webbplatslänkar
 • Tweets
 • videoklipp

Sidfotslänk

Länkar som visas i den nedre delen (eller ”sidfoten”) på en webbplats.

Sidvisning

En webbsida laddas och visas i en webbläsare.

Sitemap

En lista över sidor på en webbplats. Det finns två typer av webbplatskartor:

 • HTML: Denna typ av webbplatskarta, vanligtvis organiserad efter ämnen, hjälper webbplatsanvändare att navigera på en webbplats.
 • XML: Denna typ av webbplatskarta ger sökrobotar en lista över webbsidor på en webbplats.

Skrapa

En teknik som används för att kopiera webbplatsinnehåll eller information med hjälp av ett datorprogram eller skript. Sökmotorer, som Google, skrapar data för att skapa ett sökbart index över webbplatser.

Även känd som: Web scraping.

Skräppost kommentar (spam)

Dåligt skrivna kommentarer, ofta utanför ämnet och med avsikt för självreklam, postade av spambots i hopp om att få en gratis (men i slutändan värdelös) länk.

Sociala media

Plattformar (webbplatser och appar) där användare kan interagera med varandra, samt skapa, dela och konsumera innehåll.

Social signal

Alla faktorer som visar auktoritet och inflytande på populära webbplatser för sociala nätverk. Till exempel den sociala auktoriteten för en användare på Twitter.

Även om många korrelationsstudier har indikerat att sociala signaler påverkar rankningen (t.ex. antalet likes/delningar som ett innehåll får), har Google offentligt uttalat att sociala signaler inte är en direkt rankningsfaktor. Populära sajter som har mycket engagemang i sociala medier tenderar att rankas bra av andra skäl.

Split testning

Ett kontrollerat experiment som används för att jämföra minst två webbsidor för att mäta effekterna av en annan variabel på omvandlingar. Efter att sidorna har visats under tillräckligt lång tid för webbplatsbesökare för att samla in en tillräcklig mängd prestationsdata, kan en ”vinnare” utses.

Även känd som: A/B-testning.

SSL Certifikat

Ett digitalt certifikat som används för autentisering av webbplatsidentitet och för att kryptera information som skickas till servern med hjälp av Secure Sockets Layer-teknik.

Statuskoder

Svarskoderna som skickas av en server när en länk klickas, en webbsida eller fil efterfrågas eller ett formulär skickas. Vanliga HTTP-statuskoder som är viktiga för SEO:

 • 200 (OK)
 • 404 Ej Hittad)
 • 410 (borta)
 • 500 (internt servicefel)
 • 503 Tjänst Otillgänglig)

Sökhistorik

Sökmotorer spårar varje sökning som användare gör (text och röst), varje besökt webbsida och varje annons som klickas på. Sökmotorer kan använda denna information för att anpassa resultaten för inloggade användare.

Sökmotor

Ett datorprogram som gör det möjligt för användare att ange en fråga för att hämta information (t.ex. filer, webbplatser, webbsidor) från programmets index (dvs. en webbsökmotor, som Google, indexerar webbplatser, webbsidor och filer som finns på World Wide Web). Ett sökindex byggs och uppdateras med hjälp av en sökrobot, med objekt som analyseras och rangordnas av en serie algoritmer.

Se även: Baidu, Bing, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Yandex

Sökmotoroptimering (SEO)

Processen att optimera en webbplats – såväl som allt innehåll på den webbplatsen – så att den kommer att synas på framträdande positioner i sökmotorernas organiska resultat. SEO kräver en förståelse för hur sökmotorer fungerar, vad människor söker efter (dvs. sökord och sökfraser) och varför människor söker (avsikt). Framgångsrik sökmotoroptimering gör en webbplats tilltalande för användare och sökmotorer. Det är en kombination av teknisk (on-page SEO) och marknadsföring (off-page SEO).

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Sökord (Keyword)

Ordet, orden eller frasen som en SEO-proffs eller marknadsförare riktar sig till i syfte att matcha och rangordna det användarna söker efter. Orden som används på webbsidor kan hjälpa sökmotorer att avgöra vilka sidor som är mest relevanta att visa i organiska resultat när en sökare anger en fråga. Sökord representerar vanligtvis ämnen, idéer eller frågor.

Sökordsforskning (Keyword research)

Processen att upptäcka relevanta ord, ämnen och termer som sökarna söker efter i sökmotorerna, såväl som volymen och konkurrensnivån för dessa termer. Denna praxis möjliggörs av en mängd gratis och betalda verktyg.

Sökord framträdande (Keyword prominence)

När ett sökord placeras så högt som möjligt på en webbsida för att påverka rankningen för en sökterm. Att använda ett sökord som infogas i början av en sida, till exempel i huvudrubriken (H1) eller i första stycket, skickar en stark signal till Google om sidan.

Nyckelordsframträdande funktion fungerar som en rankningssignal om sidans tema är i linje med sökordet.

Sökordsfyllning (Keyword stuffing)

Lägga till irrelevanta sökord, eller upprepa nyckelord utöver vad som är naturligt, på en webbsida i hopp om att öka sökrankingen. Den här skräpposttaktiken strider mot Googles riktlinjer för webbansvariga och kan resultera i en manuell åtgärd som bestraffning.

Sökordshärdning (Keyword stemming)

I språk och grammatik är ord uppbyggda kring en variation på en rot eller stam. Till exempel shopping, shoppade, shoppar är alla varianter av stammen ”shop”. När du försöker ranka för en term som ”shop”, kommer användning av varianter av ordet på sidan (shopping, shoppade) att betraktas som samma stamsökord av Google. Detta gäller även pluralformer som cykel/cyklar eller fluga/flugor.

Sökordshärdning är Googles förmåga att förstå varianterna av ett sökord och är en del av dess algoritm.

