Inc. WorkFlow

Med hjälp av vår arbetsmetodik Inc. WorkFlow inkorporerar vi marknadsföring & försäljning i kreativa affärslösningar som skapar lönsamhet för ditt bolag även när du sover. Vår arbetsmetodik garanterar agila processer med tydlig kommunikation och effektivt värdeskapande.

Exklusivt

Vi vårdar vårt varumärke som premium och detta signum genomsyrar alla våra verksamhetsprocesser. Därmed vårdar vi även våra kundrelationer i premium anda och därför arbetar endast med välplanerade exklusiva partnerskap. 

Kreativt

Vi levererar kreativa affärslösningar som innebär att vi alltid utformar kristallklara riktlinjer för vårt exklusiva partnerskap, så att kreativitet kan ostört flöda och verka med sin magi för att skapa värde och lönsamma resultat.

Lönsamt

Som du säkert förstått så handlar våra samtliga tjänster om att öka trafiken, konverteringar och resultaten genom att leverera kreativa affärslösningar. Med Inc. WorkFlow principen effektiviserar vi alla arbetsmoment.

Hur fungerar Inc. WorkFlow?

-->

Övergripande mål

De övergripande målen formuleras i syfte att bestämma huvudsakliga riktlinjer för vår strategiska plan. Några exempel på övergripande mål kan vara: förbättrad synlighet och mer aktiv digital närvaro, högre rankningar på utvalda sökord, mer trafik, fler leads och konverteringar, etc.

-->

Strategisk plan

En solid strategisk plan som vi tar fram tillsammans är utgångspunkten för våra insatser. Planen utformas i enlighet med dina verksamhetsmål. Målet är att uppnå synergieffekter av vårt partnerskap i ett tidigt skede. Tidshorisonten som vi planerar för är minst ett år, kvartalsvis.

-->

Sätta upp budget

Nästa steg i processen är att sätta upp en matchande budget. Vi arbetar med en progressiv modell som går ut på att börja med en mindre budget. Som sedan utökas i takt med att våra insatser ger akvastning. Då kan du återinvestera en del av vinsten i budgeten för ännu mer tillväxt.

-->

Arbetsrutiner

Varje måndag sänder vi ut veckans agenda via e-post. Under veckan arbetar vi med planerade ärenden. Varje fredag mejlar vi in veckorapporten med utvärderingen. Tillsammans har vi ett till tre stycken avstämningsmöten per månad, samt ett KPI möte för att utvärdera resultaten.

-->

Arbetsfördelning

SEO Inc. projektleder och administrerar samtliga projekt som vi samarbetar på. Vi ansvarar även för att hitta det smidigaste sättet för kommunikation och fildelning. Din huvuduppgift vid samarbetet är att ge oss riktiga insights i din verksamhet genom att besvara våra analysfrågor.

-->

Avrapportering

Avrapporteringen sker i skriftligt form via e-post, samt diskuteras vid möten:

  • veckovis
  • månadsvis
  • kvartalsvis
  • årsvis
KOSTNADSFRI Site Audit (ANALYS) av DIN HEMSIDA
Vänligen fyll i webbadressen för hemsidan du vill ha kostnadsfri site audit för, samt epost adressen du vill få den skickad till. Det du får är en heltäckande initial SEO analys av både on-page och off-page aspekter av hemsidan för ditt bolag. Det innebär den tekniska analysen av hemsidans hälsa, en enkel sökordsanalys (upp till 5 sökord), analys av backlinks profilen, samt våra rekommendationer på kort och lång sikt.