Sökord kannibalisering (Keyword canibalization)

En typ av självkonkurrens som uppstår när flera sidor från en webbplats rankas för samma fråga på en SERP. Detta kan resultera i en lägre CTR, minskad auktoritet och lägre omvandlingsfrekvens än om du har en konsoliderad webbsida som rankar bra.

Sökordstäthet (Keyword density)

Hur ofta ett ord eller en fras förekommer i innehållet på en webbsida. I bästa fall är det här oprövade konceptet föråldrat, om det någonsin verkligen betydde något för sökmotorer. Det finns ingen idealisk procentandel som hjälper en webbsida att ranka bättre, dock är 1,5-2,5 sökord per 100 ord att rekommendera.

T

Taxonomi

Organisera och kategorisera en webbplats för att maximera innehållssökning och hjälpa användare att utföra önskade uppgifter på plats.

Tid på sidan

En inexakt uppskattning av hur länge en användare tittade på en viss webbsida. Sidor med höga utgångshastigheter kan kraftigt skeva denna data.

Titeltagg

En HTML-metatagg som fungerar som titeln på en webbsida. Vanligtvis är titeltaggen den titel som sökmotorer använder när de visar söklistor, så den bör innehålla strategiska och relevanta nyckelord för den specifika sidan. Titeltaggen bör också skrivas så att den är vettig för människor och lockar flest klick. Vanligtvis bör titeltaggar vara mindre än 65 tecken.

Top-Level Domain (TLD)

Förlängningen av en given webbadress. Dessa inkluderar:

 • .com
 • .org
 • .net
 • .info

Det finns också många fler bransch- och landsspecifika alternativ.

Trafik

De personer (och ibland bots) som besöker din webbplats.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

TrustRank

En länkanalysteknik som används för att skilja bra ”reputerade frösidor” från webbspam.

U

Universell sökning

När sökmotorer hämtar data från flera specialdatabaser för att visa på samma SERP. Resultaten kan innehålla bilder, videor, nyheter, shopping och andra typer av resultat.

URL

En enhetlig resurslokaliserare är den specifika teckensträng som leder till en resurs på webben. Termen URL är vanligtvis en förkortning av den bokstavsbaserade webbadress (t.ex. www.seoinc.se) som skrivs in i en webbläsare för att komma åt en webbsida.

User-Generated Content (UGC)

Alla former av innehåll – videor, blogginlägg, kommentarer, recensioner etc. – som skapas av användare eller kunder.

Utgående länk

En länk som leder besökare till en sida på en annan webbplats än den de för närvarande är på.

V

Varumärkessökord

När en användares fråga innehåller en exakt matchning, eller variant, av ett specifikt företag eller varumärke. Till exempel är ”SEO Inc. Sweden”, ”SEOIncSweden.se” och ”Digital närvaro och vinst med SEO Inc. Sweden” några exempel på varumärkessökord.

Vertikal sökning

En specialiserad typ av sökning där fokus bara ligger på ett specifikt ämne, typ av innehåll eller media. Till exempel YouTube (video), Amazon (shopping), Kayak (resor), Yelp (företagsrecensioner).

Virtuell assistent

En bot som använder naturlig språkbehandling för att utföra uppgifter, som att utföra webbsökningar. Till exempel Apples Siri eller Microsofts Cortana.

Visibilitet (synlighet)

Den framträdande plats och positioner en webbplats har i de organiska sökresultaten.

W

Webbplatslänkar

Upp till sex algoritmiskt valda länkar som visas under listan för samma webbplats för ett högst rankat organiskt sökresultat. Sidor kan blockeras från att visas som webbplatslänkar i Search Console eller Bing Webmaster Tools.

Webbplatsnavigering

Hur en webbplats kopplar samman sina webbsidor för att hjälpa besökare att navigera på den webbplatsen. Webbplatsnavigering finns i några olika former, inklusive:

 • Huvudnavigering: De viktigaste ämnena eller ämnena som din webbplats är fokuserad på.
 • Sekundär navigering: Ämnen relaterade till huvudnavigeringen.
 • Sidfotsnavigering: Vanligtvis inkluderar detta länkar till sidor som innehåller viktiga informationsresurser om ett varumärke eller företag. Dessa sidor är vanligtvis inte viktiga för rankningsändamål.
 • Relaterade länkar: Det här området visas vanligtvis i den högra skenan eller under innehållet. Det kan kallas ”Mest populära”, ”Mest lästa” eller ”Trending Now”.
 • Innehållslänkar: Länkar som visas i ditt huvudinnehåll (t.ex. artiklar, målsidor).
 • Brödsmulnavigering: Den här typen är mindre populär än den en gång var. I grund och botten visar varje webbsida ett ”spår” för att snabbt berätta för besökare var de är på din webbplats.

Webbspam

Alla metoder som enbart existerar för att lura eller manipulera sökmotoralgoritmer och/eller användare.

X

XML

Extensible Markup Language är ett märkningsspråk som sökmotorer använder för att förstå webbplatsdata.

XML Sitemap

En lista över alla sidor på en webbplats som sökmotorer behöver känna till.

Ö

Ömsesidiga länkar

När två webbplatser kommer överens om att utbyta länkar till varandra.

Låt oss skaffa fler kunder till ditt bolag!

Med hjälp av vår expertis inom marknadsföring kan ditt bolag synas bättre på marknaden och få fler kunder.
Allt du behöver göra just nu är att ta det första steget och boka in ett kostnadsfritt möte med oss, så pratar vi lösningar för bättre synlighet på marknaden och marketing som ger resultat!

Kostnadsfri site audit – analys av din hemsida

Vänligen fyll i namnet på hemsidan som du vill att vi analyserar kostnadsfritt, samt e-post för leverans av rapporten.